Sunday, June 10, 2007

Διευκρίνηση των αξιών

Διευκρίνιση των αξιών

Εμπνευσμένη από τον Dr. Beverly Galyean, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ψυχιατρικούς και εκπαιδευτικούς κύκλους καρποφορώντας εξαιτίας της αυτονόμησής από την Εκκλησία.
Σύμφωνα με την «Διευκρίνιση Αξιών», ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον εαυτό του ως σημείο αναφοράς και όχι την Αγία Γραφή και γι' αυτό το λόγο μπορεί εύκολα να παρασυρθεί σε πλάνη. Οι μαθητές που διδάσκονται τη Διευκρίνιση Αξιών, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα δικά τους αισθήματα ως ηθικούς καθοδηγητές, για το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα. Η χρησιμοποίηση των προσωπικών αντιλήψεων του ανθρώπου σαν μέτρο για την ηθική συμπεριφορά και άποψη για τον κόσμο, συνεπάγεται τη δυνατότητα της αυτό- αιτιολόγησης συμπεριφορών και ενεργειών που δεν βασίζονται στη διδασκαλία της Βίβλου.
Επιδιώκοντας να ομοιάσουν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας οι ψευτοδιδάσκαλοι αναφέρουν το «Μη κρίνατε διά να μη κριθείτε» (Ματθ.7, 1-23) συμπληρώνοντας τη δοξασία του Σουφισμού και του πορίσματος της όρασης του σαμάνου.


Όποιος βάλει άρωμα σε έναν σκορπιό δεν θα αποφύγει το κεντρί του. Bahauding 1978
Dr. Steven Volinsky, μαθητής του Νιζαργαντάτα Μαχαράζ
«Κβαντική Συνειδητότητα»

Στον Σουφισμό διδάσκεται η αποφυγή κρίσεων-(το άρωμα)- σε οτιδήποτε- (ο σκορπιός)- προκειμένου να βιωθεί η ενέργεια του εκάστοτε πράγματος διαφορετικά θα βιωθεί η κρίση που γίνεται(το κεντρί του σκορπιού).
Δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει «βίωση της ενέργειας του πράγματος», επίσης μόνο ο Θεός μπορεί να ενώνεται με την ουσία των όντων.
Οι σαμάνοι υποτίθεται ότι είναι ικανοί να βλέπουν την ενέργεια όπως ρέει στο σύμπαν, ιδιότητα που καλείται (όραση)*.
Συμπέρασμα αυτής τους της ικανότητας είναι ότι όλα είναι ισάξια μεταξύ τους, δηλαδή ότι όλα είναι ασήμαντα ή αν προτιμά κάποιος, ότι όλα είναι σημαντικά, όμως ουδέποτε ότι κάτι είναι σημαντικότερο από κάτι άλλο.
Για τη Νέα Εποχή, ο σαμάνος πετυχαίνει αυτή την ικανότητα μόλις κλείσει το ερμηνευτικό του σύστημα με το να πετύχει την εσωτερική σιωπή για αρκετό χρονικό διάστημα.
Φωνή της όρασης καλείται μία εσωτερική φωνή που πληροφορεί τον σαμάνο δήθεν για το τι είναι κάθε τι.
Όμως στη πραγματικότητα η εντολή Μη κρίνεται ίνα μη κριθείτε σημαίνει Αυτός που είναι ένοχος για μύρια κακά δεν πρέπει να είναι αυστηρός δικαστής των αμαρτημάτων των άλλων και προ πάντων όταν αυτά είναι μικρά 'με αυτό δεν καταργεί ούτε τον έλεγχο ούτε τη διόρθωση. αλλά απαγορεύει το να αδιαφορεί κανείς για τα δικά του και να διαλαλεί τα ξένα παραπτώματα»
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τόμος 10ος ΕΠΕ Ομιλία ΚΓ' Ερμηνεία στο Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο
Το παραπλανητικό είναι ότι ανεξάρτητα του πως νιώθει κάποιος δεν είναι όλα ισάξια μεταξύ τους μια που ότι μας οδηγεί στον Χριστό είναι απολύτως αναγκαίο ενώ είναι βδέλυγμα ότι μας απομακρύνει από Αυτόν!
Στη Νέα Εποχή διδάσκεται ότι σπαταλιέται ενέργεια για τη διατύπωση κρίσεων, ενέργεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για πνευματικούς σκοπούς. Και όταν στη Νέα Εποχή μιλούν για πνευματικό εννοούν αποκρυφιστικό.
Carlos Castaneda Ph.D. «Η Τέχνη των Ονείρων», «Εσωτερική Φλόγα» «Η Δύναμη της Σιωπής»
Dr. Wayne W. Dyer «Πίστεψέ Το και Θα Το Δεις»
Deepak Chopra M.D. «Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι της Επιτυχίας»
Γι' αυτό διδάσκεται η έλλειψη αυταρέσκειας ώστε να ομοιάσει με τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την απελευθέρωση από τη φιλαυτία και τελικά προτρέπει στην αποκρυφιστική ενασχόληση ενώ παράλληλα περιορίζει σε αδράνεια τη κριτική ικανότητα του νου.
Το να κάνει καθένας ότι θέλει αν νιώθει ότι αυτό είναι η προσωπική του αλήθεια εμποδίζει την ανακαίνιση του ανθρώπου που υπηρετεί συνειδητά πλέον την φιλαυτία.
Γενικά παραδεκτό ρητό στη Νέα Εποχή λέει ότι Με τη προσευχή μιλάμε εμείς στον Θεό και με τη διαίσθηση μιλάει ο Θεός σε μας
Dr. Wayne W. Dyer «Πραγματική Μαγεία», «Καθημερινή Σοφία»
Shakti Gawaίn«Κάνε τη ζωή σου να λάμψει»
Διδάσκεται ότι για να μάθει κάποιος αν αυτό που κάνει είναι σωστό αρκεί να νιώσει ένα ευχάριστο συναίσθημα όταν πορεύεται προς τη πραγματοποίησή του, συνήθως ύστερα από διαλογισμό.
Κρύβεται μια αντικατάσταση στη συνείδησή μας του Θεού από τον ίδιο τον εαυτό μας καθώς και η παγίδα πλάνης μια που ο προτεινόμενος αυτός τρόπος αξιολόγησης είναι επισφαλής. Και αυτό γιατί το χρησιμοποιούμενο μέσο, δηλαδή η φαντασία, είναι το γεφύρι των δαιμόνων(ΞΔ Κεφάλαιο Καλλίστου &; Ιγνατίου Ξανθοπούλων Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών), οι οποίοι μπορούν να προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα στον άνθρωπο προκειμένου να τον παγιδεύσουν στο θανατηφόρο αγκίστρι τους.
Ο μεγάλος Γέροντας Αββάς Βαρσανούφιος στην 143η απόκρισή του μας συμβουλεύει: «Αδελφέ, μη βάλεις σε αυτόν διακρίναι τους ερχομένους σοι λογισμούς'και γαρ ουκ έστι του μέτρου σου».
Η διάκριση των λογισμών, δηλαδή ποιοι είναι δικοί μας, ποιοι προέρχονται
από τον Θεό και αποσκοπούν στην ωφέλειά μας και ποιοι από τον Διάβολο και αποβλέπουν στη καταστροφή μας, είναι για κάποιον που βρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρο. Η αδυναμία διάκρισης οφείλεται στη ζημιά που επήλθε στη φύση μας με τη πτώση των πρωτοπλάστων.
Διάκριση, στους μεν αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση των εαυτού των. Στους μεσαίους είναι η νοερά αίσθηση η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετό του κακό. Στους Δε τελείους είναι η γνώση που έχουν από θεϊκή έλλαμψι και η οποία έχει τη δύναμη να φωτίζει πλήρως με την λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Είναι η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του θείου θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίσταση, η οποία συνήθως υπάρχει σους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και το στόμα.
Διάκριση σημαίνει συνείδηση αμόλυντη και καθαρότητα των αισθήσεων. 
Αγίου Ιωάννου Σιναΐτου Κλίμαξ Λόγος ΚΣΓ Περί Διακρίσεως

Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να διακρίνει τους λογισμούς του, διδάσκεται στον σατανισμό το «Κάνε ότι θέλεις».
Αποσπάσματα από τα άρθρα του «Βιβλίου του Νόμου» του Άγγλου μάγου ιδρυτή του νέο-σατανισμού, και «αδελφός Baphomet» του Τάγματος του Ναού της Ανατολής, Aleister CrowLey (1875-1947) που γράφτηκε υπο τη καθοδήγηση πνεύματος (δαίμονα) που του παρουσιάστηκε ως ο Guardian Angel Aiwass, υπαγορεύουν: «Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον άνθρωπο: 1. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με το δικό του νόμο, να ζει όπως θέλει, να εργάζεται όπως θέλει, να παίζει όπως θέλει, να αναπαύεται όπως θέλει, να πεθαίνει όποτε και όπως θέλει. 2. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τρώγει ότι θέλει, να πίνει ότι θέλει, να κατοικεί όπου θέλει, να ταξιδεύει στην υδρόγειο όπως θέλεΙ. 3. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκέπτεται ότι θέλει, να λέει ότι θέλει, να γράφει ότι θέλει, να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει. Να σκαλίζει, να χαράσσει, να διαμορφώνει και να οικοδομεί όπως θέλει, να ντύνεται όπως θέλει. 4. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπά όπως θέλει: «επίσης γεμίστε με αγάπη ανάλογα με τη θέλησή σας, όποτε, όπου και με όποιον θέλετε!» 5. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φονεύσει όλους εκείνους που ζητούν να του αφαιρέσουν αυτό το δικαίωμα. Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη κάτω από τη θέληση».

Στα Πρωτόκολλα των ΣοΦών rnc Σιών επισημαίνεται ότι
(Πρωτ.30)«Η λέξη «ελευθερία» βάζει τις ανθρώπινες κοινωνίες σε πάλη εναντίον κάθε εξουσίας, εναντίον κάθε δύναμης και αυτής ακόμη της δύναμης του θεού και της Φύσης».


(Πρωτ.50): «θα κουράζουμε τόσο πολύ τους Χριστιανούς μ' αυτή την ελευθερία, ώστε θα τους εξαναγκάζουμε να μας προσφέρουν μια διεθνή εξουσία, η διάταξη της οποίας θα είναι τέτοια, ώστε να κατορθώσει, χωρίς να τις συντρίψει, να περιλάβει τις δυνάμεις όλων των Κρατών του Κόσμου και να σχηματίσει την Υπέρτατη Κυβέρνηση».

Με αφετηρία την επίμονη απώλεια κρίσεων η Νέα Εποχή οδηγεί στην απουσία διακρίσεως του καλού και του κακού που σύμφωνα με αυτήν είναι το ίδιο! Η πρώην σατανίστρια και αρχιϊέρεια της μαύρης μαγείας Doreen Irνine λέει ότι «οι μάγοι χάνουν τη καθαρότητα του νου τους και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό».
Doreen Irνine «Η βασίλισσα της Μαύρης Μαγείας» Πέργαμος

«Η αμαρτία στιγματίζει μόνο τους αδύνατους. Εγώ με το Σάκτι* μου βρίσκομαι πέρα από την αμαρτία. Μονάχα ο κοινός θνητός είναι κλέφτης, ο βασιλιάς είναι κατακτητή ς και παίρνει ότι δικαιωματικά του ανήκει»
«Η Γκίτα μας λέει πως κανένας δεν σκοτώνει την ψυχή. Ο φόνος δεν είναι παρά μια λέξη. Το ίδιο και η κλεψιά».
Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ «Το σπίτι και ο κόσμος» Βραβείο Nobel (1911) Η ιστορία της Μπιμάλας χιv Σελ. 153 &; χvιι Σελ. 171 .
*Σάκτι σημαίνει «η θηλυκή πλευρά του Σίβα» και είναι η αηδιαστlκή Κάλι με τα πολλά χέρια και πόδια που βρίσκεται σε παροξυσμό με τη θέα του φρέσκου αίματος.
«ο χρόνος τελικά θα μας αφαιρέσει τα υπάρχοντα και τη ζωή μας. Είναι και ο χρόνος εγκληματίας;»
Oeepak Chopra Μ.Ο. «ο Δρόμος του Μάγου» Ασημάκης
«Ένας ανόητος νεαρός ήμουν τότε, με το κεφάλι μου γεμάτο γελοίες ιδέες για το καλό και το κακό. Ο κύριός μου Βόλ νεμορτ, μου έδειξε τα λάθη μου. Δεν υπάρχει καλό και κακό! Υπάρχει μόνο η δύναμη κι αυτοί που δεν μπορούν να την κατανοήσουν, δηλαδή οι δειλοί. Από τότε τον υπηρετώ πιστά»
J. W. Rowling «ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος»τόμος Α' Σελίδα 328 Διεθνές Best Seller

Αμαρτία είναι η πρόκληση βλάβης στον εαυτό μας ή σε άλλους, η συμμετοχή της ελεύθερης προαίρεσής μας στα αποτελέσματα της πτώσης και της
φθοράς! Με τον θάνατο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ο θάνατος εισέβαλε στη ζωή του ανθρώπου με τη παρακοή του ανθρώπου. Με το φόνο λοιπόν συμμετέχουμε, σαν να συμμαχούμε με την φθορά


« θεός θάνατον ουκ εποίησε, ουδέ τέρπεται επ' απώλεια ζώντων» Σοφία Σολομώντος Α' 13


«Ο Ποντίφικας Πάπας έβαλε τη βούλα του για τη συνέχιση του Χάρι Πότερο Θεωρεί ότι διδάσκει τα παιδιά τις έwοιες του καλού και του κακού» Ι!!
Εφημερίδα «Τα Νέα» 6/2/2003 Ένθετο «Ορίζοντες»
Τι να πει κανείς; Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε «Τον Πάπα να καταράστε γιατί αυτός θα είναι η αιτία».

Η Δύναμη είναι λέξη που ελκύει πολλούς, ιδιαίτερα τους νέους, και τους οδηγεί σε παραθρησκευτικές ομάδες που υπόσχονται επίλυση προβλημάτων και επίτευξη όλων των στόχων.
Ο Χριστιανός δεν αποβλέπει στη δύναμη, αλλά στην ταπείνωση, η οποία προσελκύει τη Χάρη του Θεού, που είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε σατανική «υπερδύναμη»! Ο Χριστιανός γνωρίζει ότι η δύναμη του θεού εν ασθενεία τελειούται. 
Β' Κορινθίους ΙΒ' 9 Επιστολή Αποστόλου Παύλου

ΒιΒλιογραφία- Βιβλιογραφιικές αναφορές
+Πρωτοπρεσβύτερου Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας, «Αποκρυφισμός, Γκουρουισμός, Νέα Εποχή»
Randall Ν. Baer
(πρώην ηγέτης της Νέας Εποχής που βρέθηκε μυστηριωδώς νεκρός λίγες μέρες πριν την έκδοση του βιβλίου του αυτού)
«Μέσα από τον εφιάλτη της Νέας Εποχής» Στερέωμα

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης