Sunday, June 10, 2007

Η Φιλοσοφία Unisex της Νέας Εποχής

Η λέξη Φεµινισµός προέρχεται από το λατινικό Feminα που σηµαίνει Γυναίκα και είναι το σύστηµα που ισχυρίζεται ότι επιζητεί την προστασία της γυναικός και την εξίσωσή της µε τον άνδρα. Συνετάχθηκε µε τα υλιστικά κοσµοθεωριακά συστήµατα. Εξεταζοµένης η γυναίκα από σωµαηκής απόψεως υστερούσε φυσιολογικά ως προς τη σωµατική δύναµη χωρίς να αναφέρεται καθόλου η χριστιανική διδασκαλία ότι «ουκ ένι άρσεν και θήλυ» απέναντι στον Θεό και ότι η αξία της ψυχής είναι ασυγκρίτως µεγαλύτερη από την αξία του σώµατος. Ο Φεµινισµός ως αντιστάθµισµα του ότι η γυναίκα είναι µυϊκά ασθενέστερη πολέµησε τη πίστη, το αδιάλυτο του γάµου και προπαγάνδισε την ελεύθερη συµβίωση. Ισχυρίστηκε ότι η οικογένεια είναι ένα ψέµα και ότι οικογενειακοί δεσµοί πρέπει να υποχωρήσουν στην «ελευθερία» του ατόµου να κάνει ότι το ευχαριστεί. Στη Γερµανία το σατανιστικό τάγµα WICCA προβάλλεται σαν όψη του γυναικείου κόσµου που ελευθερώνεται από τη καταπίεση και µε αυτήν την έννοια χρησιµοποιείται από τα φεµινιστικά κινήµατα.
Έτσι ο Φεµινισµός ενώ ισχυρίζεται ότι προασπίζεται το γυναικείο όφελος προσέφερε στον άνδρα τη δυνατότητα της κακοµεταχείρισής της γυναίκας ακριβώς επειδή είναι µυϊκά ασθενέστερη, της αλλαγής της κατά βούληση του ανδρός, και µε την εξωσυζυγική συµβίωση επανέφερε το χαρέµι. Με το σύνθηµα της ισότητας και της προόδου καταστρέφουν και τα δύο φύλα υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα πρέπει να µιµείται τον άνδρα και ο άνδρας τη γυναίκα. Και αυτό γιατί τα δύο φύλα είναι ισότιµα ακριβώς επειδή είναι διαφορετικά. Επειδή είναι διαφορετικά µπορούν να ενωθούν σε ένα σώµα όπως είναι ο σκοπός τους. Αµβλύνοντας τις διαφορές των φύλων που υφίστανται φυσιολογικά, µειώνουµε τη δυνατότητα της ενώσεώς τους σαν να είναι ένα σώµα.
Όπως στο σώµα µας, τα µάτια είναι διαφορετικά από τα αυτιά, τα χέρια και τα πόδια και εκπληρώνουν διαφορετικές λειτουργίες, ενώνονται όλα αυτά σε ένα σώµα. Αν όλα ήταν τα ίδια και έκαναν τα ίδια πράγµατα δεν θα µπορούσαν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα σώµα. Πραγµατικά υπάρχουν σαφώς βιολογικές και ψυχολογικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να εκπληρώσουν το σκοπό τους, που είναι η πλήρης ένωση. Αν είχαν και τα δύο φύλα το ίδιο χάρισµα δεν θα µπορέσουν να αποτελέσουν ένα σώµα.
Αν δεν υπήρχε µεταξύ σας µεγάλη διαφορά δεν θα είσαστε σώµα 'εφόσον Δε δεν θα είσαστε σώµα, δεν θα είσαστε ένα'εφ' όσον όµως δεν θα είσαστε ένα, δεν θα είσαστε ίσοι. Ώστε λοιπόν αν είσαστε όλοι ίσοι, δεν θα είσαστε σώµα 'εφόσον δεν θα είσαστε σώµα, δεν θα είσαστε ένα 'εφόσον δεν θα είσαστε ένα πως θα είσαστε ισότιµοι; Τώρα όµως επειδή δεν έχετε όλοι το ίδιο χάρισµα, γι' αυτό είσαστε σώµα 'αφού Δε είσαστε σώµα, είσαστε όλοι ένα, και δεν διαφέρετε καθόλου µεταξύ σας ως προς το ότι είσαστε σώµα. Ώστε αυτή είναι η διαφορά είναι ακριβώς που φέρνει την ισοτιµία.
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου,Λόγος Λ' Α' Κορινθίους, Ε.Π.Ε.,τόµος 10, σελ.448.
Όταν οι γυναίκες προσπαθούν να αποδείξουν πόσο άξια µιµούνται τους άνδρες, ούτε την φύση του άνδρα αποκτούν αλλά και τη δική τους φύση την εκφυλίζουν. Οι άνδρες επιθυµούν τις γυναίκες για ότι δεν είναι αυτοί. Αν οι γυναίκες είναι ίδιες µε τους άνδρες, τότε το κάθε φύλο θα βιώνει την αυταπάτη ότι ολοκληρώνεται µόνο του και µπορεί να στραφεί και προς το όµοιο φύλο. Η προτροπή στη γυναίκα να µιµείται τον άνδρα προέρχεται από µίσος προς αυτήν γιατί την ωθεί να απαρνηθεί το θησαυρό του φύλου της. Να αρνηθεί το Θείο, φυσικό µα και αναντικατάστατο ρόλο της ως γυναίκας και µητέρας! Ο χωρίς φόβο Θεού φεµινισµός απαιτεί από τη γυναίκα να απαρνηθεί τα θεόσδοτα δικαιώµατά της, που κάνουν τον άνδρα να στέκεται απέναντί της µε σεβασµό και δέος. Επειδή ακριβώς είναι µόνιµα πιο πλούσια από αυτόν, επειδή την έταξε ο Δηµιουργός να επαναλαµβάνει τη δική Του πράξη δηµιουργίας. Οι άγγελοι θα ζουν στην αιωνιότητα αλλά δεν πολλαπλασιάζονται πλέον. Τα ζώα πολλαπλασιάζονται αλλά στερούνται της αιώνιας προοπτικής. Έτσι εναποτίθεται µόνο στον άνθρωπο να στέλνει ψυχές στην αιωνιότητα.
Η λέξη Unisex είναι Αγγλική και σύνθετη από τις λέξεις unite που σηµαίνει «ενώνω» και sex που σηµαίνει «φύλο». Unisex λοιπόν σηµαίνει «ενώνω τα (δύο) φύλα». Η λέξη Sex προέρχεται από τη λατινική λέξη «sectus» που σηµαίνει «διαχωρισµός». Δηλαδή ότι το ανθρώπινο είδος είναι χωρισµένο στα δύο, το αρσενικό και το θηλυκό. Έτσι, unisex σηµαίνει αµφίφυλο ή ερµαφρόδιτο.
Η αυξάνουσα κίνηση του φεµινισµού έχει στενούς δεσµούς µε την πνευµατικότητα της Νέας Εποχής, όπως γίνεται προφανές π.χ. από την εκστρατεία κατά της υπεροχής του ανδρικού φύλου. Μέρος της εκστρατείας είναι να καταργήσει το λογικό, αναλυτικό τρόπο σκέψεως και να περιορίσει τις ανισότητες µεταξύ των φύλων. Ο απώτερος σκοπός είναι η κυριαρχία του θηλυκού, το οποίο υποθετικά ανταποκρίνεται στο πνεύµα της εποχής του υδροχόου. Ο Φεµινισµός δείχνει το αληθινό του πρόσωπο στην απόρριψη του Θεού της Βίβλου και της δηµιουργικής Του τάξεως, ειδικά σε σχέση µε το γάµο, την οικογενειακή ζωή και τη συγγένεια µεταξύ των φύλων. Ενώ η φεµινιστική θεολογία προσπαθεί να παρουσιάσει τον Θεό της Βίβλου ταυτόχρονα ως γένους αρσενικού και θηλυκού ή ως θεότητα απολύτως θηλυκού γένους, η ριζοσπαστική φεµινιστική προφυλακή της κινήσεως της «Νέας Εποχής» απαιτεί κιόλας την αντικατάσταση της χριστιανικής πίστεως µε το µύθο της θεάς Γης, της οποίας η λατρεία σήµερα ξαναζεί και τελείται. Με την υιοθέτηση της αρχαίας πρακτικής της ισότητας της γυναίκας µε τη φύση, ελεύθερα επιστρέφουν στις αντιλήψεις των αρχαίων ειδωλολατρικών πολιτισµών και των ενωµένων µε αυτούς θεοτήτων, όπως της 7ριδας, της Αστάρτης, της Δήµητρας και της Ήρας».
Δρ. Κλάρας Σλίνκ «Η Νέα Εποχή από Βιβλική Άποψη»
Δεν είναι απλή σύµπτωση το γεγονός, ότι το απελευθερωτικό κίνηµα της γυναίκας µε την έµφαση που δίνει στη µείωση των διαφορών στις κοινωνικές ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες εµφανίζεται την ίδια περίοδο µε το κίνηµα απελευθέρωσης του τρίτου φύλου!
Ληονόρ Τάιφερ Καθηγήτρια Ψυχιατρικής «Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα»

Επίσης προβάλλεται και η άποψη ότι η δυστυχία που υπάρχει στο κόσµο(π.χ. πόλεµοι) είναι συνέπεια της κυριαρχίας του ανδρικού φύλου και ότι η επικράτηση του γυναικείου θα προσφέρει την ειρήνη που είναι απολύτως αναγκαία. Με βάση το αρσενικοθήλυκο πρότυπο κυρίως των Ινδουιστών( ολοφάνερο) αλλά και των Ταοιστών (φαίνεται απρόσωπο αλλά ουσιαστικά είναι όπως των Ινδουιστών) αυτή η κατάληξη θεωρείται αναµενόµενη αφού όπως λένε οι άνθρωποι καλλιέργησαν την αρσενική τους πλευρά που εκφράζεται ως δράση παραµερίζοντας τη θηλυκή τους πλευρά που εκφράζεται ως διαίσθηση και σοφία!
Ψέγουν µάλιστα τον Χριστιανισµό λέγοντας ότι αρχικά διέθεται τη λατρεία του θηλυκού είτε του αρσενικοθήλυκου που όµως παραµερίστηκε και έµεινε µόνο του αρσενικού!!
Οι νεοεποχίτες κατηγορούν την Εκκλησία ότι αντιστρατεύεται την ισότητα των ανθρώπων απαγορεύοντας στις γυναίκες να γίνονται ιερείς και προτείνει τις αρχαίες ειδωλολατρικές παραδόσεις µε ιερείς γυναίκες. Η απαγόρευση της χειροτονίας των γυναικών δεν είναι ζήτηµα δογµατικό αλλά ζήτηµα εκκλησιαστικής και λειτουργικής ευταξίας. Ο Ιησούς Χριστός τίµησε την ανδρική φύση ενδυόµεvός την αλλά τίµησε και την γυναικεία φύση επειδή η ανθρώπινή του φύση γεννήθηκε από αυτήν.
Την ισοτιµία και τη συµπληρωµατικότητα των δύο φύλων την βλέπουµε στη πλάση της Εύας από τη πλευρά του Αδάµ. Δεν πλάθεται ανεξάρτητα αλλά από την ίδια µε αυτόν φύση καθώς και πλάθεται από την πλευρά οπότε είναι ισότιµη µε αυτόν.(Γένεση Α' 26-28)
Με το πρόσχηµα της λατρείας της «θεάς» του Έρωτα, είτε Αφροδίτη λεγόταν στην Αρχαία Ελλάδα, είτε Αστάρτη και Κυβέλη στην Αίγυπτο- Μεσσοποταµία, είτε Κάλι στην Ινδία, οργανώντουσαν οργιαστικές τελετές µε τη συµµετοχή µεγάλου πλήθους! Η θεσµοθέτηση γυναικών- ιερέων που προπαγανδίζει η Νέα Εποχή είναι η υποβάθµιση της γυναίκας- ιέρειας, δηλαδή της εταίρας που είχε παγιώσει η ειδωλολατρία.
Ο Ταντρισµός της αριστεράς χειρός (vamacara) έχει τη σεξουαλική πράξη στο κέντρο της µυστηριακής ιεροτελεστίας, που οργανώνει οµαδικά όργια, µε τα οποία επιδιώκεται η καταστροφή του «εγώ»(Κατζουράχο- Οργιαστικές απεικονίσεις).
Πλάνη της Νέας Εποχής αποτελεί η ταύτιση του πάθους της φιλαυτίας µε το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι δώρο Θεού και η διαφοροποιός διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα.
Πρωτοπόρος στη Δύση της Τάντρα Γιόγκα είναι ο Γκουρού Ραζ Νίς που διακήρυττε Για µένα τα λεφτά. Για όλους ο έρωτας. Στην εποχή του ο Χριστός είχε τον ωραιότερο όνο της Γαλιλαίας'εγώ έχω τις Ρολλς Ρόυς µου. Μετά τα µπλεξίµατά του µε το νόµο, µετονοµάστηκε σε Osho. Λατρεύεται ως Θεός από τους οπαδούς του και µετά το θάνατό του!!
Δίδασκε: Η σεξουαλική ενέργεια έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σαν σκάλα για την ανά7ΠlJξη του ανθρώπου σε υψηλότερα επίπεδα.
New Age Περιοδικό «Τρίτο Μάτι» τεύχος 19 σελίδα 54.
Το έργο του προωθείται στη χώρα µας από τους New Age εκδοτικούς οίκους Ουράνιο Τόξο, Ρέµπελ και ΣώµαΝούς.
Το σεξ παίζει σοβαρό ρόλο σαν «πηγή ενέργειας» στην µαγεία και την Τάντρα, την επιστήµη των στάσεων της γιόγκα, που υποτίθεται ότι οδηγούν στον τέλειο έλεγχο όλων των φυσικών και ψυχικών δυνάµεων του κορµιού. Το σώµα θεωρείται «καταλύτης» ενεργειών και η συνουσία γίνεται κοσµική καµάρα, γέφυρα ανάµεσα στο κορµί και την κοσµική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή, που ονοµάζεται στην κινεζική φιλοσοφία τσί εκδηλώνεται σαν ένα ηλεκτρικό ρεύµα, που στην Ινδία λέγεται κουνταλίνι( =φιδίσια δύναµη) και που ανεβαίνει από τα γεννητικά όργανα µέχρι τον εγκέφαλο, συνδέοντας στο πέρασµά του, σαν ηλεκτροµαγνητική εκκένωση, τα διαφράγµατα τσάκρας.
Η Δε µέθοδος της Τάντρα δεν είναι άλλη από τον φακιρικό διαλογισµό, την αυτοσυγκέντρωση της γιόγκα και την πραναγιάµα των Ινδουιστών.
Βλέποντας οι αρχαίοι να γεννιούνται παιδιά µε τη σεξουαλική πράξη ενδεχοµένως επινόησαν αυτές τις θρησκευτικές θεωρίες για την ενέργεια που είναι συσπειρωµένη στα γεννητικά όργανα.
Συνιστώντας εγκράτεια οµοιάζουν µε τη διδασκαλία της Εκκλησίας αλλά παραπλανούν διότι υποστηρίζουν ότι µε την εγκράτεια αποθηκεύεται η ενέργεια η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πνευµατικούς σκοπούς. Επιπροσθέτως διδάσκουν ότι ξοδεύεται τµήµα του ενεργειακού σώµατος των συντρόφων προκειµένου να γεννηθεί το παιδί, ολοκληρώνοντας ότι µε τη χρήση φαντασίας ανακυκλώνεται η ενέργεια που ξοδέψαµε σε γεγονότα της ζωής µας! !?
Η ίδια σκοπιµότητα κρύβεται όταν συνιστούν απελευθέρωση από τον εγωισµό, «ώστε να αποθηκευθεί η ενέργεια την οποία σπαταλούµε για να υποστηρίξουµε τον εαυτό µας.
Επιπροσθέτως, ορισµένοι συνιστούν να µιλούµε στα φυτά ώστε να απελευθερωθούµε από τον εγωισµό και πίσω από αυτό κρύβεται η πάγια θέση της Νέας Εποχής, ότι κάθετί έχει συνείδηση.
Ακόµη διδάσκουν ότι µε τον διαλογισµό και τις γιογκικές αναπνευστικές ασκήσεις αναρριχάται αυτή η ενέργεια στα διάφορα τσάκρας που αντιστοιχούν στις θέσεις των ενδοκρινών αδένων.
Οι διαλογισμοί τύπου αναρρίχησης της λεγόμενης κουνταλίνης από το τσάκρα της βάσης στο τσάκρα του τρίτου ματιού και η επιστροφή της συνιστά τόσο έντονη επίδραση στο συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, που μπορεί να οδηγήσει σε τρέλα.
Τα Τσάκρας υποτίθεται ότι διυλίζουν την ενέργεια σαν τροχοί
που περιστρέφονται και όταν εξαιτίας ψυχοσωµατικών αιτίων παρεµποδίζεται η περιστροφική τους κίνηση εµφανίζονται ασθένειες.
New Age:
Omraam Mikhael Aivanhov, λευκός µάγος, πρόδροµος της Νέας Εποχής που εκπροσωπείται από τη μασονική Στοά Πύρινος Κόσµος
Το Βιβλίο της Θεικής Μαγείας
Raymond Buckland, Το Πλήρες Βιβλίο της Μαγείας
Tζoυλιάvo Κρέµµερτζ Εισαγωγή στην επιστήµη του Απόκρυφου Νοµπελίστας FritjofCapra «Το Ταό και η Φυσική», Η Κρίσιµη καµπή»
Σουάµι Vivecananda, Ράτζα Γιόγκα & Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρας
Σουάµι Satyananda Sarasvati Sannyasa Tantra
Γιόγκι Ramacharaka Γιόγκα
Γκουρού Osho Tάvτρα Γιόγκα
Carlos Castaneda Ph.D Ταξίδι στο Iτξλάv
Dr. Wayne W. Dyer Για κάθε πρόβληµα υπάρχει µια λύση, Δηµιούργησε το πεπρωµένο σου, Πραγµατική µαγεία
Dr. Steven Volinsky, Κβαντική Συνειδητότητα

Η γυναίκα στον αρχαίο κόσµο, τον διαµορφωµένο από την ειδωλολατρία, βρισκόταν σε τραγική θέση. Εκτός από τις δούλες υπήρχαν και οι εταίρες ενώ κάποιοι αναρωτιόντουσαν αν έχουν ψυχή οι γυναίκες!
Η Χριστιανική Εκκλησία ύψωσε µε τόλµη την Αλήθεια Της απέναντι σε διεστραµµένες νοοτροπίες αιώνων: Ουκ ένι άρσεν και θήλυ απέναντι στον Θεό αλλά πρόσωπα που µπορούν να πετύχουν εξίσου στον πνευµατικό δρόµο για τον αγιασµό! Οι γυναίκες αγίαζαν, αποκτούσαν το Άγιο Πνεύµα, τα χαρίσµατά Του, θαυµατουργούσαν, δεν υπάρχει γι' αυτές κανένας πνευµατικός περιορισµός.
Στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, έχουµε τον άνθρωπο που φθάνει στο ανώτατο πνευµατικό επίπεδο που κανένας άλλος ποτέ δεν θα φθάσει! Το όνοµα «Μαρία» σηµαίνει «Βασίλισσα» ή «Κυρία» καθώς και Μόνη Αυτή Ρύσεται Ιού Άπαντας Μισοκάλου=Μόνη αυτή θα γλιτώσει την ανθρωπότητα από το φαρµάκι του Διαβόλου, δηλαδή την αµαρτία.
Κατά τον Κλήµεντα τον Αλεξανδρέα η ισότητα των δύο φύλων βασίζεται στην ταυτότητα και οµοιότητα της ανθρώπινης φύσης. Η Ίδια αρετή υπάρχει και στον άνδρα και στην γυναίκα. Διότι ο Θεός είναι Θεός και στους δύο, ένας είναι λοιπόν ο Παιδαγωγός και στους δύο, και των δύο µία είναι η Εκκλησία, µία η σωφροσύνη, µία η αιδώς, κοινή η τροφή, γάμος συζύγιος, μία η αναπνοή, η όψη, η ακοή, η γνώση, η ελπίδα, η υπακοή, η αγάπη, όµοια είναι όλα. Σε αυτούς λοιπόν των οποίων η µεν ζωή είναι κοινή, κοινή Δε και η χάρη, κοινή Δε και η σωτηρία, είναι κοινή και η αρετή.
Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος βλέπει την ισότητα µέσα από το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου ο οποίος ενσαρκώθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε όχι µόνο για χάρη του άνδρα αλλά και για χάρη της γυναίκας. Ο Ιερός Χρυσόστοµος βλέπει την ισότητα στο ότι και ο άνδρας και η γυναίκα έχουν τον Θεό κοινό τους πρότυπο και ως εκ τούτου και οι εικόνες και τα αντίγραφά Toυ(δηµιoυρrηµένα κατ' εικόνα και καθ Όµοίωση) θα είναι όµοια, ίδια και ίσα.
Ο Συµεών ο Θεσσαλονίκης διατυπώνει επιγραµµατικά ότι η ισότητα είναι άποψη oντoλorικής και ηθικής υφής, λέγοντας ότι η αµαρτία είναι φαινόµενο γενικό, καθολικό και πανανθρώπινο.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης τονίζει οτι «δηµιουργήθηκε και η γυναίκα κατ' εικόνα Θεού όπως και ο άνδρας. Οµότιµες είναι οι δύο φύσεις, η ανδρική και η γυναικεία, οµοίως είναι οι αρετές, τα αγωνίσµατα ίσα, η καταδίκη όµοια. Ας µη λέει η γυναίκα είµαι αδύνατη. Η αδυναµία είναι στη σάρκα, η δύναµη βρίσκεται στη ψυχή. Πότε µπορεί η φύση του άνδρα να ανταγωνιστεί τη φύση της γυναίκας, που διάγει τη ζωή της καρτερικά; Πότε µπορεί ο άνδρας να µιµηθεί την αντοχή των γυναικών στις νηστείες, στη φιλοπονία, στις προσευχές, την αφθονία, στα δάκρυα, την ετοιµότητα προς την ευεργεσία; Ψυχή ανδρός και ψυχή γυναικός είναι αθάνατες και οµότιµες. Η διαφορά έγκειται στα σώµατα.

Βασικά χαρακτηριστικά του unisex που βρίσκει στην εφηβεία το πλέον κατάλληλο έδαφος για να καρποφορήσει, είναι η ενδυµασία, οι κοµµώσεις, τα κοσµήµατα και τα καλλυντικά και για τα δύο φύλα. Φαινόµενα όπως τα ινστιτούτα καλλονής για άνδρες και τα Body- Building για γυναίκες. Προπαγάνδα unisex µέχρι και στο παιδικό παιχνίδι αλλά και στις κακές συνήθειες όπως το κάπνισµα και το αλκοόλ. Πίσω από από το µπλου τζην της δεκαετίας του 1930 κρυβόταν η ιδεολογία Ελευθερία, ισότητα και σεξουαλική απελευθέρωση. Σήµερα µπορεί να µην έχει αυτή την ιδεολογία αλλά σύµφωνα µε στατιστικές φοριέται από το 95% των νέων 14-17 ετών και µάλιστα στο Unisex στυλ. Προ του 1966 οι γυναίκες σπάνια φορούσαν παντελόνια σε επίσηµες εµφανίσεις. Τη χρονιά ακριβώς εκείνη, το ταγιέρ- παντελόνι στάθηκε ένα άνετο και κοµψό εύρηµα της κολλεξιόν Ύβ Σαίν Λωράν, και σήµερα φοριέται από τον θηλυκόκοσµο απ' την Βιέννη µέχρι το Λάς Βέγκας. Το σκούρο µπλέ µπλαίηζερ ήταν ένα κοµµάτι που ανήκε αυστηρά στην ανδρική γκαρνταρόµπα µέχρι το 1971, που εµφανίστηκε στην κολλεξιόν του Σαίν Λωρέν. Μέσα σε λίγους µήνες, το µπλαίζερ υπήρχε στα γυναικεία τµήµατα των καταστηµάτων όλης της Ευρώπης, της Αµερικής και της Άπω Ανατολής ... Περιοδικό «Επιλογές» από το Reader's Digest.

Ο Τζόρζιο Aρµάvι, ο µεγαλύτερος Ιταλός µόδιστρος που ηγείται µιας µεγάλης πολυεθνικής εταιρείας µε δίκτυο 2000 καταστηµάτων παγκοσµίως και κέρδος ετησίως 650 εκατοµµυρίων έχει αυτή τη φιλοσοφία που προωθεί µέσω της εταιρείας του: Εδώ και πολύ καιρό, ότι ταιριάζει όµορφα στον άνδρα, πηγαίνει και στην γυναίκα» !!! Εφηµερίδα «Το Βήµα» 7/4/1991

Ο µόδιστρος J ean Paul Gaultier τονίζει: Θέλω να σπάσω το κλασσικό image του άνδρα, να αµβλύνω τις διαφορές ανάµεσα στον άνδρα και τη γυναίκα.
Το στοιχείο που χαρακτήρισε σχεδόν όλες τις δημιουργίες των Ιταλών µοδίστρων ήταν ο ανδρικός τόνος των γυναικείων ρούχων. Γραβάτες, τιράντες και παπιγιόν έκαναν την εµφάνισή τους σε κάθε κοστούµι ...
Εφηµερίδα «Το Βήµα» 22/3/1992

Το περιοδικό «Ένα» αναφέρει τη δήλωση του Άγγλου Τζών Ρίτσµοντ Αφού οι γυναίκες φορούν παντελόνια να φορέσουν και οι άνδρες φούστες.
Το περιοδικό «Γυναίκα» γράφει για τις κολλεξιόν του Γάλλου Ζάν Πώλ Γκωτιέ µε αφορµή τη παρουσίαση του έργου του το Σεπτέµβριο του 1991 µαζί µε άλλους πέντε σχεδιαστές µόδας Οι κολλεξιόν του(δύο κάθε χρόνο, από το 1978) δεν κατηγορήθηκαν ποτέ για έλλειψη φαντασίας: 1985, Κι ο Θεός έπλασε τον Άνδρα, φούστες για τους άνδρες! 1991, ο Αδάµ και η Εύα» για πρώτη φορά άνδρες και γυναίκες ντυµένοι µε σλίπ. Στο µουσείο Γκαλιερά προτείνει µπουφάν µε φορέµατα τουτού !!!
Τα µακριά µαλλιά στους άνδρες εµφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960 µε το κίνηµα των Χίππις και τη µεγάλη διάδοση και απήχηση του ροκ(Μπήτλς κλπ). Στο κίνηµα των πανκ τη δεκαετία του 1970 το χαρακτηριστικό χτένισµα των µαλλιών τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών ήταν ακριβώς το ίδιο κι ήταν εκείνο που µε την ίδια κοινή ενδυµασία τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσµο. Σήµερα το κίνηµα αυτό χάνεται αλλά υπάρχει το στυλ νιου γουέιβ όπου µε ειδικές κρέµες και καλλυντικά δηµιουργούνται σηκωµένα ανάκατα µαλλιά, στο ίδιο µήκος και στυλ και για τα δύο φύλα.
Αρκεί να ρίξουµε µια µατιά τριγύρω µας- .. Θ' ανακαλύψουµε µε µεγάλη ευκολία γυναικεία χαρακτηριστικά που έχουν βρει ανταπόκριση και στο λεγόµενο ισχυρό φύλο. Είναι ανώφελο να κλείνουµε τα µάτια µας µπροστά στα γεγονόταί Σήµερα τα' αγόρια διαθέτουν κοτσιδάκι ή αλογοουρά ... Το λατρεύουν κι απ' ότι φαίνεται δεν έχουν σκοπό να το αποχωριστούν. Καινούρια µόδα; Ναι. έρχεται από την Ευρώπη κι έχει κατακλύσει τη χώρα µας µε µεγάλη επιτυχία. Αρσενικοί, νέοι και µη, χτενίζουν και περιποιούνται τη χαίτη τους, διαθέτοντας περισσότερο χρόνο απ' τον κανονικό!!!
Περιοδικό «Σούπερ Κατερίνα» Σεπτέµβριος 1990
Όταν δίπλα στο κοτσιδάκι ή την αλογοουρά κάνει την εµφάνισή του και το σκουλαρίκι, τότε το αποτέλεσµα είναι πραγµατικά ... αξιοπρόσεκτο! Ποιο είναι το πιο συνηθισµένο µοντέλο που χρησιµοποιούν; Το µικρό κλασικό κρικάκι ή ένα απλό µπριγιαντάκι(µικρούτσικο και αστραφτερό) Γυαλισµένα και προσεγµένα τα σηµερινά αγόρια βγαίνουν από τη πόρτα του σπιτιού τους, αφού ρίξουν την απαραίτητη ματιά στον καθρέπτη.
Περιοδικό «Σούπερ Κατερίνα» Σεπτέµβριος 1990

Οι Αµερικανίδες τώρα προτιµούν όλο και περισσότερο ανδρικά αρώµατα!!!
Εφηµερίδα «Καθηµερινή» 6/10/1991

Ο τζίρος των ανδρικών σειρών αρωµάτων διπλασιάστηκε µέσα στα τελευταία δέκα χρόνια 
Περιοδικό «Status» τ.42.


Το 72% των Ελλήνων ανδρών και γυναικών χρησιµοποιεί καθηµερινά κάποιο αρωµατικό προιόν! Εφηµερίδα «Απογευµατινή» 15/12/1991

Λένε πως οι κούκλες στα κορίτσια και τα αυτοκινητάκια ή τα στρατιωτάκια στα αγόρια, είναι το ερέθισµα για την προσαρµογή των παιδιών στους µελλοντικούς τους ρόλους. Τους δίνουν κάποιο πρότυπο για τον τύπο της ζωής που πρόκειται να ακολουθήσουν.
Στ. Kαραγιαwόπoυλoυ, Καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, άρθρο στην εφηµερίδα Έθνος. Παιχνίδι: Το οξυγόνο του παιδιού

Ο Έρικ Έρικσον σε σχετική έρευνά του αναφέρει τα ακόλουθα:
η πιο σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα, είναι η τάση των αγοριών να στήνουν οικοδοµήµατα, κτίρια, πύργους ή δρόµους. Τα κορίτσια έχουν τη τάση να απεικονίζουν το εσωτερικό ενός σπιτιού. Τα ψηλά οικοδοµήµατα επικρατούν στις διαµορφώσεις των αγοριών. Οι κατασκευές των αγοριών περιέκλειαν λιγότερους ανθρώπους και ζώα µέσα σε σπίτια. Τα κορίτσια σπάνια έστηναν πύργους. Αν και το ψηλό και το χαµηλό είναι αρσενικές µεταβλητές τότε το ανοικτό και το κλειστό είναι θηλυκές ιδιότητες. Η πλειονότητα των κοριτσιών έστησε εσωτερικά σπιτιών χωρίς τοίχους. Οι απλές περιφράξεις µε χαµηλούς τοίχους και χωρίς στολίδια ήταν το κυριότερο στοιχείο στις διαμορφώσεις που έκαναν τα κορίτσια. Τις διαφορές αυτές ο Έρικσον τις εξηγεί με βάση τη διαφορά των γεννητικών οργάνων, εσωτερικών των κοριτσιών, εξωτερικών των αγοριών.
Περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση τ.38

Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ εικόνα και οµοίωση Θεού, δίχως φύλο, µε προοπτική αγγελικού πολλαπλασιασµού. Προγνωρίζοντας-όχι προορίζοντας- όµως ο Θεός την πτώση δηµιούργησε προοπτικά τα δύο φύλα δίχως να υπάρχει ακόµη στον Αδάµ και στην Εύα η συνειδητοποίηση της σαρκικής τους παχύτητος, των ανατοµικών ιδιωµάτων και της γυµνώσεώς τους. Μετά τη παρακοή και την αποµάκρυνση από το παράδεισο αρχίζει η σαρκική µίξη των πρωτοπλάστων. Το φύλο λοιπόν, η σεξουαλικότητα είναι συνέπεια της πτώσεως.
Μπορεί να εξαγιαστεί µε το Μυστήριο του Γάµου το οποίο αναιρεί τη σφραγίδα της πτώσεως ή να ξεπεραστεί µε τον µοναχικό βίο.
Ο Θεός προσδίδει τα ιδιώµατα του φύλου στον άνθρωπο για να δώσει διέξοδο στην υπερβάλλουσα αγάπη Του, η οποία εκφράζεται ως επιθυµία Του να κοινωνείται. Η εσχατολογική προοπτική των φύλων είναι η επιστροφή στη κατάσταση του πρώτου Αδάµ(ο οποίος πριν τη πτώση δεν είχε φύλο).
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως τότε όχι μόνο τους εδώ γνωστούς αλλά και αυτούς που ουδέποτε συναντήσαμε θα γνωρίσουμε και όλοι θα αποκτήσουμε ένα αιώνιο σώμα. Μετά την Ανάσταση όλοι θα αποκτήσουμε το υπέρχρονο σώμα, δίχως τις ενδείξεις του φύλου, δίχως τα γνωρίσματα της πτώσεως (Κατά Ματθαίο ΚΒ 30). Μόνο τα σημάδια της χάριτος, οι αποδείξεις του μαρτυρίου ή οι επιβεβαιώσεις της αγάπης θα κοσμούν τα αναστημένα σώματά μας. Ο Μέγας Αθανάσιος βεβαιώνει οτι ο αποθανών λελωβημένος, υγιής ανίσταται.

Με το όνομα Ερμαφρόδιτος εμφανίζεται στην ελληνική μυθολογία, πρόσωπο άρρεν και ταυτόχρονα θήλυ. Οι Κύπριοι τιμούσαν μαζί με τη θεά του Έρωτα και τον άρρενα θεό Αφρόδιτον, ο οποίος ήταν γενειοφόρος και φαλλοφόρος αλλά ΜΕ ενδύματα γυναικεία.
Κατά την εορτή προς τιμή του, οι γυναίκες φορούσαν ανδρικά ενδύματα και οι άνδρες γυναικεία- έθιμο γνωστό στην αρχαία Ελλάδα. (Το να φοράει λοιπόν η γυναίκα ανδρικά ενδύματα, δεν είναι κάποια καινούρια μόδα αλλά ένα αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο).
Η λατρεία όμως αυτού του άρρενος θεού γρήγορα στην Ελλάδα αντικαταστάθηκε από τον ερμαφρόδιτο θεό Οβίδιο, υιό της Αφροδίτης και του Ερμή.
Οι αρχαίοι Τολτέκοι θεωρούσαν οτι διευρυνόταν η αντίληψή τους με το να φοράνε γυναικεία ρούχα πιστεύοντας οτι με το τρόπο αυτό υιοθετούσαν την έμφυτη ικανότητα των γυναικών στη λεγόμενη τέχνη της παραφύλαξης ή καταδίωξης. Ο ακρογωνιαίος λίθος της παραφύλαξης είναι η ελεγχόμενη τρέλλα του σαμάνου σύμφωνα με την οποία όλα είναι ισάξια μεταξύ τους και η τακτική του να γνωρίζει πως οι πράξεις του είναι μάταιες αλλά ωστόσο να ενεργεί σαν να μην το γνώριζε.


Η γυναίκα δεν θέλει να φορέσει αυτό που ανήκει στον άνδρα, ούτε ο άνδρας θέλει να ενδυθεί γυναικεία στολή, επειδή όλοι όσοι το πράττουν αυτό είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον τον Θεό σου. Δευτερονόμιο ΚΒ 5.

Ο Άγιος Iωάννης ο Χρυσόστοµος γράφει πως ιµάτιον εναλλάτειν ου θέµις και όσοι δεν συµµορφώνονται προς την πιο πάνω εντολή του Θεού, αµαρτάνουσι, την ευταξία συγχέοντες και την του Θεού διαταγήν και τους οικείους υπερβαίνοντες όρους.


Η Τρίτη Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας Άλις Μπαίλυ (1880-1949) υποστηρίζει τα ακόλουθα αποκαλυπτικά για τα σχέδια της Νέας Εποχής που προωθούνται με το unisex: Όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις θα εξελιχθούν σε θεϊκές υπάρξεις, που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του αρσενικού και του θηλυκού μαζί! Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολύ ανώτεροι από τους σημερινούς ομοφυλόφυλους. Θα είναι θεοί πνευματικοί, αληθινοί ομοφυλόφιλοι!!!

Λόγου χάρη ο Ινδουιστικός θεός της καταστροφής και του χορού είναι ο Σίβα ο οποίος είναι ερμαφρόδιτος. Σύμφωνα με τον S. Muzumdar ο σκοπός της χάθα γιόγκα είναι η απόκτηση του Σίβα τανού, δηλαδή του σώματος του θεού Σίβα. Μήπως λοιπόν υπονοείται το ερμαφρόδιτο;

Γι αυτό και η Νέα Εποχή ονομάζει τον ανδρογυνισμό ολοκήρωση ή ψυχοσύνθεση ή ατομικότητα ή αγιασμό. Διδάσκει μάλιστα πως μέσα απο την ανάμιξη των δύο φύλων σε ένα, ο άνδρας και η γυναίκα θα γίνουν θεοί! Προς τη κατεύθυνση αυτή έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν πως ακόμη κι αν ο Χριστός έρθει ως ένας άνδρας, θα κατέχει έναν αρσενικό και ένα θηλυκό πνεύμα, θα έχει δύο φύλα και θα είναι ανδρόγυνος. Έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν πως ο Ιησούς και η Μαρία θεωρούνταν οτι υπήρξαν δύο δίδυμες ψυχές, μία αρσενική και μία θηλυκή απόλυτα συνδυαμένες στη
Μαρία! Μια φωτισµένη ουσία ενώνεται με αυτή τη δίδυµη άποψη, όχι σαν δύο άνθρωποι, αλλά σαν ένας, σ' ένα σώµα, το οποίο µπορεί να εµφανιστεί µε το ένα ή µε το άλλο φύλο!!!
Wauba Μarrs Η Νέα Εποχή στηρίζεται στις γυναίκες

Στην αλχημεία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη λεγόμενη ιερογαμία, μια δήθεν ιερή ένωση που πραγματώνεται κατά τη διάρκεια της τήξης. Φωτιά και μέταλλο, δεσμός ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά μεταλλεύματα, αποθήκη κάθε σεξουαλικής ενέργειας για την επιτυχία της ένωσης στο χυτήριο. Πρόκειται για παραδόσεις που ξεκινάνε απο την ιδέα των εμβρυϊκών μεταλλευμάτων, συμπληρώνονται με την ιδέα της ωρίμανσης μέσα στο φούρνο και φθάνουν στην έννοια της δημιουργίας που ενώνει αρσενικά και θηλυκά μέσα στο χυτήριο.
Μιρσέα Ελιάντ: Forgerons et Alchimistes Σιδηρουργοί & Αλχημιστές
Flammarion, Παρίσι, 1956.
Σκητ: Molay Magic Η Μαγεία του Μολάι, Λονδίνο, 1920
Αινίγματα του Σύμπαντος Τεύχος 18- Νοέμβριος 1976

Υπάρχουν άνδρες και Υυναίκες που κατέχονται εκ φύσεως από την επιθυµία να φορούν ρούχα του άλλου φύλου. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ψυχικός ερµαφροδιτισµός ή ανώµαλη µεταµφίεση. Αυτή άµεσα προκαλεί τον άνδρα, γιατί ζωηρότητα επιδεικνύει σε αυτόν µέλη που έχουν άµεση σχέση µε τον σεξουαλισµό, ισχία, γλουτούς, µαστούς και τα λοιπά. Απαγορεύει έτσι η γυναίκα µε την περιβολή ανδρικών ρούχων, να δει αυτός πνευµατικές αρετές. Έτσι φράζεται η οδός που οδηγεί στη γνήσια αγάπη ...
Αρχικά το παιδί εντοπίζει τις εξωτερικές διαφορές µεταξύ των γυναικών και των ανδρών στα ρούχα και στο τρόπο συµπεριφοράς τους. Τα παιδιά παρακολουθούν τους άλλους και ύστερα δοκιµάζουν τον εαυτό τους σε αυτά που παρατήρησαν. Καθώς συνειδητοποιούν το φύλο τους, ακολουθούν τα υποδείγµατα των προσώπων που βλέπουν γύρω τους.
Αν σε όλο το διάστηµα της παιδικής ηλικίας είναι περιστοιχισµένα από παραδείγµατα µεγάλων, που δεν περιορίζονται στους καθιερωµένους ρόλους του φύλου τους, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν µια θεµελιακά διαφορετική αντίληψη για το τι αρµόζει σε κάθε φύλο.
Παρόλο που οι αιτίες της οµοφυλοφιλικής συµπεριφοράς είναι κάποτε πολύ βαθιές, στις περισσότερες περιπτώσεις το κακό αρχίζει από την αδυναµία του µικρού παιδιού να συνειδητοποιήσει και να ταυτίσει τον εαυτό του µε το φύλο στο οποίο ουσιαστικά ανήκει. Η unisex εµφάνιση και το unisex περιβάλλον οπωσδήποτε είναι το κατάλληλο έδαφος τόσο για την εκδήλωση όσο και για την επικράτηση της οµοφυλοφιλίας.
Δρ Ανανία Καβάκα Νέοι γονείς µε χαρούµενα και υπάκουα παιδιά
Δρ. Μάρτιν Ρίτσαρντς Η βρεφική ηλικία
Νίκος Ματσανιώτης Εµείς και το παιδί µας
Σπύρος Καλλιάφας, Καθηγητής της Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Το παιδαγωγικό πρόβληµα της γενετησίου ορµής
Εκδόσεις: Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Β.Σ. Μούχινα Παιδική Ψυχολογία Εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα
Louis Gallien ο Σεξουαλισµός Εκδόσεις: Ι Ζαχαροπούλου
Magnus Hirschfeld Η ψυχολογία της οµοφυλοφιλίας ΕκδόσειςΜαρή
Δρ. Λήονορ Τίφερ Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα

Από την άλλη πλευρά, για τους Ορφικούς ο Δίας είναι ερµαφρόδιτος όπως είναι και ο Σίβα για τους Ινδουιστές και το µεγάλο Τάο των Ταοιστών που συναποτελείται από τα δήθεν Γιν και Γιάνγκ που εκφράζουν το θηλυκό και το αρσενικό αντίστοιχα.
Ο Ζεύς ήτο ο πρώτος. Ό Ζεύς είναι ο τελευταίος και ο κύριος της βροντής. Ο Ζεύς είναι η βάση της γης και του ουρανού µε τα λαµπρά άστρα. Ο Ζεύς ήτο άρρην, ο Ζεύς ήτο επίσης αθάνατος Νύµφη. Ο Ζεύς είναι η πνοή των πάντων Ό Ζεύς είναι η ρίζα της θάλασσας. Ό Ζεύς είναι ο κύριος του κόσµου, ο οποίος τρέµει τον κεραυνό που εκείνος ρίπτει .


Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα.
Κατά Λουκά Ι'18!

Συµπαντική η ενέργεια του Τάο στο σύνολό της, παρουσιάζεται στον δυαδικό νου του ανθρώπου ως διπολική. Οι Κινέζοι λοιπόν, διακρίνοντας για την ενέργεια αυτή δύο πόλους, ονόµασαν Γιν τον αρνητικό(θηλυκό) και Γιάνγκ(αρσενικό) τον θετικό.
Αυτές δηµιούργησαν τον Ουρανό(Πατέρα), τη Γη(Μητέρα) και τον Άνθρωπο(Υιό) ο οποίος κινείται µεταξύ Ουρανού και Γης.
Βασικό στη νοµοτέλεια των πραγµάτων, σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπροσώπων του Ταοισµού είναι ότι κάθε πράγµα, όταν φθάσει ορισµένη βαθµίδα εξέλιξης µετατρέπεται στην αντίθεσή του.

Το λειψό γίνεται ολόκληρο, το κυρτό γίνεται ίσιο, το κενό γίνεται γεµάτο, το παλιό αντικαθίσταται από το καινούριο
Λάο Τσε Τάο Τε Κίνγκ παράγραφος ΧΧΙΙ

Το Γιν και το Γιάνγκ βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισµό αλλά και σε συνεχή συνεργασία, αυτορυθµιζόµενες χάρη στο Μεγάλο Νόµο του Τάο που αποτελεί τη Τρίτη Αρχή, η οποία είναι καθεαυτή η σχέση των δύο άλλων Αρχών, οι οποίες εµπεριέχονται η µία µέσα στην άλλη.

Το Τάο είναι µια σύµµεικτη λοιπόν Αρχή, η οποία συναποτελείται από την ποσοστιαία συµµετοχή των δύο άλλων πρωταρχικών δυνάµεων, συναποτελώντας αθροιστικώς το όλον ή το Ένα το οποίο είναι ακριβώς το Τάο.

Το Γιάνγκ εκπροσωπεί: την εκφραζόµενη δύναµη, το φως, τη θερµότητα, το άνω(Ουρανό), την αρρενωπότητα,τη δραστηριότητα, τη προσφορά, το σκληρό.
Αντιθέτως το Γιν εκφράζει την απουσία ενεργού δυνάµεως, το σκοτάδι, το κρύο, το κάτω(Γη), τη θηλυκότητα, την παθητικότητα, την αδράνεια, την δεκτικότητα, το µαλακό.
Lao Tse «Τάο Τε Κίνγκ»
Hoang Τί Nei Κing Τα κλασσικά κείµενα του Κίτρινου Αυτοκράτορα

Αυτό το δυισµό απεικονίζουν και τα τατουάζ των µοναχών Σαολίν, όπου το Γιάνγκ συµβολίζει τη δύναµη και απεικονίζεται µε τη τίγρη, και το Γιν συµβολίζει τη σοφία και απεικονίζεται µε τον δράκο.
Το Τάγµα των Σάολιν διαφηµίστηκε στη χώρα µας µε τη Νεοεποχίτικη ταινία Kung Fu του Ντέιβιντ Καραντάιν.

Τα συµπαγή όργανα(ήπαρ, καρδιά, σπλήνας, πνεύµονες, νεφροί)είναι Γιν.
Τα κοίλα σπλάχνα(χοληδόχος κύστη, λεπτό έντερο, στόµαχος, παχύ έντερο, ουροδόχος κύστη)είναι Γιάνγκ.
Η διαταραχή µεταξύ του Γιν και του Γιάνγκ «προκαλεί τις αρρώστιες ενώ αν διαχωριστούν θα επέλθει ο εκµηδενισµός του σύµπαντος» σύµφωνα µε τις δοξασίες του Τ αοισµού!!!
Ακαδηµία Επιστηµών Ε.Σ.Σ.Δ. Η φιλοσοφία στους αρχαίους λαούς Βαγιάκη

Στο Συµπόσιο ή για τον έρωτα, του Πλάτωνα ο ποιητής του Πλούτου λέει τα εξής : Άλλοτε οι άνθρωποι δεν είχαν τη σηµερινή τους µορφή, παρά ήταν ολοστρόγγυλοι, σαν δύο σώµατα κολληµένα πρόσωπο µε πρόσωπο, το κεφάλι σφαιρικό, τέσσερα τα χέρια και τα πόδια τέσσερα. Ήταν όντα φοβερά' και έκαναν επιδροµές στον Όλυµπο και απειλούσαν τους θεούς. Και εκείνοι σκέπτονταν πώς να απαλλαγούν απ' αυτά τα επικίνδυνα πλάσµατα. Επιτέλους βρήκαν τη λύση: έκοψαν το σώµα τους στα δύο, κατακόρυφα, και το κάθε κοµµάτι έγινε ανεξάρτητο
Πλάτωνος Άπαντα Συµπόσιον ή Για τον Έρωτα 189c.

Στις µυθολογίες διαφόρων λαών όπως των Ιρακινών και των Ινδουιστών συναντούµε τη δοξασία προέλευσης του ανθρώπου από ένα δίφυλο ον το οποίο αργότερα χωρίστηκε στα δύο φύλα.
Σήµερα στην Ινδία, η Μητέρα Θεά συνεχίζει να λατρεύεται από δεκάδες εκατοµµύρια. Ο Σουάµι Βιβεκανάντα, που έδωσε διαλέξεις στην Αµερική για τη γιόγκα τη περίοδο 1900-1902 και έτυχαν ευρείας αποδοχής, προβλέπει την ανέγερση της Μητέρας Θεάς µέσα στη συνείδηση του πληθυσµού του κόσµου!!
Ο δίφυλος Θεός της Νέας Εποχής συνήθως αποκαλείται Cemunnos που σηµαίνει κερασφόρος.
Τα φτερωτά µονόκερα άλογα Unicorus είναι βασικό σύµβολο της Νέας Εποχής και του Αντιχρίστου που διαφηµίζεται ευρέως στα παιδικά προγράµµατα. Για τους νεοεποχίτες είναι σύµβολο αθωότητας και καλοσύνης, του µελλοντικού «Μεσσία» που θα φέρει ειρήνη στη γη! Πρόκειται για το µικρό κέρας στο όραµα του Προφήτη Δανιήλ(ΔανιήλΗ'9) που υψώθηκε στο µέσο από τα άλλα κέρατα. Πρώτη εµφάνιση του µονόκερου έχουµε στους µαθητές του Καστανέντα, σαµάνους της Αµερικής.

Το δόγµα της Ιουδαικής Καµπαλά(=Λήψη,παράδοση)- στην οποία βασίζονται ο Τεκτονισµός και η Θεοσοφία- για το unisex είναι ότι η ψυχή είναι αρσενική και θηλυκή ενώ η ψυχή δεν έχει φύλο!
Προάγει την αντίληψη ότι πρέπει κανείς να καλλιεργεί εξίσου τα αρσενικά και τα θηλυκά του στοιχεία και ως εκ τούτου καλλιεργεί την αρρενωπότητα γυναικών και τη θηλυπρέπεια ανδρών ενώ δεν αποκλείει την οµοφυλοφιλική σχέση.
Shakti Gawain Κάνε τη ζωή σου να λάµψει

Οι δύο αρχές- το θηλυκό και το αρσενικό- συνυπάρχουν και στις ψυχές, ο διαχωρισµός προέκυψε από την επιθυµία να υπάρχει εµπειρία στις ζωώδεις δραστηριότητες, που ήταν ένα µέρος του γήινου επιπέδου
New Age Γ.Βουλούκος, Aw Ρήντ,σελ.38 Κέυση Εγχειρίδιο Ν02

Όµοια διδασκαλία εκφράζει και ο Dan Millman στο βιβλίο του Μυστικό Ταξίδι.

Η θηλυκή πλευρά του Σίβα, η Shakti, είναι η αηδιαστική θεά Κάλι(=Μαύρη) µε τα δεκάδες χέρια που κρατούν µαχαίρια και τα άλλα τόσα πόδια, που απεικονίζεται σχεδόν πάντοτε ολόγυµνη και σε παροξυσµό για αίµα, ενώ πατάει χαµογελαστή πάνω στο πτώµα του θεού Σίβα( ή Rundra=Κόκκινος), του πρώτου γιόγκι!
Συνδυάζει βία και αισθησιασµό όπως πολλές σύγχρονες ταινίες φαντασίας που κάποιες φορές συνδυάζουν µύθους µε γεγονότα.
Παραδείγµατός χάρην, η ταινία Ζίνα:η πριγκίπισσα του πολέµου. Ζίνα στα σανσκριτικά σηµαίνει νικητής και είναι επίθετο του θεού Κρίσνα.
Άλλο παράδειγµα είναι οι ταινίες τρόµου µε γυναίκες- βρυκόλακες. Σε γενικές γραµµές, η φωτογραφία αυτών των παραγωγών διακρίνεται από γυµνό γυναικείο σώµα που προβάλλεται µαζί µε τη θέα του αίµατος ή της άγριας βίας.

Στη Νέα Εποχή δίνεται έµφαση στην εξύψωση της θεάς και στην αφύπνιση του παγκοσµίου φεµινιστικού ιδεώδους. Η λατρεία γυναικείων θεοτήτων, ο θηλυκός πνευµατισµός, οι τελετές µαγείας από γυναίκες- ιερείς και η θηλυπρεπής προσανατολισµένη λατρεία της φύσης είναι µερικά από τα mo δυναµικά ρεύµατα στη Νέα Εποχή.
Το Unisex εmδιώκει τη κατάργηση των δύο φύλων, τον ανδρογυνισµό και την γυνανδρία. Η κυριαρχία του θηλυκού καταργεί στην απόρριψη του Θεού Πατέρα και οδηγεί στην λατρεία της Θεάς Μητέρας Φύσης ή της Γαίας που θεωρείται αυτοσυνείδητο ον. Η προφήτης της Νέας Εποχής, Βέρα Άντλερ γράφει:
Θα συνειδητοποιήσουµε ότι οι συνήθειες των παλαιών πολιτισµών και πρωτόγονων λαών να περιβάλλουν την γη, τον ήλιο και τις φυσικές δυνάµεις µε τα χαρακτηριστικά των θεοτήτων και να τους λατρεύουν ως τέτοιες, δεν προέρχονται από άγνοια !!!
Στο Ινστιτούτο Ολοκληρωτικών Σπουδών της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ έγινε στις 6-1 Ο Απριλίου 1988 ένα συνέδριο, στο οποίο µερικές απ'τις εξέχουσες προσωπικότητες της Νέας Εποχής γιόρτασαν τη Γαία σαν την επανεµφανιζόµενη γήινη θεά !!!

Η Θεά Μητέρα αφυπνίζεται πάλι και µπορούµε να αποκτούµε τα πρωταρχικά δικαιώµατά µας ... Μπορούµε ν' ανοίξουµε τα µάτια µας, για να δούµε ότι δεν υπάρχει τίποτε από το οποίο πρέπει να σωθούµε ... ούτε θεός έξω από τον κόσµο που πρέπει να τρέµουµε και να υπακούουµε !!!
Περιοδικό Ανεξήγητο τ.59

Έχουν αρχίσει να δηµοσιεύονται θεωρίες για τη Γαία που την παρουσιάζουν ως ον µε συνείδηση του εαυτού του.
Πρωταγωνιστής είναι ο Τζέιµς Λάβλοκ, βιολόγος φυσικός- χηµικός-ερευνητής του Εθνικού Βρετανικού Ινστιτούτου Υγείας.

Το Νεοεποχίτικο περιοδικό «Ανεξήγητο» Τ.59 αναφέρει τα ακόλουθα:
Η Γη είναι µια ζωντανή οντότητα, µια βιόσφαιρα που µπορεί να συγκριθεί µε το νευρικό ιστό µιας γιγάντιας σεκόιας. Αυτή την οντότητα ο Τζέιµς Λάβλοκ την αποκάλεσε Γαία, δίνοντάς της το όνοµα της αρχέγονης θεάς που πρώτη ξεπηδά από το ησιόδειο Χάος. Έτσι πλάστηκε η περίφηµη «θεωρία της Γαίας», η οποία δίνει µια νέα ώθηση στις επιστήµες του πλανήτη !!!

Κατά την αρχαία Ελληνική Μυθολογία, η Γαία εφεύρε τη παγίδα στην οποία παγιδεύτηκε ο Ουρανός (τον ευνούχισε ο υιός του Κρόνος) αυτή είπε στον Κρόνο ότι θα τον εξεθρόνιζε ο υιός του, και η ίδια διόρθωσε το καταστροφικό αποτέλεσµα της προφητείας της βοηθώντας την Ρέα να προφυλάξει τον Δία από την ιδιοτελή βουλιµία του Κρόνου(έτρωγε τα παιδιά του), αυτή αργότερα συµβούλευσε τον Δία να λάβει ως βοηθούς τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρας, ώστε να νικήσει τον Κρόνο και τους Τιτάνες' αυτή τέλος υπέδειξε στον κυρίαρχο του Ολύµπου Δία το µέσο να µην αποκτήσει διάδοχο µεταξύ των απογόνων του.
Για αυτούς τους λόγους ο Bouche- Leclercq λέει ότι η Γαία πρέπει να ήταν για τους πρώτους Έλληνες η κατεξοχήν προφητική θεά.

Πριν από κάθε άλλο ήταν το Χάος. Ύστερα Δε από αυτό η Γαία η ευρύστερνος, αιώνιο και ακλόνητο στήριγµα παντός πράγµατος. Η Γαία γέννησε πρώτον τον Ουρανό, ο οποίος έµελλε να την καλύψει από παντού µε τον έναστρον θόλο και να χρησιµεύσει αιωνίως ως κατοικία των πανευτυχών αθανάτων. Η Γαία είναι το αρχαιότερο σώµα, τόσο παλαιά και διαδεδοµένη είναι αυτή η γνώµη ... Η Γη, που στολίζεται από κάθε είδους φυτά, από την οποία αναβλύζουν όλες οι πηγές, που την πατούν και την διατρέχουν τα ζώα, που γεννά κάθε ον εις την ώρα του, το τρέφει και το δέχεται όταν αποθάνη, που δηµιουργεί εις τα όντα χίλιες µορφές και προκαλεί χίλιους µετασχηµατισµούς, κατέχει κάποιαν ουσίαν, η οποία δεν γηράσκει. Ησιόδου Θεογονία

Διακρίνουμε ότι η μυθολογία είναι η θρησκεία της ειδωλολατρίας.

Οι σαµάνοι του αρχαίου Μεξικού πίστευαν ότι η Γη είναι αυτοσυνείδητο ον, συγκεντρώνοντας τις αντιληπτικές δυνατότητες των οργανικών και των λεγοµένων ανοργάνων όντων. -Τα ανόργανα όντα είναι τα όντα µε συνείδηση δίχως οργανική υπόσταση και πρόκειται σαφώς για τους δαίµονες οι οποίοι πλάνησαν τους µάγους οδηγώντας τους στο να τους θεωρούν συµµάχους τους- και γι' αυτό το λόγο είναι απρόσβλητη στο θάνατο. Οι αρχαίοι Τολ τέκοι θάβονταν στο χώµα ζωντανοί κατά περιόδους, αποβλέποντας στην διεύρευνση της αντίληψής τους πετυχαίνοντας όπως νόµιζαν την αθανασία.
Carlos Castaneda Ph.D. Εσωτερική Φλόγα

Οι Ινδοευρωπαίοι πριν χωριστούν λάτρευαν µία θεότητα Μήτηρ Γαία µε την οποία συνήρχετο ο θεός Ουρανός κάθε έτος κατά το τυπικό του ιερού γάµου µε αποτέλεσµα τη γονιµότητα των γαιών και των ζώων.

Ο Πλούταρχος συνοψίζει τις αντιλήψεις περί Γαίας, λέγοντας Ενώ οι άνθρωποι εθεοποίησαν το νερό, το φως και τις εποχές, µε λίγα λόγια ότι αντιστοιχεί στις κοινές ανάγκες τους, την Γην την θεώρησαν όχι µονάχα ως κάτι θείον αλλά την ανύψωσαν εις την τάξη πραγµατικής θεότητας.
Alexander Κrappe Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας Παγκόσµιος Μυθολογία Εκδοτικός Όµιλος Αφοι Συρόπουλοι & Κ. Κουµουνδουρέας 1957.
Jean Richepin Ελληνική Μυθολογία S. Dimitrakos Biblos 1953.

Ο Θεός για τη Νέα Εποχή θεωρείται ο απρόσωπος νους του σύµπαντος (ο λεγόµενος Παγκόσµιος νους), που αγκαλιάζει τα πάντα και διαπερνάει τα πάντα, µια ενέργεια (η λεγόµενη κοσµική ή συµπαντική ενέργεια) ενυπάρχουσα σε όλα.
Σύμφωνα με τη Νέα Εποχή ο θεός ταυτίζεται με τα δημιουργήματα ενώ σύμφωνα με τον Χριστιανισμό ο Θεός βρίσκεται παντού αλλά ΔΕΝ ταυτίζεται με τη δημιουργία.


Δεν είναι απαραίτητο να αναφερόµαστε στον Θεό µε έναν συγκεκριµένο όνοµα, επειδή δεν έχει ψύλο µπορούµε να τον αποκαλέσουµε µέχρι και Λουίζα, αρκεί να εvvoύµε την ανώτερη δύναµη. 
Dr. Wayηe W. Dyer Πίστεψέ Το &  Θα Το Δεις

Ο Θεός της Νέας Εποχής δεν έχει γένος και εποµένως είναι δυνατό να αναφερθεί ως Αυτός, και Αυτή, Πατέρας και Μητέρα, Θεός και Θεά!
Όταν όµως αναφερόµαστε στον Θεό ως Μητέρα- Θεά απορρίπτουµε τον Τριαδικό Θεό.
Και αυτό γιατί ο Θεός είναι Προσωπικός, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύµα.

Ο αντίχριστος είναι αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν
Α' Επιστολή Ιωάννου Β'22.

Ο Θεός πρόκειται να αλλάξει, οι γυναίκες πρόκειται να φέρουν ένα τέλος στον Θεό. Εµείς θα είµαστε το τέλος Του. Ο Χριστιανικός Θεός απλώς δεν ταιριάζει πλέον. Το κίνηµα των γυναικών είναι µοιραίο να φέρει θρησκευτικές αλλαγές σε µαζική κλίµακα, βοηθώντας να µειωθεί η επιρροή του Χριστού και του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης επάνω στην ανθρωπότητα. 
Ναόµι Kόλµεvµπεργκ Αλλαγή των Θεών

Ο Κύριος λέει προς τους µαθητές Όταν πρoσευχόσαστε~ να λέγεται
Πατέρα µας ουράνιε (Κατά Ματθαίο 6,9).
Ο Θεός είναι ένας αλλά έχει τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύµα.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Υπεραγίας Τριάδος, που έλαβε ανθρώπινη σάρκα για τη σωτηρία µας, που ενδύθηκε το αρσενικό φύλο όχι για να το χρησιµοποιήσει αλλά για να το εξαγιάσει.

Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει:
Ο Σωτήρας δεν υπέμεινε μόνο τα οδυνηρότατα πάθη, ούτε πέθανε μόνο με τις πληγές, αλλά πως και όταν ζωοποίησε και ανάστησε το σώμα Του από τον τάφο, διατήρησε ακόμη αυτές τις πληγές και κράτησε πάνω στο σώμα Του τις ουλές τους. Με αυτές παρουσιάζεται στα μάτια των αγγέλων. Τούτο το θεωρεί αληθινό στολίδι και δοκιμάζει χαρά να δείχνει τα πάθη Του. Όλα τα άλλα που άνηκαν στο επίγειο σώμα Του τα άφησε. Το σώμα Του τώρα είναι πνευματικό και δεν Του απέμεινε ούτε βάρος ούτε πάχος, ούτε άλλη ανάγκη, που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα σώματα. Καθόλου όμως δεν απέβαλε τα σημάδια των πληγών, ούτε τις εξαφάνισε τελείως. Πώς θα ήταν φυσικό το αθάνατο σώμα Του να διατηρεί τα ίχνη των πληγών, τη στιγμή που ακόμη και τα θνητά και φθαρτά σώματα των ανθρώπων αποβάλλουν τα σημάδια του τραύματος με τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης και της φύσης; Αλλά όπως φαίνεται επιθυμούσε να πονάει διαρκώς για μας. Επειδή αυτό δεν μπορούσε να γίνει –γιατί το σώμα Του ξέφυγε άπαξ δια παντός τη φθορά του θανάτου- και για χάρη των ανθρώπων που θα Τον πλήγωναν, θέλησε να διατηρήσει τα σημάδια της σταυρώσεως πάνω στο σώμα. Και να ζει πάντοτε με τις ουλές των πληγών που σφραγίσθηκαν μία φορά όταν σταυρώθηκε. Τι μπορεί να συγκριθεί με την αγάπη αυτή;… Ποιος μανιασμένος εραστής πληγώθηκε με τέτοιον έρωτα ώστε όχι μόνο να ανέχεται να πληγώνεται από τον αγαπημένο για την αγάπη του, όχι μόνο να διατηρεί την αγάπη του προς τον αχάριστο, αλλά και να θεωρεί πολύτιμα αυτά τα τραύματα; Αν και αυτό δεν είναι δείγμα αγάπης μόνο αλλά και ύψιστης τιμής. Αυτό πραγματικά είναι η λαμπρότερη τιμή, το να μη ντρέπεται δηλαδή ο Κύριος για τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, αλλά και με τα χτυπήματα των καρφιών, που του κληροδότησε η ανθρώπινη αδυναμία, να κάθεται πάνω στο βασιλικό Του θρόνο… Μα δεν είπα ακόμη το σπουδαιότερο: Δεν στέκεται μόνο κοντά στους φίλους Του μέχρι αυτού του σημείου και τους μεταδίδει από τα δικά Του, ούτε δίδει μόνο χείρα βοήθειας, αλλά μας χάρισε όλον τον εαυτό Του με την Θεία Κοινωνία, χάριν της οποίας είμαστε ναός Θεού ζώντος. Τα μέλη αυτά του σώματός μας είναι μέλη Χριστού. Την Κεφαλή των μελών αυτών – που είναι ο Χριστός- την προσκυνούν στον Ουρανό τα Χερουβίμ. Τα πόδια μας αυτά, τα χέρια αυτά εξαρτώνται από την Καρδιά εκείνη του Χριστού.
Ο Κύριος υπάρχει μέσα σε όσα τελούνται και μεταδίδει από τα δικά Του. Αλλά όχι παντού με τον ίδιο τρόπο. Στο Βάπτισμα μας πλένει και ελευθερώνει τον πηλό από την αμαρτία και σφραγίζει πάνω στον πηλό την δική Του μορφή. Στο Χρίσμα ζωντανεύει μέσα μας τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, των οποίων Αυτός έγινε το θησαυροφυλάκιο, χάρις στην ενσάρκωσή Του. Μα όταν οδηγεί στην αγία Τράπεζα τον Χριστιανό και του δίνει να φάει από το Σώμα Του, τον αλλάζει ολοκληρωτικά και τον μεταθέτει στην δική Του θεία κατάσταση. Και ο πηλός δεν είναι πια πηλός, διότι δέχεται τη βασιλική μορφή. Ο Χριστιανός γίνεται ήδη σώμα του Βασιλέως, πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς τίποτε μακαριότερο από αυτό.
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα Η Μυστική εν Χριστώ Ζωή, Ο έρωτας του Θεού
σελίδες 218-219 , Η Θεία Ευχαριστία σελίδες 134-135
Εκδόσεις: Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ο Πατέρας όµως και το Άγιο Πνεύµα δεν έλαβαν ανθρώπινη σάρκα, που σηµαίνει ότι είναι ανόητο να τους αποδίδονται ιδιώµατα του φύλου διότι είναι Πνεύµα.
Επιπλέον ο Πατήρ είναι συγκεκριµένο πρόσωπο και όχι ένας αόριστος χαρακτηρισµός!
Ο Πατήρ δεν γίνεται ποτέ Υιός, ο Υιός δεν γίνεται ποτέ Πατήρ και το Άγιο Πνεύµα δεν γίνεται ποτέ Πατήρ ή Υιός.
Το ιδίωµα του Πατρός είναι το άναρχο και η αγεννησία, του Υιού το εν αρχή και το γεννητό και του Αγίου Πνεύµατος, το µετά της αρχής και το εκπορευτό.
Όσον αφορά τα κτίσµατα, ο Πατήρ θεωρείται ως δηµιουργός και προνοητής και κριτής, πάντοτε όµως δια του Υιού και εν Αγίω Πνεύµατι, διότι αναφέρεται ότι
εξ αυτού και δι 'αυτού και εις αυτόν(εκτίσθησαν)τα πάντα(Προς Ρωµαίους 11,36).
Κατά τον Άγιο Συµεών τον Θεσσαλονίκης αποκαλούµε τον Θεό Πατέρα κυρίως για δύο λόγους Πρώτον γιατί µας δηµιούργησε εκ του µη όντος και δεύτερον επειδή µας αναγέννησε πνευµατικά και ηθικά κατά χάριν διά του κατά φύση Υιού που έγινε άνθρωπος, όµοιος κατά πάντα µε µας, εκτός αµαρτίας.

Η φιλοσοφία uηisex καταλήγει στην ειδωλολατρία διότι διδάσκει ότι η Μητέρα Γη, ο Ήλιος, η Σελήνη, τα άστρα και όλη η κτίση είναι αυτοσυνείδητα όντα και έτσι είναι δυνατόν να λατρευθούν ως θεός!

Βιβλιογραφία – Βιβλιογραφικές Αναφορές:
+Μητροπολίτου Ωρωπού και Φυλής Κυπριανού Το σύνδροµο της Νέας Εποχής & η ελπίδα της Ορθοδοξίας µας
ΚΓ. Παπαδηµητρακόπουλος Κοινωνία uηisex?
Εκδόσεις Φωτοδότες
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου Έργα Ε.π.Ε.
Χρυσοστομικός Άμβων Γ: Ο Γάµος, η οικογένεια και τα προβλήµατά τους
Έκδοση: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιεροµονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
Αγίου Γρηγορίου Νύσσης Λόγοι εις το Πάτερ Ημών Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης