Sunday, June 10, 2007

Αποκρυφιστικές τεχνικές

Αποκρυφιστικές ΤεχνικέςΜείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ή ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
τοῦ π.Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη


Σέ αὐτή τήν ὁμιλία μέ θέμα «Προσευχή ἤ διαλογισμός : κοινωνία μέ τόν Θεό ἤ κάτι ἄλλο;», ὁ ὁσιολογιώτατος Μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς και διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, μᾶς ἀναπτύσσει μέ τόν γνωστό του διεξοδικό καί γλαφυρό τρόπο, τούς πολλαπλούς κινδύνους πού κρύβονται πίσω ἀπό τόν διαλογισμό καί τήν γιόγκα.
Ξεκαθαρίζει ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία σχέση μεταξύ διαλογισμοῦ καί προσευχῆς καί ἀπαντᾶ στόν ἀφελή ἰσχυρισμό, πού συχνά ἀκοῦμε, ὅτι δέν μᾶς ἐνδιαφέρει τό φιλοσοφικό κομμάτι τῆς γιόγκα, ἁπλά γίνεται σάν ἄσκηση.
Μέ πολύ ἁπλό τρόπο, ἀνασκευάζει τίς πλάνες πού κατά καιρούς διαβάζουμε, ὅπως ὅτι: «Ὁ διαλογισμός -ἤ καί ἡ γιόγκα- ἐναρμονίζει σῶμα καί νοῦ, ἐνθαρρύνει τήν σωστή ἀναπνοή, συμβάλλει στήν καλή ὑγεία, εὐεξία καί νοητική ἠρεμία, καθαρίζει τόν νοῦ ἀπό νοητικές καί συναισθηματικές «τοξίνες», βελτιώνει τήν μνήμη καί τήν συγκέντρωση, ρυθμίζει τον θυροειδή, ἐξισορροπεῖ τήν ἀρτηριακή πίεση, τονώνει τό πεπτικό, τό ἀναπαραγωγικό καί γενικά τό ἀνοσοποιητικό σύστημα, διευκολύνει τήν ἐγκυμοσύνη, δημιουργεῖ θετικό περιβάλλον γιά τό ἔμβρυο, βοηθάει στήν τρίτη ἡλικία, στήν ἀνάπτυξη αὐτοεκτίμησης καί ἰσορροπημένου χαρακτήρα στά παιδιά καί στούς ἐφήβους, συμβάλλει στίς ἐπιτυχημένες σχέσεις, συνδέει μέ τήν ἐσωτερική σοφία, ἑστιάζει στήν «ἐπίγνωση» καί στήν βίωση τῆς ἀλήθειας», δηλαδή, ὅπως ὑποστηρίζουν, κάνει περίπου τά πάντα!


http://www.im-glyfadas.gr/01/01/01010100.asp

Α) Χρήση της φαντασίας: Διαλογισμός, επίκληση ειδωλολατρικών θεοτήτων (Μάντρα, Ντικρ), Οραματισμός, Aνακεφαλαίωση Τολτέκων, Ονείρεμα κλπ. Διαλογισμός είναι η μέθοδος μέσα από την οποία ο νους μαθαίνει να συγκεντρώνεται .
Γκουρού των Γκουρού, Μπαγκαβάν Σρι Σατύα Σάι Μπάμπα, Διαλογισμός σ.8
Εκδόσεις Σρι Σατύα Σάι Μπάμπα

Με τον ορισμό αυτό δίνουν μια θολή εικόνα του τι είναι πραγματικά ο διαλογισμός. Σαφώς πρόκειται για συγκέντρωση του νου, η οποία όμως είναι διασκόρπιση του νου προς τα έξω ή διάχυση διά των αισθητηρίων προς τον κόσμο(π.χ. συνειδητή προσοχή) ή συγκεντρώνεται σε φανταστικά θέματα. Δηλαδή αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος συγκέντρωσης του νου, διδάσκοντας μόνο την ευθεία κίνηση της ψυχής που είναι δεκτική της πλάνης.
Για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη τρεις είναι οι κινήσεις της ψυχής:
Α) η Κυκλική, όταν η ψυχή συμμαζεύεται στον εαυτό της και ύστερα ενώνεται με τις ενιαίες και αγγελικές δυνάμεις και έτσι ενώνεται με τον άναρχο, και ατελεύτητο Αγαθόν, δηλαδή τον Θεό.
Β) η Ελικοειδής, όταν η ψυχή κινείται και λαμβάνει τις θείες γνώσεις, όχι νοερά και ενιαία και αμετάβλητα, αλλά μεταβατικά δια συλλογισμού, από ένα νόημα σε άλλο φερόμενη, με ενέργειες τρόπον τινά μεμειγμένες από την κυκλική και ευθεία κίνηση και
Γ) Ευθεία κίνηση είναι όταν η ψυχή βγαίνει στην θεωρία περί των περί αυτήν αισθητών πραγμάτων και από τα εξωτερικά και αισθητά, σαν κάποιες εικόνες διάφορες και πολλές, αναβαίνει στις απλές και ενιαίες θεωρίες.
Η Κυκλική κίνηση κατά τον Άγιο Διονύσιο είναι αδύνατο να περιπέσει σε κάποια πλάνη ενώ η Ευθεία Κίνηση είναι δεκτική της πλάνης και ως εκ τούτου αυτή στην οποία επιθυμεί να μας οδηγήσει ο πατέρας της πλάνης.

Όταν ο νους δεν διασκορπίζεται προς τα έξω, Νους μη σκεδαννύμεvoς, και δεν διαχέεται διά των αισθητηρίων προς τον κόσμο, μηδέ υπό των αισθητηρίων επί τον κόσμο διαxεόμεvoς, επιστρέφει στον εαυτό του, επάνεισι προς εαυτόv. Ο εαυτός του είναι η καθέδρα της λογιστικής και θελητικής(αγαπητικής ενέρyειας και δυνάμεως του νου και πρέπει και της ουσίας αυτού, ποια Δε είναι η Kaθέδρα αυτή; Είναι η καρδία.
Επιμελού, σγαπητέ, να φυλάττης την καρδία σου από των παθών και των λογισμών ..
Μεγάλου Βασιλείου, Έργα, τόμος. 1, Επιστολή 2, Γρηγορίω εταίρω.

Ο διαλογισμός δεν είναι διαπροσωπική σχέση όπως η προσευχή αλλά επιστροφή στον εαυτό, δηλαδή ατομισμός. Προσανατολίζεται στη συγκράτηση της ενέργειας και στην επιστροφή στον εαυτό που υποτίθεται ότι είναι Θεός!

Για να λάβει χώρα ο διαλογισμός πρέπει να δημιουργηθεί χώρος ανάμεσα στον άνθρωπο και στις σκέψεις του. Αυτός είναι ο σκοπός των διαλογιστικών ασκήσεων χαλάρωσης σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος συγκεντρώνει τη προσοχή του στην αναπνοή. Χώρος δημιουργείται και με τον οραματισμό εσωτερικού καταφυγίου στη μέθοδο Σίλβα για τον έλεγχο του νου -που είναι η μέθοδος αυτοΰπνωσης των αρχαίων Αιγυπτίων- παρέχοντας στα δαιμονικά όντα τη δυνατότητα παρασιτικής επιρροής. Κατά τη μέθοδο Σίλβα ο διαλογιζόμενος επιδιώκει να παρατείνει για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη χαλάρωση στην οποία βρίσκεται ο εγκέφαλος ξυπνώντας(επίπεδο άλφα), φυσιολογικά για λίγα δεuτερόλεπτα. Η παράταση της εγκεφαλικής υπολειτουργίας (επίπεδο άλφα ή και θήτα) με διατήρηση γωνίας των ματιών σε σχέση με τον ορίζοντα, καθιστά τον ανθρώπινο νου δεκτικό και ευάλωτο αν δεν του προξενεί και προβλήματα μακροπρόθεσμο. Ο απώτερος σκοπός της μεθόδου είναι η παγίωση στην εγρήγορση της εγκεφαλικής λειτουργίας που παρατηρείται στον ύπνo(επίπεδo θήτα). Ο άνθρωπος καθιστώντας τον εαυτό του να είναι σε κατάσταση ύπνου ενώ είναι ξύπνιος, είναι φοβερά ευάλωτος και δολοφονεί τη κριτική ικανότητα του νου του!
Πιθανότατα η συγχώνευση των καταστάσεων συνείδησης{εγρήγορση, ύπνος, όνειρο) να προκαλεί προβλήματα υγείας.
Ο διαλογισμός ή Ράτζα Γιόγκα Ινδουιστών και Βουδιστών θεμελιώνεται στα Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρας. Σύμφωνα με τη Ράτζα Γιόγκα ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος σύμφωνα με τη Γιόγκα, επειδή αγνοεί τον εαυτό του που ερμηνεύεται ότι ο νους αδυνατεί να αναγνωρίζει την θεϊκή του φύση»επειδή ταυτίζεται με τα νοητικά αποτυπώματα.
Τα νοητικά αποτυπώματα για τους Ινδουιστές, μπορούμε να πούμε ότι είναι η μoρφοπoίηση της υποτιθέμενης νοητικής ουσίας λόγω ερεθισμάτων από τις αισθήσεις. Αναδύονται όταν προσπαθούμε να τα περιορίσουμε όπως παραδείγματος χάρην με την απόσυρση των αισθήσεων. Θεωρούν επίσης ότι αυτές κάποιες από αυτές είναι εικόνες από προηγούμενες ζωές. Τα Παταvτζάλι Γιόγκα Σούτρα προτείνουν εστίες διαλογισμού ένα αντικείμενο Πραγματικό{π.χ. τη φλόγα ενός κεριού) ή φανταστικό(π.χ. ένα λουλούδι στη καρδιά), στην ικανότητα ενός ζώου (π.χ. δύναμη ελέφαντα), σε μια χρονική στιγμή, σε θέμα ονείρου και τα λοιπά.
Οι βαθμίδες της Ράτζα Γιόγκα είναι οι ακόλουθες:
1. Τα πέντε ποέπει(Υama), 2. Τα πέντε δεν ποέπει(Νίνama).
3. Στάση{Ασάνες Γιόγκα). Παντμασάνα ή στάση του λωτού: τα χέρια απλώνονται με κλειστά δάκτυλα σχηματίζουν κύκλο, ώστε «η ενέργεια του γιόγκι να ξαναγυρίζει στον εαυτό του»! Η στάση αποσκοπεί στη «συγκράτηση της ενέργειας», δηλαδή απουσία διαπροσωπικής σχέσης, άρα ατομισμός! Η πλάτη στέκεται τεντωμένη υπερήφανα, το σώμα μένει ακίνητο, ο άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του, η ψυχή βυθίζεται μέσα της. Αυτός που διαλογίζεται απευθύνεται στον εαυτό του, πιστεύει ότι είναι θεός. Πιστεύει ότι αρκεί να ταυτιστεί με το Άτμαν που ήδη υπάρχει μέσα του, που είναι ο εσωτερικός εαυτός του και είναι θεός. Πιστεύει και επιδιώκει την αυτοθέωση, το να γίνει θεός με τις δικές του προσπάθειες ή όπως διδάσκει ο Βούδας, να συνειδητοποιήσει ότι ήδη είναι θεός, όπως την κατορθώνουν κάποιοι «χαρισματικοί» υπεράνθρωποι.
Η παντμασάνα αποτελεί βασική στάση για πολλές γιογκικές στάσεις και συνήθως συνδυάζεται με τη τζαλάρα μπάντα.
4.Πραvανιάμα: έλεγχος αναπνοής ή «βιοενέργειας»: Αναπνοή: Eισπvoή κράτημα αέρα- εκπνοή ή εκπvoή- εισπvoή- κράτημα χωρίς αέρα- με ειδικές χρονικές αναλογίες της μoρφής 4:16:8.(π.χ. η κατώτερη πραναγιάμα είναι 12:48:24 sec και η ανώτερη, στις τριπλάσιες αναλογίες χρόνου) Συνήθως εναλλάξ το κάθε ένα ρουθούνι χωριστά. Η αναπνοή με κουμπχάκα(δηλαδή το κράτημα της αναπνοής) επιφέρει έντονη αναμόχλευση του ασυνειδήτου που οδηγεί σε σχιζοφρένεια.
5. Πρατυαχάοα (απόσυρση των αισθήσεων) Είναι η απουσία συγκέντρωσης στις εικόνες που περνούν από το νου μέχρι να αδειάσει τελείως από σκέψεις.
6. Νταραχάνα: Συγκέντρωση σε μία εστία για 12 sec.
7. Nτγvιάνα: Διαλογισμός: Συγκέντρωση σε μία . εστία για 12 Νταραχάνας 12Χ12= 144sec=2.4 min,
8. Σαμάντχι: Απορράρηση σε μία εστία για 12 Ντγιάνας =12Χ144=1728 sec=28,8 min έτσι ώστε η εστία να αποτυπώνεται στο νου όχι σαν ερέθισμα αλλά σαν έwοια την οποία το ερέθισμα προκαλεί και το τέλειο ή άσπορο Σαμάvτxι, χωρίς εστία για τον 12πλάσιο προηγούμενο χρόνο, ήτοι 5.76 h.
Ο διαλογισμός συνίσταται στη συγκέντρωση του νου σε μία πραγματική ή φανταστική εστία, σε ένα μέρος του σώματος, σε μία λειτουργία όπως η αναπνοή, ο σφυγμός κλπ. Τύποι διαλογισμού- οραματισμού αναρρίχησης της κουνταλίνl(JaΡa) ή εισπνοής χρωματιστών φώτων από τα δήθεν τσάκρας (Guru Yoga) -συνδυάζονται με lνδουιστικά ή Βουδιστικά μάντρα ή Σουφιστικά ντικρ, που είναι επικλήσεις ειδωλολατρικών θεοτήτων.
Άλλοι διαλογισμοί είναι η κίνηση του σώματος με τη φαντασία δίχως να κινείται στη πραγματικότητα. Παραλλαγή αυτών είναι και η συγκέντρωση του νου σε ένα σημείο του σώματος και ύστερα η μετακίνηση της νοητικής προσοχής εκτός του σώματος.
Σε άλλους διαλογισμούς το χαρακτηριστικό είναι η επιδίωξη αντίληψης των αισθημάτων άλλων? με τη συνδρομή της φαντασίας(π.χ. Πως νιώθει ένα βουνό, ένας ποταμός κλπ τα οποία όμως δεν έχουν συνείδηση) ..
Σουάμι Bιβεκανάντα Ράτζα Γιόγκα & Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρας
Ρόμπερτ Νατζέμυ Η Τέχνη του Διαλογισμού
Κέwεθ Μέντοους Εκεί που πετούν οι Αετοί
Dan Millman Το μυστικό ταξίδι
Lama Ole Nydal Η Φύση των Πραγμάτων

Ο οραματισμός είναι η απεικόνιση ιδεατών καταστάσεων με τη φαντασία. Με άλλα λόγια πρόκειται για όνειρα προγραμματισμένα από τον διαλογιζόμενο. Το αντικείμενο της επιθυμίας συνήθως κυκλώνεται σε μία χρυσή ή ροζ φυσαλίδα και απελευθερώνεται στο σύμπαν, το οποίο υποτίθεται ότι θα το φέρει στη ζωή του διαλογιζόμενου όσο το δυνατό ταχύτερα. Στον οραματισμό ιδεατών καταστάσεων δεν δίνεται βαρύτητα στη λεπτομερή νοερή απεικόνιση αλλά στο συναίσθημα που θα ένιωθε ο διαλογιζόμενος αν βίωνε το γεγονός το οποίο οραματίζεται. Με αυτό τον τρόπο αιχμαλωτίζεται από τη φαντασία, το θυμικό μέρος της ψυχής, το συναίσθημα.
Μελετώντας τον τρόπο που διδάσκουν τον διαλογισμό οι κινήσεις Mind Control (Χοσέ Σίλβα), Αρμονική Ζωή(Ρόμπερτ Νατζέμυ), του Γκουρού Chinmoy, του Γκουρού Σατυανάντα και του Λάμα Ole Nydal (Κάρμα Καγιού) μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα:
Κοινά σημεία είναι η χρήση της φαντασίας καθημερινά σε τακτά χρονικά διαστήματα έστω και για διάρκεια 15 λεπτών, συνήθως το πρωί και το βράδυ. Ο διαλογισμός διδάσκεται σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης ώστε ο νους να δέχεται παθητικά τις εικόνες που φαντάζεται χωρίς μεσολαβεί κρίση και σκέψη. Στα σεμινάρια διαλογισμού οι διαλογιζόμενοι καθοδηγούνται από τον δάσκαλό τους να φαντάζονται τις προεπιλεγμένες από εκείνον εικόνες σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, μαθαίνουν δηλαδή να υπακούουν στη φωνή του. Τα μάντρα είναι διαλογιστικές συλλαβές με ομοιοκαταληξία και χωρίς νόημα καθώς και από μονότονους θορύβους επιδιώκεται το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου ή τουλάχιστον ο περιορισμός των σκέψεων. Επιπλέον κατευθύνονται στο να διαλογιστούν στο πρόσωπο του Γκουρού ή του Λάμα ή του αρχηγού του Σουφιστικού Τάγματος ώστε να υιοθετήσουν υποτίθεται τις πνευματικές αξίες που αυτός δήθεν ενσαρκώνει Όμως με αυτό τον τρόπο οδηγούνται οι διαλογιζόμενοι στο να τον θαυμάσουν, να τον θεοποιήσουν και να υπακούουν εύκολα στα προστάγματά του!
Ο διαλογισμός είναι τελικά αυτοϋπνωση που χρησιμοποιεί την αιχμαλωσία του ανθρώπου στη φαντασία κατά την οποία αντιδρά στα φανταστικά ερεθίσματα όπως και στα πραγματικά με αποτέλεσμα να δεκτεί τη φαντασία για πραγματικότητα μετά από τη καθημερινή, χρόνια, εξάσκηση στην αυτοϋπνωση.
Ειδικότερα για τον Υπερβατικό Διαλογισμό του Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι που είναι η επίμονη, παρατεταμένη συγκέντρωση του νου που αποσκοπεί στο να «εντοπίσει» τον Θεό, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συνέπειες που λαμβάνουν χώρα ειδικά στα σεμινάρια του ιδίου του Μαχαρίσι:
Αυτούπνωση, περιστατικά απώλειας ομιλίας, ψυχικών διαταραχών και σπαστικών κινήσεων πέρα από το συνειδητό έλεγχο και περιστατικά αυτοκτονιών.
Δες ομολογία Θεοδώρας Κατελούζου στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» του 1976 και για τον θάνατο διά απαγχονισμού του Βασίλη θεοδωρόπουλου, 28 ετών, οπαδού της κίνησης του ασράμ του Γκουρού Σατυανάντα για δύο χρόνια και την αποβολή του από αυτό εξαιτίας των συμmωμάτων μανιοκατάθλιψης που παρουσίασε.
Εφημερίδα «Αυγή» 18/211988.

Η ανακεφαλαίωση είναι η λεπτομερής ανάκληση κάθε μνήμης συγχρονισμένη με ειδικό τύπο αναπνοής και κίνησης του κεφαλιού σύμφωνα με τη διδασκαλία των σαμάνων του Μεξικού. Σημαντικός σταθμός της διαδικασίας είναι η αναζήτηση «προπομπού» που είναι μια ανάμνηση η οποία θα ανακληθεί ολοζώντανα και από εκείνο το σημείο και ύστερα η διαδικασία γίνεται πολύ ζωντανή και όχι μια απλή ενθύμηση. Πραγματοποιούνται δύο ανακεφαλαιώσεις. Στη πρώτη συντάσσεται μια λίστα με όλα τα πρόσωπα που έχει συναντήσει ο σαμάνος και αρχίζει την ανακεφαλαίωση όλων των στιγμών που έχει ζήσει με τον καθένα από αυτά αφήνοντας για το τέλος τους γονείς του. Κατά τη δεύτερη ανακεφαλαίωση ο σαμάνος αφήνει ελεύθερο τον εαυτό του και ανακεφαλαιώνει όποια ανάμνηση τυχαία θυμηθεί πιστεύοντας ότι είναι επιλεγμένη από το Πνεύμα(ποιό πνεύμα όμως?). Ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα γεγονότα που ανακεφαλαιώνονται δίνουν διαφορετική εντύπωση στον σαμάνο από αυτήν που είχαν δώσει όταν συνέβησαν και είχε αποθηκευθεί στη μνήμη του. Η ανακεφαλαίωση συνοδεύεται από σαμανιστικά μαγικά περάσματα και διάφορες αναπνευστικές ασκήσεις που διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια εισπνοών και εκπνοών.
Το ονείρεμα είναι η επιδίωξη συνειδητής προσοχής στη διάρκεια του ύπνου και η εντόπιση ονειρικών αγγελιοψόρωv που υποτίθεται ότι είναι όντα από άλλες διαστάσεις (πρόκειται σαφώς για δαίμονες που λαβαίνουν όλων των ειδών τα προσωπεία) Εφόσον ο σαμάνος εστιάσει τη προσοχή του σε αυτά τα όντα, αυτά τον μεταφέρουν στο τόπο από τον οποίο προέρχονται και έτσι οι σαμάνοι πιστεύουν ότι ταξιδεύουν στα πέρατα του σύμπαντος με το ενεργειακό τους σώμα ενώ στη πραγματικότητα μαθαίνουν να αγκιστρώνουν τη προσοχή τους σε δαιμονικές προβολές. Το ονείρεμα συνοδεύεται από μία ομάδα σαμανιστικών μαγικών περασμάτων.
Μάντρα λέγονται οι συλλαβές που χρησιμοποιούνται στον διαλογισμό. Κατά Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρα, η επίκληση ενός μάντρα, υλοποιεί τις ιδιότητες της πλευράς του θείου αυτού που επικαλείται ο γιόγκι, της πλευράς εκείνης που θεωρεί προ τιμημένο του ιδανικό. Οι γιόγκι έχουν πάρα πολλά μάντρα, άλλα αναφέρονται στον Σίβα, άλλα στον Κρίσνα, άλλα στον Ράμα, άλλα στην Κάλι, άλλα στον Βιovού, και σε άλλους θεούς του Ινδουιστικού πανθέου. Οι Βουδιστικές με τη σειρά τους έχουν μάντρα για τους διάφορους Βούδες τους, που είναι άνθρωποι που πέτυχαν τη φώτιση σύμφωνα με τις παραδόσεις τους. Τέτοιοι είναι ο λευκός Τσενρέζι, ο Βούδας του μεγάλου ελέους, ο Ντόρτζε Τσάνγκ που είναι ο κεντρικός Βούδας στη μαντάλα της Βατζραγιάνα (του Διαμαντένιου Δρόμου), ο Ντόρτζε Σέμπα που είναι όλοι οι Βούδες με μία μορφή και τα λοιπά. Η λέξη Μάντρα είναι σανσκριτική και προέρχεται από το ΜΑΝ, που σημαίνει σκέπτομαι και το Tra που σημαίνει απελευθέρωση, δηλαδή θέτουν εκτός λειτουργίας το νου και τη συνείδηση. Συνήθως σχηματίζουν ομοιοκαταληξία ώστε να επαναλαμβάνονται με ευκολία παρόλο που είναι συλλαβές χωρίς νόημα ή λογική συνέχεια καθιστώντας ανενεργό το νου. Σε αυτούς που είναι αρχάριοι, και δεν είναι ακόμη έτοιμοι να λατρέψουν τα είδωλα, λένε ότι η ευεργεσία και το όφελος από την επανάληψη του μάντρα οφείλεται σε κάποιες συχνότητες που παράγει η προφορά αυτών των συλλαβών, σε κάποιες νοητικές δονήσεις που ενεργοποιούν τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου, τα λεγόμενα τσάκρας. Σε αυτούς που έχουν προτίμηση στις ψυχολογικές ερμηνείες, τους λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, διά της αυθυποβολής, προγραμματίζουν τον εαυτό τους, τον συντονίζουν με θετικά πρότυπα. Σε αυτούς που έχουν μπλέξει κάπως περισσότερο, και πιστεύουν σε άλλους θεούς πέρα από τον Χριστό, τους λένε ότι δέχονται την ευλογία του θεού που επικαλούνται Με αυτές τις δήθεν εξηγήσεις πείθουν τελικά τον ανυποψίαστο να επικαλείται το όνομα του θεού Κρίσνα, Ράμα ή Σίβα ή κάτι άλλο. Συνήθως διδάσκουν το μάντρα του Κρίσνα, το οποίο δεν περιέχει το όνομα αυτό. Το ότι ο Κρίσνα είναι αυτό το μάντρα, διδάσκεται στην Μπαγκαβάτ Γκίτα(κεφ 90 στίχος 16-19). Διδάσκουν ότι συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να ειπωθεί διότι γράφεται με τρία γράμματα- και προέρχεται με δύο- τα οποία λέγονται αβίαστα με το στόμα ανοικτό, μισάνοικτο και κλειστό. Αυτό το μάντρα «Φανερώνει τον Δάσκαλο των Δασκάλων(τον Σάι Μπάμπα;) σύμφωνα με Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρα. Επιπλέον διδάσκουν ότι είναι ο ήχος της δημιουργίας ο οποίος ακούγεται όταν οτιδήποτε εμφανιστεί στον υλικό κόσμο.
Dr. Wayne W. Dyer Δημιούργησε το πεπρωμένο σου
Το θέμα είναι ποιος κρύβεται πίσω από τα μάντρα, ποιος είναι αυτός τον οποίο προσκαλούμε να μπει μέσα στη ψυχή μας;
Πάντες Θεοί Εθνών Δαιμόνια Αγίου Προφήτου Δαυίδ (Ψαλμός 95).
Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια! Δαίμονες κρύβονται πίσω από τα ονόματα των «θεών» !

Ο υπνωτισμός είναι δαιμονική ενέργεια! Ο υπνωτιστής χρησιμοποιεί δαιμονικό ον το οποίο δημιουργεί τη πλάνη στο νου του υπνωτιζόμενου δια της φαντασίας για μετενσάρκωση, αστρικά ή εξωσωματικά ταξίδια και τα λοιπά. Μπαίνοντας σε βαθιά έκσταση (ASC) με τη βοήθεια του διαλογισμού ή της ύπνωσης, το άτομο ερευνά τα βάθη του νου του (το λεγόμενο συλλογικό ασυνείδητο, όρο που εισήγαγε ο Κάρλ Γιούνγκ και χρησιμοποιούν όλοι οι Νεοεποχίτες) για να ανακαλέσει δήθεν προηγούμενες ζωές. Μπορείς πραγματικά να αισθανθείς σαν να βρίσκεσαι μέσα στο σώμα κάποιας περασμένης σου ενσάρκωσης και ζεις όλες τις σκέψεις και τις εντυπώσεις από εκείνη τη προηγούμενη ζωή. Παρόμοια και κατά την εργασία του ονειρέματος οι αισθητηριακές εντυπώσεις οξύνονται εξαιτίας της δαιμονικής επίδρασης δίνοντας την εντύπωση ότι το ονείρεμα είναι πιο πραγματικό από τη καθημερινότητα. Καθώς το άτομο αφήνει τον εαυτό του τρωτό στη διάρκεια της έκστασης (ASC) οι δαίμονες παίρνουν τα ηνία και κατασκευάζουν όλων των ειδών τα παραμύθια, με τον άνθρωπο να ζει όλα με δραματικές λεmομέρειες. Πολλές φορές οι υπνωτιζόμενοι που επιδίωξαν να μάθουν τις δήθεν προηγούμενες ζωές τους εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα ταυτότητας. Κοινό σημείο των αναδρομών είναι ότι ΟΙ περισσότεροι στις προηγούμενες ζωές τους ήταν σπουδαία πρόσωπα που σημάδεψαν την ιστορία ή είχαν κάποια σπουδαία αποστολή. Ο δαίμονας μπορεί να ταξιδέψει σε μια μακρινή περιοχή και να μεταφέρει στον υπνωτιζόμενο ότι είδε και ο υπνωτιζόμενος να πιστέψει ότι εκείνος ταξίδεψε τόσο μακριά με το αστρικό του σώμα!!
Καθιστώντας ο άνθρωπος ευάλωτο το νου του, τα δαιμονικά όντα του προβάλλουν φαντασίες στο νου ώστε να του ενσταλάξουν τη πίστη στη μετενσάρκωση, στα εξωσωματικά ταξίδια(σαμάνοι της Αμερικής, Ινδοί γιόγκι, Αβορίγινες Αυστραλίας), στην επικοινωνία με πνεύματα της φύσης(υποτίθεται ποταμών, δέντρων, ζώων και τα λοιπά) καθώς και όντα στην άλλη άκρη του σύμπαντος, στο ότι δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος και όλων των ειδών τα παραμύθια τα οποία όμως βιώνονται συχνά πιο έντονα από την πραγματικότητα ...


Νεοεποχίτικες τεχνικές: Οχήματα επίτευξης έκστασης

ί) Το κοίταγμα σε ένα καθρέφτη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους: οι αρχαίοι Τολτέκοι σταματούσαν τον εσωτερικό τους διάλογο ατενίζοντας νερό δεξαμενών ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με τα ανόργανα όντα-τους δαίμονες- και οι νεώτεροι σαμάνοι μάγοι εκτελούν την ίδια διαδικασία επιταχύνοντάς την με έναν καθρέφτη στο νερό.
ιι) Αναπνευστικές ασκήσεις. Ο StanIey Κrippner Ph.D ανέπτυξε ολοτροπική τεχνική αναπνοής που επιφέρει ψυχεδελlκές παραισθήσεις χωρίς τη χρήση ναρκωτικών!
Πραναγιάμα.
ίίί) Κινήσεις του σώματος. Στάσεις Γιόγκα, Κάτας πολεμικών τεχνών, περιστροφικοί χοροί, τα σαμανιστικά Μαγικά Περάσματα- οι κινήσεις και στάσεις προέντασης και πολεμικές τέχνες όπως Τάι Τσι και Τσι Γκόνγκ.
Οι στάσεις της Γιόγκα επιδρούν στους ενδοκρινείς αδένες αποβλέποντας στην αλλαγή της βιοχημικής και ορμονικής ισορροπίας του οργανισμού. Οι περισσότερες ασάνες οδηγούν στην ορμονική υπερέκκριση, στην οποία ~είλεται και το αίσθημα της ευεξίας που παρατηρείται στους αρχάριους.
Οι Σούφι μυστικιστές, οπαδοί του Μεβλανά Τζαλαλουντίν ή Γιαλαλουντίν Ρούμι, που έζησε στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας, ονομάζονται Μεβλεβήδες και είναι γνωστοί σαν στροβιλιζόμενοι δερβίσιδες. Ο στροβιλισμός -παρόμοιο φαινόμενo συναντούμε και στη λεγόμενη φυλή των Πραγματικών Ανθρώπων της Αυστραλίας για την αναζήτηση ονείρου(Μarlο Morgan Το μήνυμα) - γύρω από τον εαυτό τους με τη συνοδεία μουσικής τους έφερνε σε έκσταση και αυτοί πίστευαν ότι ενώνονται με τον Θεό.
Ο Κάρλος Καστανέντα διδάσκει τις εξής σειρές Μαγικών Περασμάτων: Για τον σκοπό, για τη μήτρα, των πέντε μελημάτων (για το κέντρο των αποφάσεων, για την ανασκόπηση, για το ονείρεμα, για την εσωτερική σιωπή), για το δεξιό & το αριστερό σώμα, για την ενέργεια των τενόντων και περάσματα που εκτελούνται με τη συνδρομή αντικειμένου(μικρής μπάλας από καουτσούκ). Χαρακτηριστικό των Μαγικών Περασμάτων είναι η στιγμιαία σύσπαση και χαλάρωση των μυών, κυρίως των χεριών και των ποδιών. Οι κινήσεις της προέντασης δεν έχουν επινοηθεί από κάποιον άνθρωπο αλλά έχουν ανακαλυφθεί από τους σαμάνους του αρχαίου Μεξικού όταν εισερχόντουσαν σε κατάσταση αυξημένης συνείδησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για κινήσεις που εκτελούσαν δίχως προγραμματισμό, οι σαμάνοι όταν βρισκόντουσαν σε έκσταση και ως εκ τούτου ευάλωτοι σε δαιμονική επιρροή. Η εκτέλεση αυτών των κινήσεων προκαλεί αίσθημα ευφoρίας και είναι ένας τρόπος εισόδου σε κατάσταση έκστασης.
Η αντίληψη περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου που προϋποτίθεται στη περίπτωση των πολεμικών τεχνών είναι εκείνη των ανατολικών θρησκειών.
O Michael Echenique, Θεωρητικός των Πολεμικών Τεχνών, δηλώνει χωρίς περιστροφές: Τα κύρια στοιχεία που θεμελιώνουν και διαμορφώνουν μια μαγική τέχνη, σε σειρά σημασίας, είναι: 1) Μαγικό στοιχείο, 
2) Στρατηγικό στοιχείο, 3) Τακτικά στοιχεία και 4) Τεχνικά στοιχεία. 
Όσον αφορά το μαγικό στοιχείο μεσολαβούν σαν συμπληρωματικά τα σύμβολα, το τελετουργικό, τα ιερά χρώματα, τα συνθήματα κλπ. Αυτό το μαγικό στοιχείο είναι που δίνει στον πολεμιστή τη δύναμη για να μπορεί να ζήσει, να σκοτώσει ή να πεθάνει…οι τεχνικές γεννιούνται από τις σχέσεις των μαγικών στοιχείων, των στρατηγικών και των στοιχείων τακτικής. Άρα, κατά τον Exhenique, ούτε η απλή εκτέλεση τεχνικών χωρίς άλλη μαγική εξάσκηση είναι καθαρή από μαγεία!!! 
Η μαγεία είναι το στοιχείο που χρησιμοποιείται στις εσωτερικές ή μυστικές σχολές. Σαν παράδειγμα έχουμε το Νιντζούτσου… η μαγεία μεταφράζεται σε μια εσωτερική δύναμη που αναπτύσσεται βαθμιαία αυξάνοντας την έντασή της μέχρι αφάνταστων ορίων…Είναι σε αυτό το μαγικό στοιχείο που στηρίζεται η δύναμη και η αποτελεσματικότητα του μαθητή των πολεμικών τεχνών και όποιος το κατέχει έχει μέσα του την εξουσία πάνω στη ζωή και στο θάνατο. Υπάρχουν μαγικές τεχνικές που οδηγούν τον πολεμιστή να συμμετέχει σε μια μυστηριακή κι ανώτερη διάσταση. Μπορούμε εδώ να ενσωματώσουμε τις λέξεις και τις κραυγές δύναμης (Κιάι), ψυχολογικές και παραψυχολογικές τεχνικές, ειδικά συστήματα αναπνοής, διοχέτευσης κάποιου είδους λεπτής ενέργειας, ξεδιπλώματα της συνείδησης κι απελευθέρωσης της εσωτερικής δύναμης κτλ.

Όλα τα ΚΑΤΑΣ των διαδόχων στυλ των πολεμικών τεχνών είτε είναι κορεάτικες, γιαπωνέζικες, κινέζικες, ινδικές κλπ., αρχίζουν σε ένα σημείο- κέντρο και καταλήγουν στο ίδιο σημείο, ακόμα κι αν η ανάπτυξη τους γίνεται στις 4 κατευθύνσεις του χώρου, είναι μια γνώση που μεταβιβάζεται από τους μεγάλους δασκάλους στους πολεμιστές.
Η γνώση αυτή σχετίζεται με τον ιερό πόλεμο της συνείδησης και των 4 στοιχείων της προσωπικότητας…όταν η συνείδηση σταθεροποιείται στο κέντρο, καταφέρνει από κει να ελέγξει και να κατευθύνει τα 4 συμβολικά ζώα, που συμβολίζουν το σώμα, τη ζωτική ενέργεια, τις συγκινήσεις και τις σκέψεις.
Τα σύμβολα των ζώων πάλι είναι δύο ειδών: ανώτερα ή φιλοσοφικά, που ανταποκρίνονται στη γνώση κάποιων ανώτερων ικανοτήτων με πνευματικά χαρακτηριστικά, που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και σε όλη τη φύση και κατώτερα ή ψυχοφυσικά, που ανταποκρίνονται στις απόκρυφες δυνάμεις που κυριαρχούν στη προσωπικότητα του πολεμιστή και αντιστοιχούν επίσης στο έμβλημα των 4ων στοιχείων ή των 4ων γωνιών.
Στο πρώτο είδος ανήκει ο Χρυσός Δράκος, που συμβολίζει τη Βούληση και το Νόμο, ο Φοίνικας που αναπαριστά την αγάπη, τη ζωή και την ενέργεια κ.α. Στο δεύτερο ανήκει ο τίγρης που συμβολίζει τη δύναμη των ενστίκτων, το mantis (αλογάκι της Παναγίας) που συμβολίζει τις αστρικές δυνάμεις κ.α. Για να ενωθεί η ανθρώπινη συνείδηση με τη θεία, ο πολεμιστής πραγματώνει τον εσωτερικό πόλεμο, κάνοντας αυτά τα ζώα να πολεμούν μεταξύ τους, μέχρι το άνοιγμα της συνείδησης. Πρέπει ο μαθητής να γνωρίσει τη σχέση μεταξύ των ζώων και των 4ων στοιχείων (γη, νερό, αέρας και φωτιά) και την αλληλουχία που υπάρχει ανάμεσα στο Κέντρο και στις 4 γωνίες κι ανάμεσα στα φιλοσοφικά ζώα και στα ψυχοσωματικά. Η γνώση αυτή επιτρέπει στον πολεμιστή να καλέσει ή να επικαλεστεί τις δυνάμεις να πολεμήσουν αυτές αντί αυτού, για να νικήσουν τελικά τα ανώτερα ζώα τα κατώτερα, αποστάζοντας έτσι την αλχημική φύση του πολεμιστή μέχρι να την κάνει αγνή ουσία. 

Τα ΚΑΤΑΣ δηλαδή αποσκοπούν στην ένωση με το θείο (!) καθιστώντας τη φύση του πολεμιστή αγνή ουσία με την επίκληση δυνάμεων (!) που θα νικήσουν για λογαριασμό του πολεμιστή τα ανώτερα ζώα της προσωπικότητας του ανθρώπους τα κατώτερα ζώα!!!
Στη μαγική παράδοση της Δύσης οι 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα (στις οποίες μπορεί να αναπτύσσονται τα ΚΑΤΑΣ!) σχετίζονται με τους 4 πρίγκηπες που αναφέρει το βιβλίο του Αμπραμελίν!! Το Τυπικό του Αμπραμελίν αφορά την επικοινωνία δήθεν με τον Φύλακα Άγγελο (πρόκειται για δαίμονα που εμφανίζεται με τη μορφή αγγέλου) καθώς και στην υποταγή δαιμόνων δήθεν επειδή ο άνθρωπος κατάφερε να εξαγνιστεί πληρώντας τις απαιτήσεις εξαγνισμού του Αμπραμελίν!
Στη βιβλιοθήκη του ρόδου στο Μαγικό Τυπικό του Αμπραμελίν αναφέρεται ότι από τη στιγμή που ο μάγος συνάψει συμφωνία με τους 4 πρίγκηπες (Lucifer, Astaroth, Veelzevul, Asmodai), αρκεί να κάνει ένα νεύμα, μια εσωτερική επίκληση ή μια σκέψη, ώστε αυτοί να εκτελέσουν αμέσως την εντολή του. (!!!) 

ίν)Με οπτικοακουστικά μέσα. Καθοδηγούμενος δημιουργικός οραματισμός, η ύπνωση, αυτούπνωση. Μυστικιστική νεοεποχίτικη μουσική, επαναλαμβανόμενοι χτύποι κρουστών και κάθε τύπου Νεοεποχικές μελέτες, ψυχωτικές κασέτες και βίντεο αποτελούν σημαντικά βοηθήματα για τη πρόκληση ASC (διαφοροποιημένες καταστάσεις συνείδησης): συνήθως επαναλαμβανόμενοι οξύ ήχοι κυμβάλων' και περιστρεφόμενα χρωματιστά φώτα, νεοεποχίτικη μουσική River of Iife cd, SpirituaI Fitness cd. Τα ψυχεδελικά θεάματα με στροβιλιζόμενα φώτα, οι επαναλαμβανόμενοι χτύποι κρουστών, ψυχεδελικά οράματα, ενατένιση εσωτερικών εικόνων με γεωμετρικά σχήματα, μεταφυσικές σεξουαλικές πρακτικές, μηχανήματα διανοητικής χαλάρωσης.
ν) Τεχνικές επίτευξης συνειδητή ς προσοχής στη διάρκεια του ύπνου.
Οι Νεοεποχίτες χρησιμοποιούν ως δόλωμα για την αποκρυφιστlκή ενασχόληση των ονείρων, τον ελκυστικό συλλογισμό ότι όλος ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όνειρο του Θεού και εμείς είμαστε χαρακτήρες σε αυτό το όνειρο όπως είναι και οι άνθρωποι που βλέπουμε στα δικά μας όνειρα. Διδάσκουν ότι κάθε άνθρωπος για τον καθένα μας προσωπικά δεν είναι παρά μια σκέψη και ο καθένας μας προσωπικά είμαστε μια σκέψη για όλους τους άλλους.
Dr. Wayne W. Dyer «Πίστεψε το και θα το δεις»
Σε αυτά βασίζονται οι εξής βασικές Νεοεποχίτικές αντιλήψεις:
Ι) Ότι οι πράξεις μας στη ζωή δεν έχουν πραγματικές επιπτώσεις όπως δεν έχουν και οι πράξεις εκείνων που ονειρευόμαστε παρόλο που οι σωματικές μας αντιδράσεις είναι πραγματικές.
ΙΙ) Ότι τα όνειρα είναι πιο αληθινά από τη πραγματικότητα επειδή σε αυτά εισερχόμαστε χωρίς αμφιβολίες τις οποίες έχουμε στην καθημερινότητα και ως εκ τούτου αν απορρίψουμε τις αμφιβολίες Π.χ. με τον διαλογισμό- θα πετύχουμε να ζούμε μια ονειρική πραγματικότητα. Διακρίνουμε τη διδαχή περί πίστης χωρίς αμφιβολίες στον εαυτό μας και όχι πίστη στον θεό.
ΙΙΙ) Ότι τα όνειρα είναι αληθινά και έτσι πρέπει να θεωρούνται εφόσον προκαλούν σωματικές αντιδράσεις όπως τα πραγματικά ερεθίσματα και πετύχουμε να ονειρευόμαστε σε εγρήγορση όπως είμαστε σε εγρήγορση στην καθημερινότητα. Οι αισθητηριακές εντυπώσεις του ονειρέματος δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες της πραγματικότητας. Περισσότερο μοιάζουν με εκείνες του υπνωτισμού για αναδρομή «προηγούμενων ζωών» και για «εξωσωματικές εμπειρίες». Παρόλα αυτά μπορούν να δίνουν την εντύπωση ότι είναι ολοζώντανες, περισσότερο πραγματικές από εκείνες της πραγματικότητας. Ταυτίζεται η πραγματικότητα με τη φαντασία εφόσον και από τις δύο προκαλούνται πραγματικά σωματικά ερεθίσματα, και ως εκ τούτου καταλήγουν στο ότι η φαντασία είναι πραγματικότητα αν εξαλειφθούν όλες οι αμφιβολίες, δηλαδή αν απορρίψουμε τη κριτική ικανότητα του νου!!! Όμως η φαντασία είναι μια ανυπόστατη θεωρία, μεθώριο του νου και της αισθήσεως. Δηλαδή η φαντασία δεν είναι πραγματικότητα όπως διδάσκουν οι Νεοεποχίτες ερμηνεύοντας αντίστροφα την αλήθεια. Τα σωματικά αποτελέσματα που προκαλούνται από τη χρήση της φαντασίας είναι απόδειξη της αιχμαλωσίας στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος εφόσον αντιδρά και στα αληθινά και στα ψεύτικα ερεθίσματα!! Για να μην πούμε ότι μπορεί στα ψεύτικα ερεθίσματα (π.χ. μια συγκινητική ανάμνηση) να αντιδράσει πολύ περισσότερο από ότι αν αυτά ήταν πραγματικά. Όταν κοιμόμαστε αδρανοποιείται η βουλητική δύναμη της ψυχής και γι' αυτό τα όνειρα που βλέπουμε είναι ασυνάρτητο. Οι νεοεποχίτες προκειμένου να πετύχουν να ονειρεύονται με συνοχή ενεργοποιούν τη βουλητική δύναμη στη κατάσταση του ύπνου με το φτάσιμο και το πέρασμα των λεγόμενων πυλών των ονείρων.
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης διδάσκει ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου χαλαρώνει ο δεσμός ψυχής και σώματος.
Συναντούμε τις πύλες των ονείρων στους Ινδούς γιόγκι και στους σαμάνους της Αμερικής:
1. Συνειδητοποίηση ονείρου. 2. Αλλαγή ονείρου ή ξύπνημα σε άλλο όνειρο. 3. Στη διάρκεια ονείρου αντίληψη του εαυτού όπως κοιμήθηκε στη πραγματικότητα. 4. Ύπνος μέσα στο όνειρο με την ίδια συγκεκριμένη στάση του σώματος που έπεσε ο ονειρευτής να κοιμηθεί ή ονείρεμα δίδυμων θέσεων.
Carlos Castaneda Ph.D Η τέχνη των ονείρων
Παραμαχάνσα Γιογκανάντα Η Αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου

Το ονείρεμα είναι στην πραγματικότητα αυτοϋπνωτισμός μεταφερόμενος στη διάρκεια του ύπνου!
Η αισθητηριακή ποιότητα που δημιουργεί ο υπνωτισμός μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη του ονειρέματος. Το ονείρεμα θεμελιώνεται στην ανακεφαλαίωση και στο παρατεταμένο ατένισμα αντικειμένων, στα οποία καλλιεργείται η παρατήρηση, η φαντασία και γίνεται προσπάθεια σταματήματος του εσωτερικού διαλόγου. Ο «ονειρευτής» επιδιώκει να φτάσει και να διαβεί τις προαναφερόμενες πύλες των ονείρων σφυρηλατώντας όπως πιστεύει- το αστρικό ή διπλό ή ενεργειακό του σώμα. Αυτό που κάνει όμως είναι να καθιστά το νου του γόνιμο έδαφος για να δεχτεί την φανταστική προβολή και καθοδήγηση δαιμονικού όντος εψόσον θα μπορεί να συγκεντρωθεί στις παραστάσεις που εμφανίζονται στα όνειρά του(και κάποιες ελάχιστες- προέρχονται από τους δαίμονες) εξαιτίας της ενεργοποιημένης βουλητικής ικανότητας της ψυχής που ο ίδιος πέτυχε ύστερα από μεγάλη προσπάθεια. Το ύπουλο είναι ότι ο δαίμονας μένει αθέατος στην όλη διαδικασία ενώ οι προβολές μπορεί να απoδεικvύoνται ότι σχετίζονται με την πραγματικότητα οδηγώντας τον άνθρωπο να πιστέψει ότι «καλλιεργεί πνευματικές δυvάμεις» ενώ στη πραγματικότητα καθιστά ευάλωτο και αδρανή το νου του. Οι αρχαίοι Τολτέκοι συνδύαζαν το ονείρεμα με τον οραματισμό:
Ατένιζαν διάφορα αντικείμενα και ύστερα προσπαθούσαν να τα οραματιστούν με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσαν. Έπειτα, επιδίωκαν να τα ονειρευτούν- αυτουπνώνονταν- και στα όνειρά τους, «ονειρεύονταν σε εγρήγορση»- περνούσαν δηλαδή τις πύλες των ονείρων. Επιδίωκαν να αντιγράφουν τη πραγματικότητα και να την «βιώνουν» στον ύπνο τους καθώς έφθαναν στο οvείρεμα ολόκληρων πόλεων τις οποίες προηγουμένως είχαν οραματιστεί!
CarIos Castaneda Ph.D «Η τέχνη των ονείρων», «ο δεύτερος κρίκος δύναμης»,
Παραμοχάνσα Γιογκανάντα «Η αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου»
Florida Donner «Μύηση στο ονείρεμα» - ..
Dr. Wayne W. Dyer «Πίστεψε το και θα το δεις» , « Ταξίδι στην ελευθερία»

Ο Φρόυντ στα άπαντά του, αναφέρει για υπνωτιστές που υπνωτίζοντας ανθρώπους μπορούσαν να σκιαγραφήσουν το όνειρο που εκείνοι θα έβλεπαν όταν θα κοιμόντουσαν.

όσοι εμπιστεύτηκαν τα όνειρά τους, στο τέλος πλανήθηκαν
μας προειδοποιεί ο σοφός Σειράχ: Σοφία Σειράχ ΛΔ' 2.


Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει με αυτόν που κυνηγά την σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει» σημειώνεi ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στην βαθμίδα Περί Ξενιτείας.

Κάποιος ασκητής από την Μεσοποταμία έδειξε μεγάλη εγκράτεια. Για πολλά χρόνια έμεινε έγκλειστος μέσα σε ένα κελί αγωνιζόμενος. Πλανήθηκε όμως από τα όνειρα παρόλο που είχε ξεπεράσει όλους τους Μοναχούς στην άσκηση. Ο διάβολος για να τον ξεγελάσει, του παρουσίαζε πολλές φορές όνειρα που έβγαιναν αληθινά. Κάποτε, όταν πια ο μαναχός εμπιστευόταν πλέον τα όνειρά του, του παρουσίασε όλους τους Χριστιανούς και τους Αποστόλους. Ήταν μαύροι, σκοτεινοί, ντροπιασμένοι, λυπημένοι και έκλαιγαν. Παράλληλα του παρουσίασε τους Ιουδαίους με τον Μωϋσή και τους Προφήτες. Αυτούς τους έβλεπε λαμπρούς, μέσα σε έκπαγλον φως, που ζούσαν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι .. Του παρουσιάστηκε ο πονηρός ως Χριστός και του είπε, αν θέλει να πετύχει τη χαρά και την ευτυχία των Ιουδαίων και όχι το πένθος των Χριστιανών, πρέπει να περιτμηθεί και να γίνει Εβραίος. Πραγματικά, ο δυστυχής, περιετμήθει και έγινε Εβραίος!!!
Και φυσικά, έχασε την ψυχή του!! ...
Ιδού, που οδηγούν τα οράματα και τα όνειρα»
+Χαραλάμπου Βασιλόπουλου «Τα όνειρα»(πως εξηγούνται)
Εκδόσεις Ορθοδόξου Τύπου

Τα όνειρα τα οποία προέρχονται από τον Θεό είναι απειροελάχιστα και κυρίως σε αγίους. Από τα εκατομμύρια εκατομμυρίων των ονείρων που βλέπουν όλοι οι άνθρωποι στο κόσμο στη διάρκεια της ζωής τους, δεν είναι πολύ εγωιστικό να θεωρεί κάποιος ότι τα δικά του όνειρα προέρχονται από τον Θεό και ως εκ τούτου είναι στο πνευματικό επίπεδο ενός αγίου;

Χρήση αντικειμένων: χρήση κρυστάλλων- π.χ. χαλαζία- κρυστάλλινες σφαίρες, ενεργοποlητές νερού και τροφίμων Vortex, καθρέφτης ΦεvγK Σούι, κύλινδρος Pharaon, ενεργειακή πυραμίδα Tesla, κολιέ ενεργοποίησης των τσάκρας, Θιβετανικό ηχητικό κυλινδρικό δοχείο, μεvταγιόν επτά αστέρων, ρολόι Teslar Florentine και ορισμένη διάταξη αυτών για έλξη επιθυμητών αποτελεσμάτων ή «αρμονική ροή της ενέργειας»(Φεvγκ Σούι: πχ. Να αποφεύγονται οι οξείες γωνίες στα έπιπλα, να αποφεύγεται να τοποθετείται καθρέφτης στη κρεβατοκάμαρα, στη τραπεζαρία τα αντικείμενα να είναι κατά ζεύγη ώστε να απομακρύνεται η μοναξιά, να αποφεύγονται τα ψεύτικα λουλούδια, να υπάρχουν δύο κολώνες στο σαλόνι, το άγαλμα του ελέφαντα στο σαλόνι έλκει την ευμάρεια. Να αποφεύγει κανείς να τοποθετεί το γραφείο του σε σημείο που συγκεντρώνει τα βλέμματα πολλών ανθρώπων)
Λίλιαν Του «ΦέvγK Σούι».
Terah Kathryn Collins «Feng Shui: Άλλαξε το περιβάλλον σου, άλλαξε τη ζωή σου».
Μυστικιστlκά σύμβολα της αρχαίας Αιγύπτου(Αnkhs), σκαραβαίοι(φιγούρες σκαθαριών-αρχαιοαιγυπτιακό σύμβολο), κρυστάλλινα Kραvία(μινιατoύρες ανθρώπινων κρανίων σκαλισμένων σε· χαλαζία κλπ, κρυστάλλινες μαγικές ράβδοι-για «ενεργειακό εστιασμό και ενίσχυση»-κούκλες Κατσίνα(Αμερικάνlκα ινδιάνικα είδωλα), χαιμαλιά (φτερά, κρύσταλλοι, ειδικά ξεραμένα φυτά), μαγικά σακουλάκια) είναι βασικά εργαλεία της «πνευματικής εξέλιξης», που όμως δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να καθιστούν τον ανθρώπινο νου ευάλωτο σε δαιμονικά όντα.
Τα αντικείμενα αυτά κάθε αυτά είναι ουδέτερα αλλά μεταβάλλονται σε εστίες δαιμονικής ενέργειας μετά από τελετουργίες και επικλήσεις σε αυτά.
Ακόμη η Χάρη του Θεού απομακρύνεται όταν ο άνθρωπος λάβει μια στάση τέτοια ώστε να περιμένει από το αντικείμενο κρύσταλλο ή πολύτιμο ή ημιπολύτιμο λίθο να του έλξει ότι επιθυμεί.
Στη Νέα Εποχή πιστεύουν ότι συγκεντρώνοντας το βλέμμα τους σε ένα αντικείμενο για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, το εμποτίζουν με τη «πρόθεσή» τους που θεωρείται πανίσχυρη μυστικιστική δύναμη(σαμανισμός).
Οι αποκρυφιστές διδάσκουν τρόπους ενεργόποίησης των κρυστάλλων ή διδάσκουν σχηματισμούς με τους οποίους πρέπει να τοποθετηθούν τα αντικείμενα ώστε να εξασφαλίζεται καλή ροή της ενέργειας σαν να πρόκειται για σύστημα εξαερισμού του χώρου. Συνήθως συνδυάζουν με τους κρυστάλλους τη χρήση της φαντασίας, όπως οραματισμό του εσωτερικού του κρυστάλλου, με ονείρεμα και τα λοιπά. Δαιμονικά όντα λαμβάνουν δράση μένοντας αθέατα, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι η αιτία του υπερφυσικού είναι ο κρύσταλλος είτε το αντικείμενο.
Ο 36ος Κανόνας της εν Λαοδικεία Συνόδου καταδικάζει με καθαίρεση ή αφορισμό όσους σκευάζουν «μαγικά φυλακτά»(τα λεγόμενα «φυλακτήρια» )άτινα έση δεσμωτήρια των ψυχων αυτών, όσους Δε τα φορούν ορίζει να εκβάλλονται της Εκκλησίας.
Μυήσεις: Συνεπάγονται τελετουργική χορήγηση απόκρυφης, μυστικής ισχύος στον δέκτη, που λαμβάνει διάφσρα χαρίσματα, δυνάμεις, αφυπνίσεις. Όλες περιλαμβάνουν την άμεση σύνδεση του ατόμου με δαιμονικές δυνάμεις και εξουσίες, με την μεσολάβηση ενός ανθρώπου-μύστη. Συχνά έντονα αισθήματα αναδυόμενης μακαριότητας, χαράς και αγάπης συνοδεύουν τις μυήσεις. Βαθιές καταστάσεις διαφοροποιημένης συνείδησης και εξωσωματικές εμπειρίες είναι επίσης συχνές.
Ο 30ος βαθμός (της μασονίας) φέρει και αυτός τον Άγγελόν του, με τον ιδιαίτερο του χαρακτήρα- μέγα Kυανόxρoυν Ντέβα της Πρώτης Ακτίνας, ο οποίος δανείζει την δύναμή του στον Ιππότη Καδώς, περίπου όπως ο βυσσινόχρους Άγγελος βοηθάει τον Έξοχο και Τέλειο αδελφό Ροδόσταυρον. Ο 33ος δίδει δύο τέτοιους λαμπρούς συνεργάτες- πνεύματα γιγαντιαίων διαστάσεων σε σύγκριση με την ανθρωπότητα αστραπηβόλως λευκού χρώματος. Εκείνος που συνήθως βρίσκεται δεξιά του Υπάτου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητού, έχει μια άλω λαμπρού φωτός με χρυσές ανταύγιες και παριστά τον Όσιρι, τον ήλιο και τη ζωή, τη θετική άποψη της Θεότητας προς τα αριστερά του έχει άλω όμοιου χρώματος, ανταύγιες αργυρές και παριστά την Ίσιδα, τη σελήνη και την αλήθεια, την αρνητική ή θήλεια άποψη της Θείας Δ6ξης.»!! !
C.W. Leadbeater 33ου βαθμού μασόνος, Οι διδάσκαλοι και η ατραπός,
Η κεκρυμένη ζωή εν τω τεκτονισμό.

Δημοφιλείς στην κίνηση της Νέας Εποχής που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι επονομαζόμενοι Nτέβας των φυτών τroυ υποτίθεται ότι είναι τα πνεύματα των φυτών πού είναι κάτοχοι σπάνιας σοφίας. Η Dorothy McLean ισχυρίζεται ότι λαμβάνει εμπνεύσεις από τα πνεύματα της φύσης, τα οποία δίνουν οδηγίες για τη καλλιέργεια των λαχανικών στην κοινότητα της «Νέας Εποχής» στο Findhorn. Αποτελούν σύνοψη των απόψεων του R. Steίner(ανθρωποσοφία) για τη βιολογική- δυναμική μέθοδο καλλιέργειας.

Δαίμονες μεταμφιέζονται σε αγγέλους όπως μας προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος και πλανούν τους ανθρώπους, βοηθώντας τους να επιτελούν υπερφυσικά έργα τους αιχμαλωτίζουν στη σατανική παγίδα! Οι σαμάνοι της Αμερικής αποκαλούσαν τα όντα αυτά συμμάχους των ανθρώπων της Γνώσης και μόνο για συμμάχους δεν πρόκειται ...
Η Μύηση(Ντίκσα) είναι η αποστολή δαιμονικού όντος από τον Γκουρού στον μαθητή.
Κατά τη διάρκεια της μύησης, ο Γκουρού μεταφέρει την πνευματική του ενέργεια στον μαθητή ... Η Ντίκσα είναι πνευματική επικοινωνία, φορτισμένη με ενέργεια, ανάμεσα στον Γκουρού και τον μαθητή.
(Παραμαχάνσα Σατυανάντα, Φως στη σχέση γκουρού και μαθητή, σ.112113)
Η μύηση είναι κάτι σαν ηλεκτρικό σοκ μέσα στην νοητική ατμόσφαιρα του ατόμου. Σε μερικές περιπτώσεις συναισθηματικών ατόμων μπορεί να οδηγήσει και σε παραφροσύνη.
(Γιόγκα 4/1980, σ.30.)
Ο μαθητής μέχρι να μυηθεί από τον Γκουρού, δεν μπορεί να προσωρήσει στις πνευματικές ασκήσεις(Σσντάνα). Χωρίς τη μύηση, η Σσντάνα του δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
(Παραμαχάνσα Σατυανάντα «Φως στη σχέση γκουρού και μαθητή», σ.111-112).
Με τη μύηση ο Γκουρού δίνει στο μαθητή το προσωπικό του μάντρα(διαλογιστική συλλαβή), το μόλα(κομπολόι για το διαλογισμό με μάντρα) και άλλα εργαλεία διαλογισμού καθώς και ένα νέο όνομα.
Οι 108 χάντρες του μόλα ερμηνεύονται ως εξής:
Το Ο είναι ο Σίβα, το 8 η Σάκτι(=θηλυκή πλευρά του Σίβα. Δηλαδή η Κάλι)και το 1 η ένωσή τους ή η Γιόγκα. (Γιόγκα 5/1981, σ.29.)
Ο χριστιανός δηλαδή που γίνεται μαθητής του Γκουρού(είτε μυείται στην ατραπό μιας ομάδας ή λαμβάνει -μυείται- κάποιον βαθμό όπως Ρέικι), απαρνιέται το άγιο Βάπτισμα, το χριστιανικό όνομα και την αφοσίωση στον Χριστό!!
Απαγορευμένες πρακτικές από την Αγία Γραφή:
Δεν θέλει να βρεθεί σε κανένα να διαπερνά τον υιό ή τη κόρη του μέσω της φωτιάς, ή μαντευόμενος μαντεία ή Προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ή γητευτής ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Διότι ο καθένας που πράτει αυτά είναι βδέλυγμα για τον Κύριο τον θεό σου. Δευτερονόμιο ΙΗ' 9-12.
Στη παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στους νεκρούς που βρίσκονται στον παράδεισο με εκείνους που βρίσκονται στη κόλαση, ούτε μπορεί κάποιος νεκρός να επιστρέψει στο κόσμο των ζωντανών για να τους δώσει πληροφορίες. Εκείνο που είναι εφικτό είναι οι ζωντανοί να βοηθούν(παρακαλώντας τον Θεό) τους κεκοιμημένους με το να προσεύχονται γι' αυτούς καθώς και με τα μνημόσυνα που κάνουν για αυτούς.
Κατά Λουκά Λουκά ΙΠ' 19-31
Δεν ισχύει για τους απoyόνoιiς του Ιακώβ κανένας ειδωλολατρικός οιωνός, ούτε μαγεία και μαντεία, διότι ο θεός κατά τον κατάλληλο καιρό αποκαλύπτει στους Ισραηλίτες τι θα κάνει. Αριθμοί ΚΓ'23
Τι ζητούν να μάθουν και τι θα βρουν οι ζωντανοί που καταφεύγουν στους νεκρομάντεις; Στο θεό πρέπει να καταφεύγουν, διότι ο Κύριος έδωσε τον Νόμο του προς βοήθειά μας ... Ησαίας Η'19
Μη δίνετε πίστη στη μαντεία και μην προσπαθείτε να γνωρίσετε το
μέλλον από το πέταγμα των πτηνών. Λευίτικο IΘ'26.
Ο Κύριος μίλησε προς εμέ και είπε ... θα απλώσω το τιμωρό χέρι μου εναντίον των ψευδοπροφητών, που βλέπουν ψευδή οράματα και αναγγέλουν κενές και απραγματοποίητες προφητείες ... lεζεκιήλ Ir'9

Η πυροβασία(πχ. Σεμινάρια Δυναμική της επιτυχίας Αντώνης Καλογήρου), η νεκρομαντεία, η μαντεία(μαντεία διαμέσου της παλάμης, της λεκάνης, των θυσιών και άλλων σημείων), ο πνευματισμός (επικοινωνία με πνεύματα), η γητεία(επικλήσεις δαιμόνων-γοητεία=θρήνος στα μνήματα ανάμιξη με ψαλμούς και ύμνους), η οιωνοσκοπία(μέθοδος μαντείας που στηρίζεται στην ερμηνεία «οlωνών» όπως το πέταγμα των πτηνών και οι φωνές κοράκων) και οι μαντικές μέθοδοι (π.χ. Αστρολογία, κάρτες Ταρώ, Ι Τζίνγ, Ρουνικές πέτρες Χειρομαντεία, Ραβδοσκοπία, «Αστέρl+ Πύλη», Το μονοπάτι του Καρτούχ, Το διάβασμα του καφέ ή του τσαγιού, Πίνακες Quija και τα λοιπά).
Ειδικότερα για τη μαντεία μέσω αυτόματης γραφής, μπορεί να προέρχεται από το υποσυνείδητο ή να αποτελεί μορφή channeling. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέντιουμ πέφτει σε ημιέκσταση και επιτρέπει στο πνεύμα να χρησιμοποιήσει τα χέρια του προκειμένου να γράψει ένα μήνυμα. Παράδειγμα μέντιουμ με αυτόματα γραφή αποτελεί η Ρουθ Μοντγκόμερυ.
Η αναζήτηση «οιωνών του Πνεύματος» είναι δημοφιλής τάση στη Νέα Εποχή. Εκπορεύεται κυρίως από τον Ισλαμικό αποκρυφισμό και το σαμανισμό των Τολτέκων. Διδαχές τύπου «Το πνεύμα μιλάει απρόσωπα αλλά συνάμα πολύ προσωπικά» είναι ελκυστικές αλλά εγκυμονούν πλάνη για εκείνον που θα τις υιοθετήσει επειδή ο Σατανάς προσφέρει διάφορα σημάδια και καταπληκτικές συμmώσεις που επαληθεύονται ώστε να οδηγήσει στο ψέμα εκείνον που τους δίνει σημασία.
Paullo Coehlo «ο αλχημιστής»,
Carlos Castaneda Ph.D. «Η δύναμη της σιωπής» «ο τροχός του χρόνου», «Η ενεργός πλευρά του απείρου».
Χρήση παραισθησιογόνων ουσιών: Με πρωτοπόρους τους καθηγητές του Χάρβαρντ Richard Alpert, Timothy Leary, Aldous Huxley, Dr. John lilly αλλά και τους Carlos Castaneda, Tai Chuan ΑΙ Huanc, Rolίg Thumber τα ψυχεδελικά και παραισθησιογόνα όπως το πεγιότ, χασίς, μεσκαλίνη, LSD, Μαριχουάνα, στραμόνιο, μανιτάρια ψιλοσιμπίν μεξικάνα, αλλοιώνουν τις αισθητικές υποδοχές παρεμβαίνοντας στη δράση της ακετυλοχολίνης, της νoιr επινεφρίνης και της σεροτίνης. Το LSD αυξάνει το ρόλο της σεροτίνης σε διά~ρες συναισθηματικές καταστάσεις και το άτομο έχει παραισθήσεις. Σε χρήση πάνω από τριάντα ~ρές, προκαλεί σχιζοφρένεια.
Οι παραισθησιογόνες ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά γιατί συντομεύουν κατά πολύ και επισπεύδουν τη σύνδεση πνεύματος- μέντιουμ στο 1/10 περίπου από ότι θα γινόταν χωρίς αυτές!
Kurt Ε. Koch Το Αλψάβητο του Αποκρυφισμού

Η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών(που οξύνουν την ψαντασία), το ατένισμα αντικειμένων και το ονείρεμα δημιουργούν τις λεγόμενες «ψυχικές» δυνάμεις όπως φαινόμενα τηλεκίνησης, μετάθεσης ή εξαύλωσης,· και πραγματοποιούνται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνεργασία ή υπό τη κατοχή δαιμονικού όντος.

Με τη συνδρομή των παραισθησιογόνων αλλά και της επίτευξης της εσωτερικής σιωπής είναι δημοφιλείς και οι «μεταμορφώσεις» των σαμάνων της Αμερικής. Υποτίθεται ότι ακινητοποιούν το σημείο που συναρμόζεται η αντίληψη σε θέσεις αντίληψης που αντιστοιχούν στα ζώα( «μετακινήσεις προς τα κάτω»). Οι μεταμορφώσεις φυσικά ανήκουν κυρίως στο χώρο της ψευδαίσθησης αν και με την επενέργεια του διαβόλου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μεταμόρφωση κατά το εξωτερικό σχήμα. Οι μεταμορφώσεις πάντως των ανθρώπων είναι σε ζώα, δηλαδή όντα κατώτερα του ανθρώπου.
Carlos Castaneda Ph.D. Η διδασκαλία του Δον Χουάν, Μια ξεχωριστή πραγματικότητα, Εσωτερική φλόγα
Δες Μεγάλου Μακαρίου του Αιγυπτίου για τη μεταμόρφωση γυναίκας σε φοράδα με την επενέργεια μαγείας φθονερού μάγου, η οποία υπήρξε αποτελεσματική εξαιτίας του ότι η γυναίκα αυτή αν και υπόδειγμα αρετής δεν μετείχε σε συνεχή μετάληψη(αποχή πέντε εβδομάδων) του Τιμίου Σώματος & Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Η τακτική θεία Μετάλειψη είναι πάρα πολύ ωφέλιμος' εξ αντιθέτου Δε, η μη συχνή Μετάλειψη είναι βλαβερή και επικίνδυνη
Ορθόδοξη Ασκητική Φιλολογία Ευεργετινός τόμος Δ' Υπόθεση ΛΔ' Σελίδα 531

Εγκεφαλικές Καθοδηγητικές Μηχανές όπως MC2, AIpha- Stim, Βίσ-Ρacer, Isis, Somatron και Graham Potentializer είναι ετοιμοπαράδοτες και κυμαίνονται από 300 εώς 6000 δολλάρια.
Προκαλούν ενεργοποίηση διαψόρων τύπων ψυχεδελικής, χαλαρωτικής και γενικά ευχάριστης ανταπόκρισης από το χρήστη. Αποτελούν το σύγχρονο ισοδύναμο των παραισθησιογόνων ναρκωτικών, λειτουργώντας σαν συγκαλυμμένες μορφές LSD. Είναι πρόδρομοι πιο εξειδικευμένων συσκευών ελέγχου του εγκε<ράλου όπως είναι η σύνδεση υπολογιστή- εγκεφάλου, οι βιοαρμονικοί υπολογιστές και υψηλής τεχνολογίας μεταστοιχειωτές προόδου. Δες Owen Davies, « Το Παν- Βιβλίο των computers και των Robots» Νέα Υόρκη, Εκδόσεις Kensington, 1984. Έρευνα της καθηγήτριας Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιψόρνια, Ελίζαμπεθ Λάρτους, όπου επιστήμονες εμφύτευσαν ψεύτικες αναμνήσεις στο μυαλό ατόμων έδειξε ότι μόνο ένα στα τρία άτομα μπορούσε να αντιδράσει στη πλύση εγκεφάλου και να διατηρήσει ορθές τη κρίση και τη μνήμη του. BHMASCIENCE NewScientist 8/6/2003 Νεοεποχίτικες επινοήσεις όπως «ο Θεραπευτικός Ναός Ν01» [π.χ. «θεραπεία της Φωτσ- σωματικής ενεργοποίησης» και «Πηγή Νεότητας»],ο θάλαμος ανόδου- ' , που χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα, υποσυνείδητα μηνύματα, μηχανές καθοδήγησης του εγκεφάλουταινίες με αποκρυφιστικά σύμβολα και παραστάσεις με περιστροψόμενα φώτα τα οποία οδηγούν σε έκσταση και ύπνωση- είναι εστίες δαιμονικής συγκέντρωσης και όργανα πειρασμού, παγίδευσης, αυταπάτης και πλύσης εγκεφάλου. Η Νέα Εποχή φέρνει τη Νέα Επιστήμη. Ο 61ος κανόνας της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου καταδικάζει σε εξαετή αφορισμό όσους προσφεύγουν στους μάγους και στους μάντεις και σε παντελή αφορισμό εάν επιμένουν σε αυτό.' Ο ΞΕ' Κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου καταδικάζει σε 20ετή αφορισμό τους γόητες και τους μάγους όπως και τους φονείς που με την επίκληση δαιμόνων και με μαγικά φίλτρα επιδιώκουν να βλάψουν την ζωή και την υγεία των άλλων. Ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων Πρόδρομος της ψυχικής έρευνας θεωρείται ο Τζόσεφ Γκλάνβιλ(1636-1680), ο πρώτος συστηματικός συλλέκτης μεταψυχικών «γεγονότων», με ειδικό ερωτηματολόγιο προς τους παθόντες για αποφυγή κάθε σύγχυσης ή παραπλάνησης και καταγραφή ακριβών πληροφοριών. Τον 19o αιώνα στη Γερμανία ο φιλόσοφος και ψυχολόγος Μάξ Ντεσουάρ εισήγαγε τον όρο «παραψυχολογία», λέξη που σημαίνει «κοντά στη ψυχολογία», και το 1882 ιδρύθηκε η «Εταιρεία Ψυχικών Ερευνώv» στην Αγγλία και το 1885 η αντίστοιχη αμερικανική. Η κίνηση ήρθε το 1923 στη χώρα μας με τον Άγγελο Τανάγρα. Η έρευνα των παραψυχολογικών q>αινOμένων και των υποτιθέμενων ψυχικών δυνάμεων ακολούθησε τη θεωρία του Φράνς Αντόν Μεσσμέρ(1734-1815), πατέρα της μαγνητικής θεραπείας με το «ζωικό μαγνητικό ρευστό» που με ειδικές κινήσεις κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να μεταδωθεί και να θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Παράλληλα η δημοσίευση του βιβλίου του Κάρολου Δαρβίνου «Η καταγωγή των ειδώv» το 1858, συνετέλεσε εξαιτίας της υλιστικής ερμηνείας του, στο να αναζωπυρωθεί ο ζήλος για τη θρησκεία και τα παραισθητικά φαινόμενα.
Στο υποσυνείδητο του ανθρώπου mστεύεται πως υπάρχουν καταστάσεις, που εκδηλώνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με φανταστικές εμφανίσεις και φανταστικά φαινόμενα. Κατά την έκφραση του 8. Grom πρόκειται για «αυτοματισμούς» και φαινόμενα που προέρχονται από το υποσυνείδητο και υπερβαίνουν τα συνηθισμένα. (8. Grom, «Spiritismus und Mediumismus» σ.9) Φαινόμενα διόρασης, διακοής, αυτόματης γραφής μπορεί να ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Το συναίσθημα ότι έχουμε ξαναζήσει μια εμπειρία που όμως εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε να βιώνουμε. Αυτό το φαινόμενo οφείλεται στην συναισθηματική ένταση κατά την οποία έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε ξαναζήσει μια εμπειρία ενώ στη πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή τη βιώνουμε.
Άλλο παράδειγμα είναι μια έντονη επιθυμία στο υποσυνείδητο να εισχωρήσει στο συνειδητό ως πραγματικό γεγονός. Το επικίνδυνο είναι να θεωρούμε ως πνευματικά αυτά τα ψυχολογικά φαινόμενα.
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις υπερφυσικών δυνατοτήτων που καλούνται «ψυχικές δυνάμεις» οι οποίες ~οφείλoνται στον αποκρυφισμό και μάλιστα προβάλλονται ευρέως από τις κινηματογραφικές ταινίες φαντασίας.
Η Τηλεπάθεια ή «διάβασμα της σκέψης των άλλων» λαμβάνει χώρα όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνεργασία ή υπό τη κατοχή πονηρού πνεύματος(και οι άνθρωποι που «διαβάζει» ζούνε μακριά από την Εκκλησία). Τέτοια φαινόμενα όπως και η «ανάδρομη γνώση» εμφανίζονται στους χρήστες παραισθησιογόνων ουσιών και σε όσους επιδίδονται σε αποκρυφιστικές τεχνικές όπως το ατένισμα και το ονείρεμα. Τα μηνύματα από μια τηλεπαθητική μετάδοση φαίνεται ότι δεν αποκωδικοποιούνται από τους δέκτες τις περισσότερες φορές σε λέξεις αλλά σε εικόνες.
Τηλεπάθεια εμφpανίζεται πέρα από τον αποκρυφισμό σε ορισμένα διανοητικώς ανάπηρα παιδιά και σε κωφάλαλους διότι όπως φαίνεται δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η φυσιολογική επικοινωνία η οποία είναι ανώτερη. Σύμφωνα με τον ερευνητή Γιάν Έρενβαλντ, στο βιβλίο του, «Τηλεπάθεια και κλινική ψυχολογία» η τηλεπάθεια πρωτoεμcpανίζεται στην προ- λογική επα~ και προ- λειτουργική συμβίωση μητέρας- παιδιού, κατά την εμβρυακή περίοδο. Ύπνωση και τηλεπάθεια αλληλουποστηρίζονται στις διάφορες «εναλλακτικές θεραπείας» με πολύ μικρά αποτελέσματα αντίθετα με τη διαφήμιση η οποία γίνεται σύμφωνα με την οποία θεραπεύουν κάθε νόσημα.
Ο Μεταιωρισμός, δηλαδή η ανύψωση ανθρώπων και αντικειμένων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις. Η λεγόμενη μετάθεση ή εξαύλωση, δηλαδή η μεταφορά ανθρώπων από τόπο σε τόπο λαμβάνει χώρα με την επίδραση δαιμονlκών δυνάμεων. Παράδειγμα αιώρησης αποτελεί ο Βούλγαρος Μιχαήλ Ντρογκζένοβιτς που για δέκα λεπτά έμεινε στον αέρα με κλειστούς οφθαλμούς, σε ύψος 1,20m μπροστά σε φυσικούς επιστήμονες χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα υποβοήθημα στην ανύψωσή του. Στο τέλος κατέβηκε απαλά και ήρεμα στη γη.
Σρόντερ και Οστράντερ Ψυχικές ανακαλύψεις στην ΕΣΣΔ


Η Ψυχοκίνηση ή Τηλεκίνηση, δηλαδή κίνηση από απόσταση πλασάρεται και ως θετική σκέψη. Ο lσραηλινός Γιούρι Γκέλερ είναι ο διασημότερος ως τηλεκινητικό διάμεσο με «ικανότητες» να λυγίζεl μέταλλα, πηρούνια, κλειδιά, δείκτες ρολογιών, χαρτοκόπτες κλπ. Με μόνη τη δύναμη της θέλησής του και σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων. Επιπλέον μεταφέρει διανοητικά διάφορα αντικείμενα σε μεγάλες αποστάσεις και μπορεί να ταξιδεύει «ψυχικά» σε άλλες περιοχές. Μετά την ανάπτυξη της ικανότητας να λυγίζουν μέταλλα, πέφτουν συχνά σε κατάσταση ύπνωσης. Στην κατάσταση αυτή ενεργούν σαν αυτόματα και με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για τη ζωή τους.
(Jοhn Taylor «Καταπληκτικά επιστημονικά πειράματα για την Παραψυχολογία» Εκδ. Ωρόρα) Στη κατηγορία της τηλεκίνησης ανήκει η Ραβδοσκοπία κατά την οποία επιδιώκεται η μαντεία ή η ανακάλυψη μετάλλων ή υγρών από τους ραβδοσκόπους, χωρίς τη συνδρομή των αισθήσεών τους. Για τους σαμάνους της Χαβάης είναι μέθοδος επικοινωνίας με άλλες πλευρές του εαυτού τoυς(Kαταφατικές ή αποφατικές απαντήσεις ανάλογα με τη κίνηση του εκκρεμούς), όπως τον εαυτό του σώματος ενώ θεωρούν ότι αποτελούνται ακόμη από τον εγώ- εαυτό, το παιδί- εαυτό και τον Γονεικό εαυτό που υποτίθεται ότι είναι αθάνατος, πάνσοφος και μετενσαρκώνεται διαρκώς. Οι αποκρυφιστές ερμηνεύουν τα φαινόμενα αιώρησης και τηλεκινησίας με τα θορυβοποιά πνεύματα(Ροltergeίst), ορισμένοι ψυχολόγοι τα αποδίδουν σε εκτόνωση ασυνείδητων καταπιεσμένων αισθημάτων(Φρόυντ, Μπλόιερ). Τρομερά τηλεκινητικά γεγονότα επιτελούν οι Θιβετιανοί βουδδιστές. Οι βουδιστής κλείνεται σε ένα δωμάτιο με ένα πτώμα, το φιλάει στο στόμα και το πτώμα σηκώνεται και προσπαθεί να φύγει ενώ ο βουδιστής προσπαθεί να το συγκρατήσει κόβοντάς του τη γλώσσα του φαινομενικά αναστημένου, από ενέργεια δαιμόνων, όποτε ξαναγυρίζει στην προτέρα του κατάσταση. Οι εμπειρίες αυτές συχνά οδηγούν στη τρέλλα αυτούς που τις έχουν δοκιμάσει.
Ιστορία εικονογραφημένη» Πάπυρος Πρεσς τ.129, Μάρτιος 1979, σελ.43.

Ψυχοκινητικά φαινόμενα συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια πνευματιστικών συνεδριάσεων.

Το φαινόμενο της Ακαίας ή Πυροβασίας, αποτελεί σuνoθύλευμα αρχαιοελληνικών, διονυσιακών, αιρετικών και χριστιανικών στοιχείων. Αποδίδεται στην έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή αύρα του πυροβάτη που τον περιβάλλει σαν μονωτική ασπίδα. Πρόκειται σαφώς για τελετές δαιμονοπληξίας εκτός από τα φυσικά φαινόμενα που καθιστούν εφικτό αυτό το εγχείρημα. Με τα πηδήματα στη πυρά εκφράζουν την προσπάθειά τους για την επαναβίωση των θρησκειών της γονιμότητας και των μυστηριακών ανατολικών θρησκειών. Με αυτό τον τρόπο οι ειδωλολάτρες λάτρευαν την «θεά» Γαία και οι Ερυθρόδερμοι πραγματοποιούσαν το χορό της βροχής που αποτελεί επιδίωξη εξανάγκασης του Θεού. Κατά τον Μ. Arnaudoff τα Αναστενάρια είναι κατάλοιπο οργιαστικής λατρείας που συνδέθηκε με ειδωλολάτρες, λάτρεις του Μ. Κωνσταντίνου, σε συνδυασμό με μαντικές και εκστατικές ιδιότητες. Συγκρίνονται με τους Σαμάνους μάγους, τους Στροβιλιζόμενους Δερβίσιδες και τους μάγους- θεραπευτές των πρωτόγονων φυλών. Πυροβασία επιχειρείται σε μία κατάσταση μαζικής ύπνωσης και έντονης δαιμονlκής ενέργειας στα πλαίσια του σεμιναρίου Ναι, μπορώ! του υπερσεμιναρίου Δυναμική της επιτυχίας. Το φαινόμενο ενδογενούς θερμότητας είναι ένα άλλο παράδειγμα δαιμονοπληξίας με διασημότερο μάγο του είδους, τον Μαουρίτσιο Πανισέτ(Dr. Wayne W. Dyer «Πραγματική Μαγεία», David Caradain «Kung Fu»: Φοίνιξ: ο μύθος του αδελφού Φέγκ).
Ψυχοκινnτικά και παραψυχολογικά φαινόμενα συμβαίνουν σε υστερικά νευρωτικά και επιληπτικά άτομα- γεγονός που αποσιωπούν οι παραψυχολόγοι.
Ο Άγιος Κάλλιστος ο Ξανθόπουλος παρατηρεί ότι η Χάρη του Παναγίου Πνεύματος όταν επισκεφθεί τον αξίως προσευχόμενο άνθρωπο τον κάνει νηφάλιο, γαλήνιο, ατάραχον ψυχή Τε και σώματι και σεβάσμιον καθ' όλα, αλλά παύει κάθε κίνηση και αυτών των σωμάτων και των αισθήσεών τους. Τέλος όταν η θεία Χάρη ενοικήσει στις αyιασμένες καρδιές θεοφόρων ανθρώπων δεν εμφανίζει τις θεοφάνειες και ενέργειές της(θέα ακτίστων θείων ενεργειών και 10 ουράνιο φως που πλημμυρίζει τους αγίους) μπροστά σε όλους, αλλά αυτές εκδηλώνονται κατά μόνας. Είναι ψανερό λοιπόν ότι οι πνευματιστικές ενέργειες δεν είναι από τον Θεό.
Δεν γνωρίζεται ποιου πνεύματος είστε; Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταστρέψει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά να τους σώσει.
Λουκάς, 9.55.
Ουδέτερες δυνάμεις, της φύσεως δηλαδή του ανθρώπου, δεν υπάρχουν. Ή θα είναι εκ θεού ή εκ του διαβόλου. Πουθενά στο Ευαγγέλιο ο Χριστός δεν δίνει οδηγίες για την ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων. Η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου οδηγεί τον άνθρωπο στο να γίνει ικανός να μεταβληθεί σε σκεύος του Θεού, να γίνει Θεοφόρος. Οι δαιμονικές διδασκαλίες υποστηρίζουν ποικίλες «ανθρώπινες δυνάμεις σε λανθάνουσα κατάσταση» δίνοντας οδηγίες για την ενεργοποίησή τους, οι οποίες οδηγούν μακριά από τη Χάρη του Θεού, και καθιστούν ευάλωτο το νου σε δαιμονικά όντα, τα οποία αναλαμβάνοντας δράση, πετυχαίνουν να πλανηθεί ο άνθρωπος.
Μην έχετε σχέση με τα άκαρπα έργα του σκότους, αλλά μάλλον και να τα ελέγχχετε.
Μην δίνετε τόπο στο Διάβολο (για να εισχωρεί και να δρα)
Προς Εφεσίους ΕΙ 11, Δ' 27 Επιστολή Αποστόλου Παύλου

Γιόγκα: θρησκεία ή Επιστήμη;
Η Γιόγκα, με δώδεκα παραθρησκευτικές ομάδες, είναι θρησκεία και όχι επιστήμη όπως μας παρουσιάζουν, μια που ο Κρίσνα, ο ιδρυτής και δάσκαλός της, ορίζει στην Μπαγκαβάτ Γκίτα(=Το Άσμα του Κυρίου)που είναι μέρος της Μαχαμπαράτα(= Η Μάχη των Αδελφών) ότι όχι μόνο η πρακτική εξάσκηση της Γιόγκα αλλά ακόμη και η απλή μελέτη της θεωρίας της, είναι λατρεία προς αυτόν!
«Αυτός ο ίδιος ο αρχαίος Γιόγκα σου φανερώθηκε σήμερα από Εμένα. Λάτρης μου είσαι και φίλος κι αυτό το μυστικό είναι πραγματικά υπέρτατο»(Κεφ 40 στίχος 3)
«Άλλοι προσφέρουν θυσία υλικά αγαθά, άλλοι τον ασκητισμό, άλλοι το ΓιόΥκα και ... (Κεφ 40 στ.28)
«Άλλοι προσφέρουν όλες τις λειτουργίες των αισθήσεων και του Πράνα τις λειτουργίες, θυσία στη ψωτιά του Γιόγκα της αυτοσυγκέντρωσης»(Κεφ 40, στ.27)
«Πάντα δοξάζοντάς με και αγωνιζόμενοι με αποφασιστικότητα, ποοσκυνώντα, ~, με λατρεύουν με αφοσίωση πάντα σε Γιόγκα» (Κεφ.90 στιχ.13-14)
«Κι αυτός που θα μελετήσει τον ιερό τούτο διάλογό μας, απ' αυτόν Εγώ θα έχω λατρευθεί με τη Γνώση θυσία. Έτσι εγώ ορίζω.» (Κεφ.18, σΤ.70) Επομένως η Γιόγκα είναι θρησκεία και όχι επιστήμη όπως διαφημίζουν! ... Τέλος πάντων γιατί κάποιος να αρχίσει να εξασκείται στη γιόγκα; Ποιο είναι το ζητούμενο; Ποιο το ποθητό τέλος;
«Τη σκέψη έχε σ' Εμένα, Εμένα λάτρευε, σ' Εμένα θυσίαζε, Εμένα ΠΡOσKΎVα, έτσι σ' Εμένα θα' oθειc» (Κεφ 18 στ.65)
Γιόγκα αυτό σημαίνει άλλωστε, «ένωση με τον Θεό» ... δηλαδή με τον «θεό» Κρίσνα, τον ιδρυτή και δάσκαλο της ή όποιον κρύβεται πίσω του! ...
Με τη Χάθα Γιόγκα, ο γιόγκι πιέζει τα εσωτερικά όργανα του σώματος και κυρίως τους ενδοκρινείς αδένες, επιφέροντας διαταραχή της ορμονικής και βιοχημικής ισορροπίας του οργανισμού. Τις περισσότερες φορές προκαλείται υπερέκκριση ορμόνης αλλά υπάρχουν ασκήσεις που καθιστούν τους αδένες να εκκρίνουν λιγότερη ποσότητα ορμόνης ή και καθόλου. Στην ορμονική υπερέκκριση οφείλεται το αίσθημα ευεξίας που παρατηρείται στους αρχάριους. Το άτομο γίνεται υπερκινητικό και ερμηνεύει το φαινόμενο με βάση τη κατήχηση που έχει δεκτεί, ότι δηλαδή «ενεργοποιήθηκαν ΟΙ πνευματικές φωτιές». Φυσικό επακόλουθο της ορμονικής διαταραχής είναι η αλλοιωμένη αισθητηριακή αντίληψη(τέτοια λοιπόν άτομα είναι ευκολότερα ετεροκατευθυνόμενα, εγκλωβισμένα σε·· ένα λαβύρινθο πλάνης ο ... οποίος περιέχει ποικίλες φιλοσοψίες στις οποίες μπορούν να σπαταλήσουν τη ζωή τους). Οι «ιερές» Ουπανισάντ λένε «όποιος παραπονεθεί ή βαρυγκομήσει για αυτά τα προβλήματα που προκαλεί η γιόγκα, αυτός είναι ανάξιος για τη γιόγκα»!! Η παραμικρή ορμονική διαταραχή προξενεί σοβαρές ασθένειες, όπως στείρωση, υψηλή αρτηριακή πίεση, βρογχοκήλη, σάκχαρο, διαβήτη, καρκίνο ... Η πρavαγιάμα είναι βασικό στοιχείο της Ράτζα και της Χάθα Γιόγκα Επίσης είναι θεμέλιο και στην asthanga Υoga που είναι περισσότερο γνωστή ως power Γιόγκα. Η Goraksa Shataka- βασικό κείμενο στη βιβλιογραφία της Χάθα Γιόγκα- υποστηρίζει ότι ο πόνος μπορεί να ελαττωθεί και να αναβληθεί ο θάνατος αν περιοριστούν οι διαδικασίες της ζωής και φθάσουν σε ακινησία: «91. Εφ' όσον η δύναμη ζωής (Prana) μένει στο σώμα, δεν δραπετεύει η ζωή (Jiwa). Φεύγει όμως η δύναμη της ζωής, τότε έρχεται ο θάνατος. Γι' αυτό πρέπει κανείς να γίνει δάσκαλος στο να συγκρατεί τη πράνα.» Αυτό που ορίζουν ως «πράνα» δεν υπάρχει αλλά είναι θρησκευτική δοξασία Για τους Ινδουιστές πάντως σχετίζεται με την αναπνοή, ως το αίτιο της αναπνοής, την οποία επιδιώκουν να ελέγξουν. Πρωτοπόροι της κίνησης Γιόγκα (Σαιβισμός του Κασμίρ όπου ταυτίζεται ο εαυτός μας με όλα τα κτίσματα και τον Δημιουργό- καταφατική μέθοδος αντίστροφη της απcφατικής της Γκνιάνα Γιόγκα που θεωρούμε καθετί που μπορούμε να παρατηρήσουμε ως ανεξάρτητο από τον εαυτό μας και τελικά ταυτιζόμαστε με τον Θεό που δεν μπορεί να περιγραφεί, πρωτοπόροι στις ΗΠΑ είναι η Alice Christensen και ο Deepak Chopra M.D. δάσκαλος της Αγιουβέρδα Γιόγκα.
Κατά την Kouνταλίνι* Γιόγκα ο γιόγκι μετά από μακρές και επίμονες ώρες αδειάσματος του νου ή ατελείωτα επαναλαμβανόμενα μάντρα με περισυλλογή, επιδιώκει να «ξυπνήσει» την Κουνταλίνι(=φιδίσια δύναμη). Εκτεταμένες νηστείες, αυστηρή δίαιτα με χόρτα, Χάθα Γιόγκα, Ινδουιστικές ψαλμωδίες(Κιρτάν) και διάφορες συνταγές ασκήσεων για τον καθαρμό του σώματος (Kαταπίνουν ένα μακρύ ύφασμα που κατεβαίνει από το λαιμό κάτω στο στομάχι και το τραβούν πάλι επάνω) όλα συνδυάζονται σε μία άκρως αυστηρή πειθαρχία Συνέπειες του «ξυπνήματος» της Κουνταλίνι είναι διανοητική και συναισθηματική αποδιοργάνωση, ανεξέλεγκτοι σπασμοί μέχρι μόνιμο τρεμούλιασμα, κάψιμο του νευρικού συστήματος, αποτρόπαιη αύξηση της έπαρσης, σεξουαλική μονομανία, έντονες απατηλές φαντασιώσεις, παραισθήσεις και πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα
Πολλοί μαθητές έρχονται και μου λένε ότι έχουν πάρα πολλά σεξουαλικά προβλήματα από τότε που κάνουν Κουνταλίνι Γιόγκα. Νιώθουν πολύ ένοχοι γι' αυτό. Αν δεν ήμουν εγώ εκεί, αυτοί θα είχαν τρελλαθεί. Τους λέω: «Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι απλώς φυσιολογικό. Αφήστε το να συμβεί ... Μερικές φορές τα άτομα που δέχονται αυτά τα κύματα της Κουνταλίνι θέλουν να τρώνε και να τρώνε σαν επικούριοι. Τους λέω, «Είναι τελείως εντάξει», αλλοιώς έχουν πολλά συμπλέyματα με τον εαυτό τους»
Παραμαχάνσα Σατυανάντα «Διδασκαλίες του Παραμαχάνσα Σατυανάντα»,
Τόμος 8ος Σελίδα 397, Έκδοση Σεπτέμβριος 1989.
«Παρόλα αυτά οι άνθρωποι λένε ότι το ξύπνημα της Κουνταλίνι είναι επικίνδυνο. Γιατί; Φυσικά μπορεί να συμβεί και ατύχημα, ίσως καταλήξετε σε ψυχιατρείο για μερικό καιρό. Αλλά τα πάντα είναι ένα ρίσκο. Η ζωή είναι ένα μεγάλο ρίσκο και ο άνθρωπος οψείλει να είναι ένας ριψοκίνδυνος πολεμιστής ... Τι θα συμβεί, αν εξασκηθώ στην Κουνταλίνι Γιόγκα και τρελαθώ; Τότε εσείς θα αρχίσετε να εξασκείσθε, και αν τρελλαθείτε, τότε κάποιος άλλος θα αρχίσει. Τελικά θα εξημερώσουμε την Κουνταλίνι.
Γιόγκα 5/1981, σελίδα 8.
Ανεξάρτητα από το ότι πρόκειται για πλόνη, προσέξτε τη στάση του Γκουρού -προς τους ανθρώπους που έγιναν μαθητές του, εμπιστευόμενοι τη ζωή τους!! ...

*Κουνταλίνι είναι η κρυμμένη συσπειρωμένη ενέργεια που υπάρχει στη βάση της σπονδυλικής στήλης κάθε ανθρώπου σύμφωνα με την lνδουιστική αντίληψη. Σκοπός των γιογκικών ασκήσεων, της πραναγιάμα και του διαλογισμού είναι η αφύπνιση αυτής της δύναμης προκειμένου ο άνθρωπος να φθάσει στη φώτιση-θέωση, στο σαμάντχι.
Πρόκειται για θρησκευτική πλάνη.

Το υπέρτατο ιδανικό της γιόγκα το πραγματώνει ο Μπραχμανίστα Γκουρού, που είναι εδραιωμένος στην «Υπέρτατη Συνειδητότητα», «απελευθερωμένος» ενώ ζει ακόμη.
Δεν έχει επίγνωση για ζητήματα που αφορούν το σώμα, ζει σε απόλυτη σιωπή, εξωτερική και εσωτερική. Συχνά δεν έχει επίγνωση των μαθητών που τον περιτρυγυρίζουν. Κατά καιρούς προφέρει λέξεις που είναι ασυνάρτητες ... Τελικά αυτοί οι Τζιβαμούκτες μπορεί να χάσουν εντελώς την επίγνωση του σώματος και να πάψουν να τρώνε, παρόλο που τους προσφέρουν τροφές ... Μετά από αυτό, δεν μπορούν να ζήσουν για περισσότερο από δέκα ή δώδεκα μέρες και σύντομα εγκαταλείπουν αυτή τη θνητή μορφή ... Ο Μπραχμανίστα Γκουρού είναι το αποκορύφωμα όλων των βαθμών εξέλιξης.
Παραμαχάνσα Σατυανάντα, Φως στη σχέση Γκουρού και μαθητή, σελ.45-47
Ο γκουρού Σατυανάντα έχει ιδρύσει τρεις παραθρησκευτικές ομάδες και η εκπρόσωπος της κίνησης στη χώρα μας είναι η Σίβαμούρτι.
Ο έσχατος λοιπόν σκοπός της γιόγκα είναι η μεταβολή του ανθρώπου σε μια κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου, που οδηγεί στο θάνατο!!! ...
Ο Γκουρού των Γκουρού(ο Δάσκαλος των Δασκάλων, αυτός που είναι στο Υψηλότερο Επίπεδο), που τον εκφράζει η συλλαβή του Κρίσνα κατά Παταντζάλι Σούτρα, ο Μπαγκαβάν(= «θεία»ενσάρκωση, αυτός που έχει τα έξι Μπάκχτας, ήτοι σοψία, δόξα, δύναμη, πλούτο, μεγαλοπρέπεια και απάρνηση) Σρl(=«άγιος») Σατύα Σάι Μπάμπα, ιδρυτής πέντε και αρχηγός τουλάχιστον οκτώ παραθρησκευτικών ομάδων(με περισσότερους από δέκα εκατομμύρια οπαδούς), δηλώνει για τον εαυτό του:

"Οι ανόητοι Δε με γνωρίζουν, όταν σε ανθρώπινο σώμα κατοικώ! Αγνοούν την υπέρτατη φύση μου πως όλων των όντων Ύψιστος Κύριος είμαι εγώ".
Περιοδικό Κίνησης Σατύα Σάl Μπάμπα, Prashanti Vahini «Υπέρτατη Ειρήνη», Σελίδα 5. Αθήνα 1997. Μετάφραση: Δ. Μπεμπελίδη. Αχαλίνωτη δαιμονική υπερηφάνια!
.
Ο αρχηγός της κίνησης «Αρμονική Ζωή»( & στα DΝΑ 8euty City Spa) στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Ρόμπερτ Νατζέμυ απευθυνόμενος σε «προχωρημένους» μαθητές είπε για τον Σάι Μπάμπα: «Εκείνος είναι ο Πανταχού Παρών, ο Πσντογνώστης και Παντοδύναμος Θεός, που βρίσκεται πάντα μαζί μας, όλες τις ώρες και σε όλα τα μέρη του κόσμου» !!? ..
Κ Nazemy, Παρακαλώ Μπάμπα, δώσε μου ακρόαση, σελ.1, Άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, Έκδοση Ηλίανθος.

Βουδιστική Παρατήρηση ή Γιόγκα σε δράση:
Προτείνεται η βουδιστική άσκηση διαχωρισμού του εσωτερικού εαυτού σε 1 )εαυτό που δρα και 2) εαυτό που παρατηρεί τον εαυτό που δρα, η οποία οδηγεί σε ψυχική απάθεια! Ο παρατηρητής εαυτός αποφαίνεται ένα «Α α, είναι ενδιαφέρον» σε οτιδήποτε, ανεξάρτητα αν αυτό είναι έγκαυμα τρίτου βαθμού ή το να μυρίζεις το άρωμα ενός λουλουδιού!
Η καλλιέργεια αυτού του τύπου παρατήρησης ομοιάζει με το διαλογισμό μεταφερόμενο στη κατάσταση του ύπνου, που αναφέρεται ως η Τρίτη Πύλη των ονείρων: Καθώς ονειρεύεσαι βλέπεις κάποιον να κοιμάται, και αυτός είναι εσύ ο ίδιος. Στη περίπτωση αυτή ο νους είναι αφύλακτος όπως και κατά τον υπνωτισμό δίνοντας τη δυνατότητα στον δαίμονα να πλανήσει τον άνθρωπο π.χ. Με «εξωσωματικές εμπειρίες». Ίσως το ίδιο αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και με τη καλλιέργεια της παρατήρησης του εαυτού στη διάρκεια της εγρήγορσης. Πρόκειται πάντως για έναν διαχωρισμό του εσωτερικού εαυτού που δημιουργεί χώρο στον νου.
Α) Εξοικείωση με αυτή την άσκηση είναι η παρατήρηση της αναπνοής- συγκέντρωση του νου στην αναπνοή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον διαλογισμό, καθώς δημιουργείται χώρος ανάμεσα στο άτομο και στις σκέψεις του αποτελώντας το πρώτο βήμα της μύησης. Αυτή η διαλογιστική άσκηση καλείται Σάματα στα Ινδικά και Σίνε στα Θιβετιανικά.
Β) Ακολουθεί η άσκηση που ο Βούδας αποκαλούσε «συνειδητή προσοχή». Δεν είναι απλώς συγκέντρωση του νου αλλά πρόκειται για άσκηση διαλογισμού κατά την οποία ο διαλογιζόμενος επιδιώκει να αναγνωρίζει ότι συνειδητοποιεί καθετί που κάνει στη διάρκεια της ημέρας(π.χ. αναπνέω, βάφω, κάνω μπάνιο). Με άλλα λόγια πρόκειται για συγκέντρωση του νου στα αισθητά προξενώντας ευθεία κίνηση της ψυχής.
Η προσπάθεια συνειδητής προσοχής εκπαιδεύει τον νου να αποκτά επίγνωση ότι ονειρεύεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, οδηγώντας τον διαλογιζόμενο στη λεγόμενη Πρώτη Πύλη των ονείρων: Φθάνεις στη πρώτη πύλη των ονείρων όταν συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι. Η Πρώτη Πύλη των ονείρων αποτελεί τη βάση του ονειρέματος. Η επιμονή επίτευξης του ονειρέματος επιφέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Όμως δεν εναποτίθεται εξ ολοκλήρου στο συνειδητό έλεγχο εκείνου που ονειρεύεται! Με άλλα λόγια, εκείνος που έχει εξασκηθεί σε νοητικά «παιχνίδια» παρατήρησης και ονειρέματος, μπορεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του να περνάει τις πύλες των ονείρων ακόμη και όταν δεν το έχει επιδιώξει αυτό από τη προηγούμενη νύχτα, ακόμη και εάν έχει διακόψει για χρόνια τη πρακτική του ονειρέματος! Διακρίνουμε δηλαδή ότι οι πρακτικές παρατήρησης και ονειρέματος καθιστούν αφύλακτο το νου.
Με τη συνειδητή προσοχή λοιπόν πετυχαίνει ο διαλογιζόμενος να διαχωρίζει τον εσωτερικό του εαυτό με τη διαδικασία της παρατήρησης και στη συνέχεια εξοικειώνεται στο να παρατηρεί όχι πλέον το παρατηρούμενο αλλά τον παρατηρητή.
Η εστίαση της προσοχής στη συνειδητή παρατήρηση δημιουργεί το παρατηρούμενο, τον παρατηρητή και τη διαδικασία της παρατήρησης. Ο παρατηρητής δεν υφίσταται αλλά αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που λάβει χώρα η παρατήρηση. Όταν πάψει η παρατήρηση, παύει να υπάρχει και ο παρατηρητής. Έπεται η παρατήρηση του παρατηρητή, δηλαδή η μεταβολή του παρατηρητή σε παρατηρούμενο.
Με την άσκηση αυτή ο άνθρωπος σχηματίζει την εντύπωση απουσίας διαχωρισμού με τον κόσμο, την οποία συναντούμε στα βρέφη. Στη Νέα Εποχή θεωρείται αληθινό ότι αντιλαμβανόμαστε που στη προκειμένη περίπτωση σημαίνει ότι αν δεν αντιλαμβανόμαστε διαχωρισμό με το περιβάλλον σημαίνει ότι δεν υπάρχεΙ. Διακρίνουμε ότι η Νέα Εποχή επιδιώκει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αντιληmική κατάσταση νηπιακής ή και βρεφικής ηλικίας καθιστώντας τον πειθήνιο όργανο.
Συγκεκριμένα, η εξιστόρηση των γεγονότων της ζωής ή ανακεφαλαίωση των Τολτέκων είναι είδος παρατήρησης το οποίο συνοδεύεται από ειδικό τύπο αναττνοής και κίνησης αποτελώντας έντονη χρήση της φαντασίας επιστρατεύοντας τη μνήμη παράλληλα με τη συγκέντρωση. Η παρατήρηση οδηγεί σε ακινησία του νου που οδεύει στο σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου όπως και το παρατεταμένο ατένισμα αντικειμένων- πρακτικές που καθιστούν ευκολότερο το ονείρεμα.
Η παρατήρηση δίνει τη ψευδαίσθηση «διαβάσματος της σκέψης του άλλου» με τη μορφή της εμπειρίας «πίσω από τα μάτια του». Μπορεί να πρόκειται για υποσυνείδητο βίωμα που προβάλλεται στο συνειδητό-ίσως λόγου του χώρου που δημιουργείται στο νου από την εστίαση στις οργανικές λειτουργίες- ως εμπειρία και αισθήματα κάποιου άλλου. Εκτός από τη ψυχολογική όμως ερμηνεία μπορεί να πρόκειται για το πνευματιστικό φαινόμενο της τηλεπάθειες, κυρίως όταν εφαρμόζεται συστηματικά η τεχνική της ανακεφαλαίωσης. Τα είδη της τηλεπάθειας είναι α) στο να βλέπει κανείς στον ύπνο του ή σε έκσταση τι γίνεται γύρω του ή μακριά του και β) στο να συλλαμβάνει τις σκέψεις των άλλων. Κατά τον πρώην μέντιουμ VΊctor Η. Ernest αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνεργασία ή υπό τη κατοχή πονηρού πνεύματος.
Η παρατήρηση δίνει τη ψευδαίσθηση στο νου ότι μπορεί να ταυτιστεί με ότι μπορεί να παρατηρήσει καθώς και ότι ο παρατηρητής που υποτίθεται είναι ο πραγματικός εαυτός δεν είναι τίποτα από όσα μπορεί να παρατηρήσει, ταυτιζόμενος με τον Θεό.
Πρωτοπόρος διδάσκαλος στη Δύση αυτού του τύπου «παρατήρησης» είναι ο Γκουρού Νιζαργκαντάτα Μαχαράζ (Sri Maharaz Ι am that) Kαι ο μαθητής του, Dr. Steven Volinsky(Δες το συναίσθημα σαν αντικείμενο και ύστερα το αντικείμενο σαν «ενέργεια»? δηλ. χρήση φαντασίας). Αυτός ο διαχωρισμός του εσωτερικού εαυτού εμφανίζεται ως «επίτευξη ροής» από τον ψυχολόγο του Πανεπιστημίου του Σικάγο Μιχάλl Τζικτζεντμιχάλι, και «διαλογισμός σε δράση» στον αθλητισμό από τον Timothy Gallwey(Gallwey To Εσωτερικό Παιχνίδι του Tennis & Dr. Wayne W. Dyer «Πραγματική Μαγεία»). Εμπειρίες σαν τις ακόλουθες πετυχαίνονται με τη καλλιέργεια της παρατήρησης, το παρατεταμένο ατένισμα αντικειμένων, το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου, το ονείρεμα μετά τη Τρίτη πύλη των ονείρων και κυρίως τις παραισθησιογόνες ουσίες.
Η Σίρλευ Μακλέιν πρωτοπόρος του New Age, στην δραματοποιημένη τηλεοmική μεταφορά της μυστικιστικής εμπειρίας που είχε την ώρα που βρισκόταν μέσα σε θερμό λουτρό, αφηγείται: Όλο μου το σώμα έμοιαζε να επιπλέει. Σιγά- σιγά έγινα το νερό ... Ένιωσα τον εσωτερικό δεσμό της αναπνοής μου με τον παλμό της ενέργειας που περιτρυγύριζε. Στ' αλήθεια ήμουν ο αέρας, το νερό, το σκοτάδι, οι τοίχοι, οι σαπουνόφουσκες, το κερί, οι υγρές πέτρες κάτω από το νερό, ακόμη και ο ήχος από το ορμητικό ποτάμι, απέξω.
Whitley Strieber, Shίrkey MacLaine «Επικοινωνία», «Μεταμόρφωση»,

Κι εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να βυθίζεται σε μια εκστατική κατάσταση, σε σημείο που νιώθεις ότι σχεδόν δεν υπάρχεις. Έζησα αυτή την εμπειρία κι άλλοτε. Το χέρι μου μοιάζει να μην ακολουθεί το σώμα μου και δεν έχω σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Απλώς κάθομαι εκεί, παρατηρητής, σε μια κατάσταση δέους και θαυμασμού.
Playand Intrinsic Rewards Mihaly Csikszentmihalyi,
Joumal of Humanistic Psychology, 15,3 (1975)

Είδα καταρράκτες από ενέργεια να έρχονται κάτω από το έξω διάστημα, μέσα στους οποίους τα σωματίδια της ύλης δημιουργούνταν και καταστρέφονταν με ρυθμικούς παλμούς: Είδα τα άτομα των στοιχείων και εκείνα του σώματός μου να συμμετέχουν σε αυτόν τον κοσμικό χορό, αισθάνθηκα τους ρυθμούς του, άκουσα τον ήχο και εκείνη τη στιγμή ήξερα, αυτός ήταν ο χορός του Σίβα .
Φρίτγιοφ Κάπρα, Βραβείο Nobel, Ph.D. Το Ταό και η φυσική

Παρατίθεται και η εμπειρία ενός χρήστη του L.S.D. που σε χρήση άνω των τριάντα φορών προκαλεί σxιζοφρένεια. Η χρήση ναρκωτικών εκτός όλων των άλλων αρνητικών συνεπειών της, καθιστά τον νου ευάλωτο σε δαιμονικές επιδράσεις. Και το χειρότερο, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί παραισθησιογόνα και έτσι να γίνεται ευάλωτος στους δαίμονες ενώ να πιστεύει ότι διευρύνει την αντίληψή του, ότι προοδεύει πνευματικά. Αποτελεί σατανική παγίδα για το χρήστη η δημιουργία ψευδαισθήσεων ομοίων με εκείνες που περιγράφονται σε Βουδιστικά κείμενα, όπως η Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών, ώστε ο επίδοξος αναζητητής να διαπιστώσει ότι έχει τις ίδιες εμπειρίες με τους Λάμα που θαυμάζει και ως εκ τούτου ότι βρίσκεται στο «σωστό» δρόμο ...
Αν και η συναίσθηση του εαυτού έδειχνε να έχει σβήσει, ήξερα ότι τα σύνορα της ύπαρξής μου τώρα ήταν διαλυμένα, και ότι όλα τα άλλα σύνορα είχαν επίσης διαλυθεί. Όλα περιλαμβανομένου αυτού που υπήρξε ο εαυτός μου, ήταν ένα αιώνιο, γρήγορο περιδίνισμα των μορίων, όταν τότε ξαφνικά, έγινα κάτι διαφορετικό, μια αγνή, εκθαμβωτική ενέργεια που ήταν το όλον της ζωής.
Τα είδη της Ψυχεδελικής Εμπειρίας των R.E.L. Masters & Jean Houston Ph.D.

Η Τρίτη Πύλη των Ονείρων δημιουργεί την εντύπωση ότι ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του ε<ρόσον μπορεί και το παρατηρεί από κάποια απόσταση(απόκτησε λοιπόν πρόσβαση στο ενεργειακό του σώμα ή «βυθίστηκε στο ναγκουάλ?) ομοιάζοντας με τις μεταθανάτιες εμπειρίες» των Νεοεποχιτών ψευδοδιδασκάλων( ήμουν λίγο πάνω από το σώμα μου το οποίο παρατηρούσα). Η «καλλιέργεια της παρατήρησης» μπορούμε να πούμε ότι συνεργάζεται με το ονείρεμα, δηλαδή ότι συντελεί στο να πραγματοποιηθεί αυτό. «Χωρίς ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχει πρόοδος στο ονείρεμa».
Caήοs Castaneda Ph.D «Η τέχνη των ονείρων»

Η Καλλιέργεια της παρατήρησης διδάσκεται και στον Ισλαμικό αποκρυφισμό και στο Τάι Τσι Τσουάν(Κιού Ουόνγκ Κιτ) που αν και προβάλλεται ως γυμναστική είναι εμποτισμένο από την Ταοιστlκή θρησκεία επιδρώντας» στο υποτιθέμενο ενεργειακό σώμα, συνδέοντας το ορατό με το αόρατο. Πρόκειται για τον έλεγχο της μετακίνησης του αέρα μέσα στο σώμα- το Τσι χωρίς να ορίζεται το Τσι ως αέρας αλλά ως ζωτική ενέργεια (που βρίσκεται στο χώρο) χωρίς την οποία τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει- με σιγανές απλές κινήσεις. Το Τσι υποτίθεται ότι είναι ενέργεια η οποία υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στο περιβάλλον και μέσω των κινήσεων και των αναπνοών του Τάι Τσl, χαληναγωγείται η ενέργεια του περιβάλλοντος χώρου προστιθέμενη σε εκείνη του ανθρώπου. Η ηρεμία οδηγεί στην εσωτερική σιωπή και στη καλλιέργεια της παρατήρησης.
Robert Natzemy Η τέχνη του διaλOγισμOύ
Dr. Wayne W. Dyer Ταξίδι στην ελευθερία
Caήοs Castaneda Ph.D Μαγικά Περάσματα- η πρακτική σοφία των σαμάνων του αρχαίου Μεξικού

Επιστήμονες- πρωτεργάτες της Νέας Εποχής είναι και ο φυσικός David Bohm(Nobel), ο Dr. Jean Houston, και ο MarceI Vogel ph.D (συνταξιούχος ερευνητής επιστήμονας της ΙΒΜ) με εξήντα Kατoχuρωμένες ευρεσυτεχνίες στο τομέα των κρυστάλλων!Η τρέλα χαρακτηρίζεται από αδράνεια της συνείδησης και αντίληψη του κόσμου μέσω του υποσυνειδήτου. Έτσι ο τρελός είναι εγκλωβισμένος σε ένα όνειρο αδυνατώντας να ξυπνήσει το συνειδητό του για να επικοινωνήσει με το Περιβάλλον του. Μπορούμε να πούμε ότι η Νέα Εποχή σπρώχνει τον άνθρωπο στη τρέλα αν υπολογίζουμε ότι με το διαλογισμό του διδάσκει να χρησιμοποιεί το χρόνο που είναι ξύπνιος για να ονειρεύεται, με το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου και τη μη πράξη να αποβλέπει στην αδρανοποίηση της λογικής και την αυτονόμησή από αυτήν της βούλησης αντίστοιχο. Επίσης με το διαλογισμό και αντιστρόφως με το ονείρεμα επιδιώκεται συγχώνευση των καταστάσεων της συνείδησης, ήτοι της εγρήγορσης με το όνειρο στο οποίο το υποσυνείδητο παίζει κυρίαρχο ρόλο. Οι ασάνες επιφέρουν βιοχημική και ορμονική υπερέκκριση η οποία συνεπάγεται αλλοιωμένη αισθητηριακή αντίληψη. Παράλληλα οι γιογκικές αναπνευστικές ασκήσεις επιφέρουν έντονη αναμόχλευση του ασυνειδήτου αναγκάζοντάς το βίαια να μπερδευτεί με το συνειδητό. Οι δαίμονες χωρίζουν τον άνθρωπο, πρώτα από όλα από τον Θεό αλλά και εν συνεχεία από τον συνάνθρωπο και από τον ίδιο τον εαυτό του. Η αμαρτία είναι η συμμετοχή μας στη φθορά που εισήλθε στο κόσμο με τη παρακοή του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος και μοναξιά. Ετυμολογικά «Άδης» προέρχεται από το στερητικό «Α-» και «-δης» που είναι ο δεύτερος αόριστος του ρήματος «ορώ» που σημαίνει «βλέπω». Δηλαδή ο Άδης αντιπροσωπεύει το σκοτάδι, την απουσία φωτός, μια κατάσταση βασάνων που ο άνθρωπος δεν βλέπει άλλον παρά μόνο τον εαυτό του, βιώνοντας τη μοναξιά απομακρυσμένος από τον συνάνθρωπο και από τον Θεό.

Εσωτερική Σιωπή - Μη Πράξη:

Η μαγεία περιστρέφεται σε δύο κεντρικούς άξονες: Το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου και τη Μη Πράξη
Carlos Castaneda Ph.D Ιστορίες Δύναμης

Οι αποκρυφιστές επιδίδονται σε παρατεταμένο ατένισμα ανηκειμένων με ιδιόμορφο τρόπο καθώς και στον εξαναγκασμό του να μην συγκεντρώνονται στις σκέψεις τους ώστε να πετύχουν την εσωτερική σιωπή. Για το σκοπό αυτό εκτελούν ειδικές στάσεις και κινήσεις του σώματος και αναπνευστικές ασκήσεις οδηγούμενοι σε έκσταση, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών. Η Μη Πράξη ορίζεται ως μια ενέργεια χωρίς λογική συνέχεια. Είναι το να ενεργεί κάποιος χωρίς τη συμμετοχή της λογικής. Παραδείγματος χάρη να μπουσουλάει γύρω- γύρω, να περπατάει ανάποδα, να δένει και να λύνει τα κορδόνια των παπουτσιών του, να εστιάζει το βλέμμα του στις σκιές των αντικειμένων αντί σε αυτά κάθε αυτά τα αντικείμενα, να επιδιώκει «συνειδητή» προσοχή στη διάρκεια του ύπνου και τα λοιπά. Πρόκειται δηλαδή για αυτές καθ' αυτές ανόητες πράξεις που όμως οδηγούν στην αυτονόμηση του να ενεργεί κάποιος χωρίς τη συμμετοχή της λογικής. Η Μη Πράξη αποσκοπεί στην επίγνωση του ναγκουάλ *.
Ο Κάρλος Καστανέντα μέσα από το στόμα του Χουάν Μάτους εξηγεί οτι: Η καλύτερη παρομοίωση του τονάλ και ναγκουάλ είναι σαν δύο νησιά. Το τονάλ πεθαίνει με τον θάνατο του ανθρώπου ενώ το ναγκουάλ είναι αθάνατο. Το τονάλ συνδέεται με τη λογική και την ομιλία ενώ το vαγκουάλ με το ονείρεμα, την όραση και κυρίως με τη θέληση. Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να αγγίξει πράγματα με τα χέρια του ενώ ο μάγος με την γεύση, με την όαρρηση και κυρίως με τη θέλησή του. Τονάλ είναι οτιδήποτε για το οποίο έχουμε σκέψεις, λέξεις, αισθήματα και αποσκοπεί στο vα ερμηνεύει ότι αντιλαμβανόμαστε. Ναγκουάλ είναι αυτό που δεν έχουμε σκέψεις, λέξεις, αισθήματα Και είναι αυτό το οποίο μπορεί μόνο να παρατηρηθεί. Κάθε άνθρωπος έχει τονάλ και νayκoυάλ. Η διαφορά του μάγου από του μέσου ανθρώπου είναι ότι ο μάγος ξέρει πώς να φθάνει στο ναγκουάλ.
Carlos Castaneda Ph.D Ιστορίες Δύναμης , Η δύναμη της σιωπής, Εσωτερική φλόγα,
Ιστορίες δύναμης, Το δώρο του αετού, ο τροχός του χρόνου
Dr. Wayne W. Dyer Δημιούργησε το πεπρωμένο σου
Swuami Vίvecanada Ράτζα Γιόγκα & Πατατζάλι Γιόγκα Σούτρας
Robert Najemy Η τέχνη του διαλογισμού, Γιόγκα για υγεία & ευημερία
Jeims Macartney Γιόγκα: Το κλειδί της ζωής
Lama Ole Nydal Η φύση των πραγμάτων, Διαμαντένιος δρόμος

Για τους Πατέρες η ψυχή του ανθρώπου αποτελείται από τη λογική, το συναίσθημα και τη βούληση. Με το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου αδρανοποιούμε τη λογική εφόσον ο νους διαθέτει λόγο και ως εκ τούτου μπορεί να μιλάει εκ<ρώνως ή από μέσα του.
Με τη Μη Πράξη, αuτονομούμε τη βούληση από τη λογική επειδή προβαίνουμε σε δράση στην οποία η λογική τίθεται εκτός λειτoυργίας εξαιτίας της απουσίας λογικής συνέχειας.
Το λογιστικό να διατάζει, να νουθετεί, να τιμωρεί και να εξουσιάζει, όπως ο lΒασιλέας τους δούλους.
Ησυχίου του Πρεσβυτέρου «Προς Θεόδουλο Λόγος ψυχωφελής και σωτήριος περί νήψεως και αρετής κεφαλαιώδης»
Μας δόθηκε από Εκείνον και το λογικό, για να διακρίνουμε το συμφέρον για την ψυχή. Όταν όμως η επιθυμία χωριστεί από το λογικό, γεννά την ηδονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί και να ενωθεί με τον θεό.
Αντωνίου του Μεγάλου «Παραινέσεις περί ήθους ανθρώπων και χρηστής πολιτείας» Φιλοκαλία των Νηπτικών Πατέρων

Η εσωτερική σιωπή που θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στη διδασκαλία της Νέας Εποχής, αδρανοποιεί την ομιλία και κατ' επέκταση τη λογική- το μέρος της ψυχής που πρέπει να κυριαρχεί στα άλλα δύο, συναίσθημα και βούληση, κατά την Ορθοδοξία. Η Μη Πράξη, που με δόλο προβάλλεται συναφής της ανιδιοτέλειας αποσκοπεί στην αυτονόμηση της βούλησης από την λογική. Η Νέα Εποχή ταυτίζει πονηρά το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι δώρο Θεού με το πάθος της φιλαυτίας και επιδιώκει να το καταστρέψει.

Η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό απομακρύνει τη Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος επιτρέποντας στα δαιμονικά όντα να δράσουν και να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη πλάνη.

Διερεύνηση συνείδησης ή μόνιμη αχρήστευση συνείδησης

Την μόνιμη αχρήστευση της συνείδησης τα πονηρά πνεύματα την επιτυγχάνουν με δύο, κυρίως, τρόπους:
Πρώτα, με τη βοήθεια, όλων εκείνων των μεθόδων και τεχνικών (Υπνωτισμός, Αυτοΰπνωση, Διαλογισμό, Υπερβατικό Διαλογισμό, Αυτοσυγκέντρωση, Γιόγκα, Τάντρα, Ζεν, Σαμανισμό, Channeling, Μέθοδο Σίλβα(Αυτοΰπνωση αρχαίων Αιγυπτίων), Ψυχοδυναμική, Διανοητική ή Σαηεντολογία, Ασκήσεις Καββαλιστικού Σταυρού ή Μεσαίας Στήλης, Δημιουργική Ονειροπόληση, Ονειροθεραπεία, Ολοκληρωμένες Ατομικές Ενοράσεις, Διαισθητικές Απεικονίσεις Προσωπικότητας, Βιοηλεκτρική Ψυχοθεραπεία, Ψυχανάλυση, Βιοανάδραση, Υπνοδυναμική, Διαλογιστική Ενδοσκόπηση, Μαγνητική Διέγερση κ.α. ) με τις οποίες οι άνθρωποι – στην ΑΙΩΝΙΑ προσπάθειά τους να πιάσουν το ΑΙΩΝΙΑ άπιαστο δόλωμα, του ΑΙΩΝΙΟΥ, φθονερού εμπαίκτη τους- νερκώνουν τελείως, ή ερεθίζουν έντονα, τις αισθήσεις και τις πνευματικές λειτουργίες τους, αναζητώντας τον εσώτερο εαυτό τους ή το ανώτερο εγώ τους, ή το υπερεγώ τους, ή τον Θεό μέσα τους, ή την ένωση με το Θείο, ή την ένωση με το παγκόσμιο Ένα, ή την ένωση με την Θεία Πραγματικότητα, ή την ένωση με την Οικουμενική Ψυχή, ή την ένωση με τον Παγκόσμιο Νου ή την Συμπαντική Συνειδητότητα, την αυτογνωσία, την αυτοολοκλήρωση, την διάνοιξη του νου, ή εξάσκηση του νου, ή έλεγχο του νου, ή διερεύνηση της συνείδησης, ή αφύπνιση της συνείδησης, ή νέες καταστάσεις συνείδησης ή ανώτερα επίπεδα συνείδησης ή νέες εσωτερικές εμπειρίες ή εξωσωματικές εμπειρίες και αστρικά ταξίδια, ή εμπειρίες σε νέες διαστάσεις, τον εσωτερικό φωτισμό, ή την διάνοιξη του τρίτου ματιού, ή την αυτοθεραπεία, ή την αφύπνιση της Κουνταλίνι, ή το Σαμάντχι ή την Νιρβάνα, η την κενότητα κλπ.

Όλες αυτές οι τεχνικές, και αμέτρητες άλλες παρόμοιες, με διάφορες εκφράσεις, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, - ανεξάρτητα από το σκοπό, στον οποίο καλοπροαίρετα κι ανυποψίαστα μπορεί να αποβλέπει αυτός, που τις χρησιμοποιεί, εκείνο, που επιτυγχάνουν ΠΑΝΤΟΤΕ όταν ασκούνται μεθοδικά, είναι να διανοίγουν, σταδιακά και ανεπαίσθητα, μια αφύλακτη είσοδο στην Ελεύθερη Βούληση και μια μυστική δαιδαλώδη σήραγγα στη Συνείδηση, που οδηγεί τα πνεύματα ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ στον σκοτεινό θάλαμο του Υποσυνειδήτου. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας να αντιληφθεί κανείς ότι δεν έχει σημασία σε τι αποβλέπει όποιος προβαίνει σε αυτές τις πρακτικές αλλά ότι ΑΥΤΟΣ είναι ο κρυφός και άγνωστος στους πολλούς σκοπός αυτών των τεχνικών: να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ψυχοπνευματικού συστήματος και να εκμηδενίσουν όλες τις δυνατότητες ανίχνευσης, επεξεργσίας και αναγνώρισης των εξωτερικών κινδύνων, ώστε τα πονηρά πνεύματα, που πάντοτε καραδοκούν και προσπαθούν να έλθουν σε επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους για να τους οδηγήσουν στη πλάνη και στη καταστροφή, να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, για να περάσουν ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ μέσα στην ανθρώπινη διάνοια, χωρίς να συναντήσουν καμία αντίδραση, κανένα έλεγχο και καμία επιφύλαξη της Ελεύθερης Βούλησης και της Συνείδησης, και να εγκαταστήσουν σε χώρο, που δεν έλεγχει η Συνείδηση (στο Υποσυνείδητο δηλαδή) ολόκληρο το μηχανισμό της εξαπάτησης. ΑΥΤΟΣ είναι ο σκοπός των τεχνικών αυτών γιατί όλες αυτές οι τεχνικές που υπόσχονται την ΑΥΤΟΥΠΕΡΥΨΩΣΗ του ανθρώπου μέχρι την απόλυτη ευδαιμονία και την υπέρτατη γνώση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέθοδοι προετοιμασίας του νου προς αφομοίωση γνώσης πονηράς, εμφυτευμένης, από τους πονηρούς αγγέλους, σε φιλοσοφικά ιδεολογήματα και ειδωλολατρικές θρησκείες, προς παραπλάνηση των ανθρώπων, ματαίωση της αναζήτησης και γνώσης του αληθινού Θεού από μέρους των, και χρησιμοποίηση της ειδωλολατρίας, της απιστίας και της αποστασίας ως δυνάμεων κρούσης του μυστηρίου της ανομίας που ήδη ενεργείται.
Η διαφορά ανάμεσα στη μαγεία και στις διαλογιστικές μεθόδους, γράφει η Dion Fortune (H Εκπαίδευση και το Έργο ενός Μυημένου σελ 78) είναι η διαφορά ανάμεσα στα φάρμακα και στη δίαιτα – τα φάρμακα θα κάνουν γρήγορα αυτό που η δίαιτα μπορεί να κάνει με αργό τρόπο…
(Υγιής Αποκρυφισμός σελ 14) Υπάρχουν καταστάσεις συνείδησης που υπερβαίνουν τη φυσιολογική’ και όταν αυτές οι καταστάσεις κυριαρχούν, μπορούμε να διακρίνουμε μορφές ύπαρξης με τις οποίες δεν έχουμε καμία επαφή κάτω από κανονικές συνθήκες… Μπορούμε, επίσης, να θεωρήσουμε τις καταστάσεις αυτές σαν τη θεμελιώδη εμπειρία από την οποία πηγάζει η απόκρυφη επιστήμη.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που, δυστυχώς, δεν γνωρίζουν πολλοί Χριστιανοί, κι επιδίδονται σε τέτοιες πρακτικές ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ, ότι με αυτές, ασκούν, δαμάζουν, πειθαρχούν ή και θεραπεύουν το σώμα, καλλιεργούν, οξύνουν και βελτιώνουν το πνεύμα, κι ανακαλύπτουν τις άγνωστες και κρυμμένες, βαθιά μέσα τους, ψυχοπνευματικές δυνάμεις!
Όλα τα λεγόμενα μεταφυσικά φαινόμενα (των οποίων τα αίτια, επειδή ακριβώς ΔΕΝ είναι φυσικά, παραμένουν και άγνωστα απ' την αρχή της Δημιουργίας) δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αισθητά στον φυσικό κόσμο αποτελέσματα της επενέργειας και των μεθοδειών (τεχνασμάτων, επιδείξεων, εφευρημάτων) των πονηρών πνευμάτων, που κάνουν Ο,ΤΙ μπορούν για να ελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων, να προκαλέσουν τον εντυπωσιασμό και τον θαυμασμό τους, να ερεθίσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους και να τους παρασύρουν ΕΙΤΕ στην ατέρμονη και μάταιη αναζήτηση “φυσικών” αιτιών, που να εξηγούν “μη φυσικά” φαινόμενα (!) ΕΙΤΕ σε επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους με την ίδια -από την αρχή της Δημιουργίας!- υπόσχεση, ότι θα μπορέσουν, κι αυτοί, να κάνουν τέτοια “μη φυσικά” ή μεταφυσικά πράγματα και “θαύματα” (έσεσθε ως θεοί).
Όλα δε τα παραψυχολογικά φαινόμενα οφείλονται στην διατάραξη της αρμονικής συνεργασίας σώματος και ψυχής, η οποία προέρχεται από τον αποσυντονισμό και την απορρύθμιση των νοητικών λειτουργιών, που επεξεργάζονται όλα τα ερεθίσματα των αισθητηρίων οργάνων και του εγκεφάλου και διαμορφώνουν τον ψυχισμό, την σκέψη και τα συναισθήματα, την ελεύθερη βούληση και την συμπεριφορά του ανθρώπου. Τα παραψυχολογικά λοιπόν φαινόμενα οφείλονται σε διαταραγμένο νου ΕΙΤΕ από φυσικές – έστω δυσεξιχνίαστες, μη αναστρέψιμες και μη ιάσιμες αιτίες (κληρονομικότητα, γενετικές ανωμαλίες, ασθένειες, ατυχήματα, συναισθηματικές φορτίσεις, έντονες καταστάσεις κλπ) για τις οποίες αρμόδιες είναι οι Επιστήμες της Ιατρικής, ΕΙΤΕ από μεταφυσικές αιτίες, δηλαδή από την αφανή, ανεπαίσθητη και ακατάληπτη δράση των πονηρών πνευμάτων, για την οποία αρμόδια είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτή, λοιπόν την αλλοίωση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπου και τον αποσυντονισμό του, ως όντος λογικού, αποβλέπουν όλες αυτές οι τεχνικές μέθοδοι (Ύπνωση, Διαλογισμός, Έκσταση, Γιόγκα, Channeling, Σαηεντολογία κλπ), με τις οποίες οι άνθρωποι πείθονται να κυνηγούν μέσα στο μυαλό τους το – ίδιο από την αρχή της Δημιουργίας!- απατηλό και άπιαστο δόλωμα (διανοιχθήσονται υμών οι οφθαλμοί, και έσεσθε ως θεοί ...ΓΕΝΕΣΗ 3:5)

Ας έρθουμε τώρα στον δεύτερο τρόπο, με τον οποίο τα πονηρά πνεύματα μπορούν να περνούν απαρατήρητα από την θύρα της Ελεύθερης Βούλησης, χωρίς να υφίστανται τον έλεγχο των αισθήσεων και των νοητικών λειτουργιών. Κι αυτός, είναι η ΜΥΗΣΗ, στην οποία υποβάλλονται οικειωθελώς όλοι αυτοί, που γίνονται μέλη αποκρυφιστικών Οργανώσεων, Μυστικιστικών Ομάδων, Ειδωλολατρικών Κοινοτήτων καθώς και μαθητές κάποιου μεμονωμένου Αποκρυφιστή (Μάγου, Φακίρη, Γκουρού, Γιόγκι, Ιερουργού, Μοναχού Ειδωλατρικής Θρησκείας, Δασκάλου Ρέϊκι κλπ).

Η μύηση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είτε ως ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ είτε ως ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ κατά δόσεις, την εννοεί κανείς, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία μέθοδος, προσχεδιασμένης και καλά οργανωμένης, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ και ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, τόσο των ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, όσο και των ΝΟΗΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ του μυούμενου. Ως τελετουργία, η μύηση, παραπλανά κι εξαπατά, κυρίως τις αισθήσεις, ενώ ως διδασκαλία παραπλανά κι εξαπατά, κυρίως, τις νοητικές λειτουργίες. Για να δούμε πως ακριβώς γίνεται αυτή η παραπλάνηση και εξαπάτηση.
Σε κάθε μυητική τελετουργία χρησιμοποιούνται διάφορα ερεθίσματα, που απευθύνονται σε ΟΛΕΣ τις αισθήσεις. Χρησιμοποιούνται ειδικές ενδυμασίες, συγκεκριμένες κινήσεις, χειρονομίες, στάσεις του σώματος, μετρημένοι βηματισμοί, παραστάσεις, σκεύη, σύμβολα, ειδικός φωτισμός, προβολές, καπνός, κλπ. Για την όραση, τυποποιημένα κείμενα και συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις, μάντραμ, που πρέπει να εκφωνηθούν, ψαλμωδίες, ψιθυρισμοί, επιλεγμένη μουσική υπόκρουση, διάφοροι τεχνητοί ήχοι, κρότοι, θόρυβοι κ.α. , για την ακοή, αναθυμιάσεις και οσμές από την καύση ή χρήση διαφόρων ουσιών, βοτάνων, παρασκευασμάτων, κεριών για την όσφρηση, άγγιγμα, πιάσιμομ κράτημα, σφίξιμο διαφόρων σκευών, αντικειμένων και οργάνων συμβολικών, χειραψίες, ψαύσεις, ψηλαφήσεις, νύξεις, καυτηριασμοί, επαλείψεις, επιχρίσεις, επιχρωματισμοί και περιδέσεις μελών ή μερών του σώματος κ.α. για την αφή, και πόση διαφόρων ποτών, υγρών μιγμάτων, εκχυλισμάτων, αφεψημάτων, αίματος, κατάποση ουσιών, βρώση ειδικών συμβολικών παρασκευασμάτων, ειδωλοθύτων κ.α. για την γεύση.

Υποτίθεται πως ότι γίνεται, με όλα τα παραπάνω, έχει συμβολικό χαρακτήρα και νόημα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Διότι ΟΛΑ αυτά ΜΑΖΙ, που γίνονται σε μια τελετουργία μύησης, σε διδασκαλίες Αποκρυφισμού και τις Ειδωλολατρίας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά συνθήματα και σήματα επίκλησης των αοράτων οντοτήτων (πνευμάτων), με τα οποία επικοινωνεί και συνεργάζεται η Αποκρυφιστική Οργάνωση ή ο μεμονωμένος αποκρυφιστής – μύστης, προκειμένου ενώπιόν τους, ο μυούμενος, να δηλώσει την υποταγή του’ δηλαδή να εκδηλώσει την επιθυμία επαφής και συνεργασίας μαζί τους και να δεσμευθεί, με όρκους πολλούς, ότι δεν θα αποκαλύψει ποτέ σε τρίτους την «υψηλή σοφία» και την «μυστική γνώση» που πρόκειται να παρασχεθεί σε αυτόν μέσα από τις διδασκαλίες της Οργάνωσης ή του μύστη.
Και εδώ, ακριβώς, βρίσκεται η παραπλάνηση κι η εξαπάτηση της Ελεύθερης Βούλησης του μυούμενου, ο οποίος ακόμα και όταν δεν έχει υποστεί προηγουμένως τη κατάλληλη «διερεύνηση» (=αχρήστευση) της συνείδησής του με κάποια από τις μεθόδους – εντυπωσιασμένος, περιδεής κι εκστασιασμένος απ’ την μεγαλοπρέπεια και την υποβλητικότητα της τελετουργίας, αλλά και υπερήφανος για την τιμή που του γίνεται σε αναγνώρισή της… «ξεχωριστής προσωπικότητας και πνευματικής του ωριμότητας», εκτελεί υπάκουα, ευλαβικά και μηχανικά, όλα τα σημεία (κινήσεις, χειρονομίες, εκφωνήσεις κλπ) που αποτελούν την από μέρους του συναισθηματική δήλωση υποταγής προς τις αόρατες οντότητες (πνεύματα), που παρίστανται κατά την τελετουργία της μύησης, χωρίς να γνωρίζει ή να υποψιάζεται ΤΙ ακριβώς συμβαίνει!
Διότι αυτός ΝΟΜΙΖΕΙ ότι, όλα αυτά, που περιλαμβάνει το τελετουργικό πρωτόκολλο (το τυπικό της μύησης) και αυτός πειθήνια εκτελεί, είναι...μια τυπική και παραδοσιακή διαδικασία, μια συμβολική τελετή, που γίνεται, για να πιστοποιηθεί, εξαρθεί και τιμηθεί πανηγυρικά η πρόθεσή του προς “ηθικό εξαγνισμό”, “πνευματικό φωτισμό” και υπηρέτηση “υψηλών και πανανθρώπινων ιδανικών και αρχών”!
ΝΟΜΙΖΕΙ ότι γίνεται μέλος μιας Οργάνωσης ή μαθητής κάποιου Μύστη, που έχουν να του μάθουν γνώσεις και τέχνες μυστικές, που θα τον κάνουν άνθρωπο...ξεχωριστό απ' τους άλλους, “φωτισμένο”, “εκλεκτό”, “μύστη”, (ή τουλάχιστον) θα του εξασφαλίσουν εύκολο βιοπορισμό, διακρίσεις, δημοτικότητα και χρήσιμες κοινωνικές και επαγγελματικές γνωριμίες!
Γράφει η Dion Fortune Η μύηση...επιτρέπει στο μαθητή να μοιραστεί τη συντροφιά, την εμπιστοσύνη και τη γνώση των υψηλά ισταμένων και την αποδοχή του απ ' αυτούς σα συνεργάτη ή μαθητή τους...είναι μια πνευματική εμπειρία, όπου η ψυχή αποκαθιστά την επαφή της με τις ανώτερες δυνάμεις και γίνεται αποδεχτή στην αδελφότητα των μεγάλων ψυχών στα Εσωτερικά Πεδία (από το βιβλίο Η Εκπαίδευση και το Έργο ενός Μυημένου).
Ο Κάρολος Ληντμπίτερ, 2ος Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, 33ου βαθμού μασόνος, ο οποίος δήλωνε “λευκός μάγος με αφυπνισμένη Κουνταλίνι” γράφει:
Κάθε αντικείμενο μέσα σε ένα Τάγμα θα πρέπει να είναι μια συμβολική αναπαράσταση των διαφόρων όψεων της δύναμης που κυριαρχεί στο επίπεδο όπου πρόκειται ν' ανυψωθεί η συνείδηση του υποψηφίου. Τίποτε δεν πρέπει να παραλείπεται και τίποτε άσχετο δεν πρέπει να περιλαμβάνεται. Η δημιουργία της εικόνας κάποιου συμβόλου στη συνείδηση σχηματίζει ένα σημείο επαφής με τη δύναμη, που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο σύμβολο. Η μορφή, το χρώμα, η κίνηση, ο ήχος και το άρωμα απευθύνονται στις φυσικές αισθήσεις, που κάθε μία απ' αυτές αντιστοιχεί σε μια λεπτότερη αίσθηση.
(από το βιβλίο Τα Εσωτερικά Τάγματα και το Έργο τους)

Όμως, και ως διδασκαλία, η μύηση, παραπλανά κι εξαπατά, κυρίως την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Διότι τις γνώσεις, που μεταδίδει – επειδή είναι, όλες, γνώσεις πονηρές, δηλαδή απατηλές, ψευδείς, βλαβερές και επικίνδυνες για τον άνθρωπο, και, γι΄ αυτό, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ από τον Δημιουργό του – τις διασπά, σε αμέτρητα μικρά, απειροελάχιστα κομμάτια, τις κρύβει μέσα σε φανταχτερές κι ελκυστικές συσκευασίες συμβολισμών, αλληγοριών και τυπικών ως μεγάλα τάχα μυστικά, που δεν πρέπει να μαθευτούν από άλλους- και τις προωθεί στο νου του μυούμενου, ΜΟΝΟ όταν έχει εξασφαλίσει τη σιωπή του, με όρκους φρικτούς, ανατριχιαστικές απειλές κι ανομολόγητες δοκιμασίες και δεσμεύσεις. Αυτά τα μικρά και απειροελάχιστα κομματάκια, στα οποία τεμαχίζεται η πονηρή, απατηλή, ψευδής, βλαβερή, επικίνδυνη και απαγορευμένη γνώση, είναι ΤΟΣΟ μικρά, και ΤΟΣΟ ελκυστικά και παραπλανητικά συσκευασμένα, που περνούν την θύρα της Ελεύθερης Βούλησης είτε τελείως απαρατήρητα είτε χωρίς κανένα έλεγχο της πραγματικής σημασίας τους, είτε ακόμη και με την έγκριση της παραπανημένης και πολλές φορές εντυπωσιαμένης από την “συσκευασία”, Ελεύθερης Βούλησης. Έτσι μεταφέρεται αποσυναρμολογημένο ολόκληρο το υλικό της πλάνης στο Υποσυνείδητο, από όπου αρχίζει και η διεύρυνση=αχρήστευση της Συνείδησης.
Διότι όταν τα πονηρά πνεύματα κατορθώσουν να διεισδύσουν απαρατήρητα, με κάποιον από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν (Διαλογισμό, Γιόγκα, Channeling, Μύηση κλπ) στον σκοτεινό θάλαμο του Υποσυνειδήτου, εκεί μέσα εναποθέτουν, αποσυσκευάζουν, συναρμολογούν, εγκαθιστούν και θέτουν σε πλήρη λειτουργία ή ετοιμότητα λειτουργίας, ολόκληρο τον μηχανισμό της εξαπάτησης, μέσα σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος, ΔΕΝ ελέγχεται ούτε απ' την Συνείδηση και τις λοιπές νοητικές λειτουργίες (Αντίληψη, Νόηση, Λογική, Σκέψη, Κρίση, Μνήμη), ούτε από τις αισθήσεις.
Έτσι μπορεί αυτό το υλικό της πλάνης, με το κατάλληλο ΤΗΛΕΡΕΘΙΣΜΟ του Υποσυνειδήτου, να λειτουργεί σαν παραπλανητική βιντεοκασέτα που προβάλλεται στη μεν Συνείδηση ως “αληθινές” γνώσεις, εμπειρίες και μνήμες (πχ από...προηγούμενες ζωές, αστρικά ταξίδια, από έρευνα ακασικών αρχείων κλπ) στις δε ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ως αναμφισβήτητες πραγματικότητες, αληθινά φαινόμενα και γεγονότα αισθητά (πχ εμφάνιση UFO, συνομιλία με...εξωγήινους, διάφορα επιτεύγματα της Μαγείας κ.α.)
Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τηλερεθισμός που αποτελεί το μεγάλο μυστικό όπλο του μυστηρίου της ανομίας θα μελετηθεί το παράδειγμα του υπνωτισμού ο οποίος αποτελεί δαιμονική ενέργεια.
Ο Υπνωτιστής είναι ένας άνθρωπος (δηλαδή ένα ον υλικό και ορατό) που απευθύνει προς τον υπνωτισμένο ένα μήνυμα με τη φωνή του, δηλαδή εκπέμπει μια σειρά ήχων, των οποίων η συχνότητα γίνεται αισθητή (ακούγεται) από τα αυτιά, όχι μόνο του υπνωτισμένου αλλά και όλων εκείνων που παρακολουθούν το πείραμα, ή την επίδειξη, ή την παράσταση, ως θεατές ή τηλεθεατές.
Όμως, το ίδιο αυτό ηχητικό μήνυμα, αλλιώς λαμβάνεται κι αναλύεται από τον εγκέφαλο των θεατών και τηλεθεατών, κι αλλιώς απ' τον εγκέφαλο του υπνωτισμένου. Διότι στους θεατές και τηλεθεατές το μήνυμα, που εκπέμπει ο Υπνωτιστής, εγγράφεται στη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και γίνεται αντικείμενο ελέγχου, ανάλυσης και επεξεργασίας, τόσο από τις νοητικές λειτουργίες τους (Προσοχή, Αντίληψη, Νόηση, Λογική, Σκέψη, Νοημοσύνη, Μνήμη, Κρίση) όσο και απ' τις αισθήσεις τους (κυρίως της όρασης, στην περίπτωση αυτή) που βρίσκονται όλες τους, και οι μεν και οι δε, σε κατάσταση νηφαλιότητας και εγρήγορσης, αλλά και σε άμεση συνεργασία. Έτσι – επειδή αυτά που λέει ο Υπνωτιστής προς τον υπνωτισμένο (ότι, δηλαδή, βρίσκεται στον Βόρειο Πόλο, γυμνός) δεν συμφωνούν με αυτά, που οι θεατές και τηλεθεατές βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια, επειδή, οι πληροφορίες της ακοής, φθάνουν ως ηχητικά σήματα στο Κέντρο Ελέγχου, την Συνείδηση, δεν επιβεβαιώνονται και από τις πληροφορίες (σήματα) των άλλων αισθήσεων, κυρίως της όρασης, οι θεατές και οι τηλεθεατές αντιλαμβάνονται και κατανοούν (δηλαδή η Λογική τους πέρνει τη πληροφορία της Αντίληψης και της Νόησης) ότι αυτά, που ακούνε, απ' τον Υπνωτιστή, δεν ανταποκρίνονται προς την υπάρχουσα πραγματικότητα, και για τον λόγο αυτό γελούν, όταν βλέπουν τον υπνωτισμένο, πάνω στη σκηνή ή μέσα στο στούντιο, να αντιδρά σαν να βρίσκεται γυμνός σε παγωμένο τοπίο.
Γελούν δε- ενώ δεν θα έπρεπε- διότι κι η δική τους Κρίση, που δίνει σήμα στο εγκεφαλικό κέντρο της ευθυμίας, μη έχοντας την αναγκαία και ορθή πληροφόρηση από την Γνώση και την Μνήμη, δεν μπορεί να καταλάβει (ν' αποκωδικοποιήσει) πόσο επικίνδυνα, για την ψυχοπνευματική του ισορροπία και την σωματική υγεία, είναι αυτά που κάνει και υφίσταται ο υπνωτισμένος.
Ας δούμε, τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει στον υπνωτισμένο. Σε αυτόν, το μήνυμα της φωνής του Υπνωτιστή ΔΕΝ γίνεται αντικείμενο ελέγχου, ανάλυσης και επεξεργασίας, ούτε από τις νοητικές λειτουργίες του, ούτε από τις αισθήσεις, διότι το δικό του Κέντρο Ελέγχου, η δική του Συνείδηση, ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ, έχει νεκρωθεί και τεθεί εκτός λειτουργίας. Έτσι, οι λέξεις και οι φράσεις της φωνής του Υπνωτιστή, δηλαδή τα ηχητικά μηνύματα, που εισέρχονται διά της ακοής, περνούν τελείως ανεξέλεγκτα από την Συνείδηση και εισχωρούν, πίσω από αυτήν, στο ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, από όπου ανακλώνται και προβάλλονται στην πίσω πλευρά της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ και από εκεί στον εγκέφαλο ως πληροφορίες (τάχα) επεξεργασμένες από τις αισθήσεις και το νου, με αποτέλεσμα τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου του υπνωτισμένου – αποκωδικοποιώντας αυτά τα ανακλώμενα ηλεκτρικά σήματα- να αντιδρούν ανάλογα με το περιεχόμενο και το νόημα των ανεξέλεγκτων, ανεπεξέργαστων και παραπλανητικών πληροφοριών, που μεταφέρονται μέσα σε αυτά τα σήματα, κάνοντας τον υπνωτισμένο να νιώθει υπερβολικό ψύχος, καιτοι βρίσκεται, κι αυτός, στον ίδιο χώρο, που βρίσκονται οι θεατές και ο Υπνωτιστής!
Είναι δε τόσο “επιτυχής”, εκτεταμένη και ολοκληρωτική η εξαπάτηση του εγκεφάλου ώστε κι αυτές ακόμη οι ζωτικές οργανικές λειτουργίες του σώματος (κυκλοφορία αίματος, αναπνοή κλπ) υπακούοντας, με τη σειρά τους, στις παραπλανητικές εντολές των εγκεφαλικών κέντρων, υφίστανται ανάλογες μεταβολές, με αποτέλεσμα ο υπνωτισμένος, όχι μόνο να δείχνει ότι κρυώνει, αλλά επειδή κρυώνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και υποφέρει από το ψύχος, να έχει περισσότερους σφυγμούς, μεγαλύτερη αρτηριακή πίεση, άτακτη και υποτονική αναπνοή, συστολή μυϊκών ινών, σύσπαση αγγειακών μυών, υποθερμία, κλπ (ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η ύπνωση, ανάλογα με τη κατάσταση της υγείας του υπνωτισμένου κλπ). Είδαμε ότι το μήνυμα που στέλνει ο Υπνωτιστής (δηλαδή τα λόγια που λέει) προς τον υπνωτισμένο, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια σειρά ήχων, που εκπέπονται σε συχνότητες αισθητές από το ανθρώπινο αυτί. Με άλλα λόγια, οι ήχοι (λέξεις) αυτοί που εκπέπονται (που παράγονται κι εκφέρονται από τις φωνητικές χορδές του Υπνωτιστή), μεταδίδονται, σαν κύματα, μέσα στον αέρα, με τέτοια συχνότητα που να προλαβαίνει το ανθρώπινο αυτί να υποδεχθεί και αντιληφθεί τους ήχους αυτούς. Ο άνθρωπος μπορεί με τη φωνή του να εκπέμπει ήχους με συχνότητα 85 Hz έως 1.100 Hz, και να λαμβάνει και να αναγνωρίζει, το αυτί του, ήχους με συχνότητα 20 Hz έως 20.000 Hz (Hz=κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Οι ήχοι αυτοί, που εκπέπονται από τον Υπνωτιστή εγγράφονται κι αποτυπώνονται στο Υποσυνείδητο, από όπου και ανακλώνται και λειτουργούν ως ηλεκτρικά σήματα προς τον Εγκέφαλο. Επειδή όμως αυτή η εγγραφή γίνεται δίχως την επεξεργασία της Συνείδησης, ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ (όπως και με τα υποσυνείδητα μηνύματα στη μουσική ροκ) ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ, αλλά υπολανθάνει (παραμένει κρυμμένη) μέσα στο Υποσυνείδητο δίχως αυτός που υπνωτίσθηκε, να γνωρίζει ή να θυμάται την ύπαρξή της ή το περιεχόμενό της.
{για αυτό όταν μας αρέσει κάτι δίχως να γνωρίζουμε το λόγο υπάρχουν βάσιμες υποψίες για επέμβαση στο υποσυνείδητο}
Γι' αυτό άλλωστε, και όλοι αυτοί, που επανέρχονται στη φυσική και πλήρη λειτουργία της Συνείδησής τους, μετά τη διακοπή της ύπνωσης (ή αυτοΰπνωσης), ούτε γνωρίζουν, ούτε θυμούνται τι, πραγματικά, έκανε ή έπαθε το σώμα τους, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης (ή αυτοΰπνωσης). Όμως, επειδή το μήνυμα του Υπνωτιστή έχει ήδη αποκωδικοποιηθεί, ως ηλεκτρικό σήμα από τον εγκέφαλο, αυτός που υπνωτίστηκε ΜΠΟΡΕΙ να “θυμηθεί” (εάν πριν από την διακοπή της ύπνωσής του δεν έχει επακολουθήσει για ευνόητους λόγους, άλλο μήνυμα του Υπνωτιστή με την εντολή διαγραφής του πρώτου), ακόμη δε και να περιγράψει με λεπτομέρειες όλες τις φανταστικές καταστάσεις, που “έζησε” γιατί αυτές οι φανταστικές καταστάσεις, επειδή προέρχονται από σήμα, που αποκωδικοποίησε ο Εγκέφαλος, έχουν καταγραφεί στη Μνήμη ως πραγματικές εμπειρίες!!! Αν υποθέσουμε, ότι ο Υπνωτιστής χρησιμοποιεί 15 λέξεις, για να περιγράψει στον υπνωτισμένο αυτό, που θέλει (την φανταστική κατάσταση), αυτές οι 15 λέξεις εγγράφονται όλες στο Υποσυνείδητο, ως ένα ηχητικό σήμα, με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εάν το πείραμα του υπνωτισμού επαναληφθεί αρκετές φορές, με τα ίδια πρόσωπα, και το μήνυμα του Υπνωτιστή – χωρίς να αλλάξει νόημα και περιεχόμενο- σταδιακά αρχίσει να συρρικνώνεται σε αριθμό λέξεων, το Υποσυνείδητο, μπορεί και με λιγότερες λέξεις να αναπαράγει, ως ηλεκτρικό σήμα, το ίδιο αρχικό και πλήρες μήνυμα, που έχει εγγραφεί κι αποθηκευθεί σε αυτό. Έτσι, με την συνεχή, σταδιακή και διαδοχική μείωση του αριθμού των λέξεων (ήχων), που χρησιμοποίησε, την πρώτη φορά, ο Υπνωτιστής, είναι δυνατό, το αρχικό και πλήρες μήνυμα, που βρίσκεται εγχαραγμένο στο Υποσυνείδητο, να ενεργοποιείται και να αναπαράγεται ολόκληρο ως ηλεκτρικό σήμα, ακόμη και με μία μόνο λέξη-κλειδί, που μπορεί να λέει – ακόμη κι απ' το τηλέφωνο- ο Υπνωτιστής προς τον υπνωτισμένο (π.χ. Κρύο) ή και με οποιονδήποτε άλλο ήχο (π.χ. Ενός κτυπήματος γκονγκ, μιας νότας από μουσικό όργανο, ενός σφυρίγματος κλπ), εφόσον αυτός ο ήχος είχε, απ' αρχής, συνδυασθεί και ακουγόταν μαζί με το μήνυμα, ώστε να έχει εγγραφεί κι αυτός στο Υποσυνείδητο ως μέρος ή στοιχείο του μηνύματος (εναλλακτικό αντανακλαστικό).
Εκείνο, που συμβαίνει στην περίπτωση αυτή είναι παρόμοιο και ανάλογο με εκείνο, που συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο όταν, ακούγοντας μια στροφή, μόνο, ή λίγες νότες από κάποιο τραγούδι, αμέσως, μ' αυτό το μικρό και στιγμιαίο ηχητικό ερέθισμα, αναπαράγεται και έρχεται στη Σκέψη του ολόκληρο το τραγούδι (στίχοι και μελωδία), ή ακόμη και παραστάσεις, συναισθήματα και αναμνήσεις, που έχουν συνδεθεί με το συγκεκριμένο τραγούδι. Η μόνη διαφορά είναι, ότι στην περίπτωση του υπνωτισμένου το αρχικό μήνυμα του Υπνωτιστή έχει εγγραφεί κατευθείαν στο Υποσυνείδητο, από όπου και επανεργοποιείται και αναπαράγεται, ΧΩΡΙΣ την διαμεσολάβηση της Συνείδησης, ενώ στην άλλη περίπτωση (την φυσιολογική) το αρχικό μήνυμα (τραγούδι) έχει εγγραφεί, ΜΕ την διαμεσολάβηση της Συνείδησης, στη Μνήμη, απ' την οποία και ανακαλείται και αναπαράγεται, και πάλι ΜΕ την συμμετοχή της Συνείδησης.

Από τη στιγμή που τα πονηρά πνεύματα καταρθώσουν με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρθηκαν να παραπλανήσουν κι εξαπατήσουν την Ελεύθερη Βούληση και να εξασφαλίσουν είτε την συναίνεσή της, είτε την μη αντίδρασή της, ο δρόμος (ή η ατραπός), κατά την προσφιλή και κρυπτογραφημένη ορολογία του Αποκρυφισμού) της επικοινωνίας και συνεργασίας (συνειδητής ή ασυνείδητης) με τα πνεύματα, είναι πάντοτε ανοιχτός (ανοιχτή) και το μόνο, που απομένει, για να επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία, είναι το σύνθημα. Δηλαδή τα πονηρά πνεύματα κάνουν την παρουσία τους αισθητή ανάλογα με την επιθυμία, που εκφράζεται, κάθε φορά μέσα από το σύνθημα, με το οποίο καλούνται.
Ο αναγνώστης ας προσέξει ιδιαίτερα την λέξη σύνθημα. Διότι είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ λέξη, με την οποία μπορεί να αποδοθεί κυριολεκτικά, να φωτισθεί άπλετα και να αποκαλυφθεί και κατανοηθεί εύκολα, και σε όλες τις απροσμέτρητες διαστάσεις του, το ΜΕΓΑΛΟ αλλά και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Μυστικό, των δυνάμεων του σκότους και της ανομίας, που κάνει το ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ να φαίνεται, ότι είναι πολλά, αμέτρητα και τελείως διαφορετικά ή άσχετα, μεταξύ τους, πράγματα (φαινόμενα, καταστάσεις, διδασκαλίες, τεχνικές κλπ). Διότι αυτό το ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ, που υπάρχει αναλλοίωτο από τον καιρό του Αδάμ και της Εύας και θα υπάρχει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η επικοινωνία και συνεργασία των πονηρών αγγέλων και ανθρώπων' αυτή, που συγκροτεί την έννοια της πνευματικής μοιχείας και τον εσώτερο πυρήνα της ανομίας. ΑΝ αυτό γίνει κατανοητό, τότε και μόνον τότε, είναι δυνατό να γίνει εξίσου κατανοητό, ότι – επειδή αυτή η επικοινωνία και συνεργασία πονηρών αγγέλων και ανθρώπων είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ επιθυμία και σύμπραξη- το μόνο, που έχουν κατορθώσει οι πονηροί άγγελοι, για να κρύβουν, απ' τους ανθρώπους, την συνεχιζόμενη απείθειά τους προς τον Δημιουργό, είναι να έχουν εφεύρει και καθιερώσει πολλές και διάφορες συσκευασίες (θεωρίες, διδασκαλίες, δοξασίες, οργανώσεις, τυποποιημένους κώδικες όπως πχ ζώδια στην Αστρολογία, οι κάρτες Ταρώ στην Μαντεία κλπ) για να διαπερνούν ΕΜΜΕΣΑ τις πονηρές γνώσεις και προθέσεις τους στους ανθρώπους, καθώς και πολλά και διάφορα συνθήματα (λατρείες, τελετουργίες, πρακτικές κλπ), ώστε οι άνθρωποι, ανάλογα με τις επιθυμίες τους, να ξέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να έρχονται σε ΑΜΕΣΗ επαφή μαζί τους, γρήγορα, με μυστικότητα (δίχως, δηλαδή, να το καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι) και εμπιστοσύνη (χωρίς, δηλαδή, οι ίδιοι να έχουν συναίσθηση ή τον φόβο ότι παραβιάζουν τον Πρώτο και πιο σπουδαίο Νόμο της Θείας Δημιουργίας).
Όλες εκείνες οι αμέτρητες λέξεις, που χρησιμοποιούνται (στη γλώσσα κάθε λαού στο κόσμο) για να δηλωθούν τόσα και τόσα (δήθεν) διαφορετικά και, φαινομενικά άσχετα, μεταξύ τους, πράγματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνθήματα μυστικής επίκλησης (δηλαδή πρόσκλησης) προς συνδρομή ή παρέμβαση δυνάμεων του πνευματικού κόσμου, ΠΑΡΑ την Απαγόρευση του Δημιουργού και Νομοθέτη Θεού! Κι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λέξεις όπως, Λευκή Μαγεία, Μαύρη Μαγεία, Πνευματισμός, Ραβδοσκοπία, Ταρώ, Νεκρομαντεία, Κρυσταλλομαντεία, Πίνακας Quija, Υπνωτισμός, Διαλογισμός ή Αυτΰπνωση, Γιόγκα, Ζεν, Κάτας πολεμικών τεχνών, “Μαγικά” Σαμανιστικά Περάσματα, Channeling, Μάντραμ, Τάλισμαν, Ι- Τσίνγκ, Φενγκ Σούι, Βουντού κ.α. Μπορεί σε κάποια επίπεδα προσέγγισης και ανάλυσης του περιεχομένου τους, να θεωρούνται, χαρακτηρίζονται και ομαδοποιούνται, με κάποια θεωρητικά κριτήρια, ως κλάδοι ή διακρίσεις, τέχνες ή επιστήμες, τελετουργίες ή μυήσεις και μέθοδοι, πρακτικές ή τεχνικές του Αποκρυφισμού, αλλά όμως στο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ και ΚΟΡΥΦΑΙΟ επίπεδο ανάλυσης και συσχετισμού τους (δηλαδή πίσω και ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ) είναι οι κωδικοποιημένες ονομασίες μιας μυστικής και κρυπτογραφημένης ακολουθίας ορισμένων ενεργειών (π.χ. Στάσεων και κινήσεων του σώματος), οι οποίες όταν συνδυασθούν με την χρήση ορισμένων υλικών (π.χ. Κρυστάλλων, λίθων, μετάλλων, βοτάνων, κεριών, αίματος, οστών, ζωϊκών ή φυτικών ουσίων κλπ) συμβόλων (παραστάσεων όπως αυτές της τράπουλας Ταρώ, σφραγίδων, γραμμάτων, σχημάτων, πινάκων αριθμών, σχεδίων κλπ) και ήχων (π.χ. Φωνής, ψιθύρων, κραυγών(π.χ. Κιάι) λαρυγγισμών, μάντραμ(π.χ. το μάντρα του Κρίσνα που είναι κοινό και σε Βουδδιστικά Μάντρα και δηλώνει τον Δάσκαλο των Δασκάλων κατά Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρα), ρυθμικών κτύπων, μουσικής, κλπ) παράγουν και εκπέμπουν δονητικά σήματα προς τον πνευματικό και αόρατο κόσμο. Και αυτά τα σήματα όλα μαζί, εφόσον εκπέπονται σωστά, δηλαδή με την κατάλληλη ψυχοπνευματική προεργασία και ετοιμότητα, στον ορισμένο τόπο και χρόνο, και μα τη σειρά που πρέπει χωρίς καμμία παράλειψη, συναποτελούν και συνθέτουν ένα συγκεκριμένο σύνθημα, με το οποίο καλούνται πνεύματα, ορισμένης κατηγορίας, δηλαδή με συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες, δυνατότητες και επιδόσεις, για να “βοηθήσουν” αυτόν που εκπέμπει το σύνθημα να κάνει ή επιτύχει εκείνο που επιθυμεί και δηλώνει με τα διάφορα επί μέρους σήματα του συνθήματος!!!

Εάν το σύνθημα δεν είναι πλήρες ή δεν δοθεί σωστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε, στην καλύτερη περίπτωση, τα πονηρά πνεύματα ΔΕΝ ανταποκρίνονται στην πρόσκληση, κι επιθυμία παραμένει ανεκπλήρωτη, ενώ στην χειρότερη περίπτωση, είναι δυνατό να εμφανισθούν (δηλαδή να κάνουν αισθητή κι όχι απαραίτητα ορατή την παρουσία τους) ΕΙΤΕ πνεύματα διαφορετικά από εκείνα που προσκλήθηκαν, με απρόβλεπτες συνέπειες (όπως περιγράφει ο Κάρολος Ληντμπίτερ) ΕΙΤΕ εκείνα μεν που προσκλήθηκαν, αλλά με διαθέσεις όχι φιλικές, ή πολλές φορές και επικίνδυνες, που μπορεί να ποικίλλουν, από την στιγμιαία τρομοκράτηση, μέχρι και τον παρατεταμένο ψυχοπνευματικό βασανισμό, την σωματική κατάληψη και κακοποίηση ή ακόμη και την θανάτωση εκείνου που “τόλμησε” είτε από άγνοια είτε από απροσεξία, είτε με πρόθεση δοκιμής ή πειραματισμού ή αστεϊσμού να χρησιμοποιήσει λαθεμένο, ή ελλιπές ή αλλοιωμένο ή κάποιο τυχαίο σύνθημα! Τις ίδιες επικίνδυνες αντιδράσεις πονηρών πνευμάτων μπορούν επίσης να προκαλέσουν σήματα (σύμβολα, εικόνες, κείμενα της Χριστιανικής λατρείας) με τα οποία εκδηλώνεται όχι μόνο έλλειψη σεβασμού κι υποταγής του καλούντος προς τα πνεύματα, αλλά επιπλέον κι αντιθέτως, η πρόθεσή του να υποτάξει αυτός τα πνεύματα εκβιάζοντας κι εξαναγκάζοντάς τα να τον βοηθήσουν, υπό την απειλή των συγκεκριμένων σημάτων.


Ανοίγοντας με το  ερμηνευτικό κλειδί που μας δίνει η λέξη "σύνθημα" μία - μία, απ' τις αμέτρητες, μυστικές κρύπτες του Αποκρυφισμού, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι: 
Μαγεία είναι ένα σύνολο ενεργειών, που αποτελούν ένα σύνθημα, για άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους πονηρούς αγγέλους. 
Νεκρομαντεία είναι ένα σύνολο ενεργειών, που αποτελούν ένα σύνθημα, για άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους πονηρούς αγγέλους. 
Ραβδοσκοπία είναι ένα σύνολο ενεργειών, που αποτελούν ένα σύνθημα, για άμεση επικοινωνία και συνεργασία με πονηρούς αγγέλους. 
Διαλογισμός, Ζεν, Channeling, Πνευματισμός, Γιόγκα, Τάντρα κλπ είναι, το καθένα από αυτά, ένα σύνολο ενεργειών, που αποτελούν ένα σύνθημα, για άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους πονηρούς αγγέλους, κ.ο.κ.

α) Αυτός, που ακολουθεί και εκτελεί τις διάφορες τελετουργίες (δηλαδή εφαρμόζει τα τυπικά) Λευκής Μαγείας, εκείνο, που κάνει στη πραγματικότητα, σε τελική ανάλυση, είναι να εκπέμπει ένα σύνθημα, με το οποίο εκφράζει την αρχική και κύρια επιθυμία του να συνεργασθεί με (ή να βοηθηθεί από) πνεύματα "καλά", για να γίνει κάτι, που αυτός κρίνει και θεωρεί ότι είναι "καλό"! 

Ο όρος Μάντραμ προέρχεται από τον Ινδουϊσμό και τον Βουδδισμό και σημαίνει ένα φθόγγο ή ακολουθία φθόγγων ή συλλαβών, ή λέξη ή φράση ή σειρά φράσεων, που όταν εκφωνηθούν με ένα ορισμένο τρόπο (δηλαδή με τη κατάλληλη αναπνευστική τεχνική, τον κατάλληλο ρυθμό, την κατάλληλη διάρκεια, ένταση και χροιά της φωνής καθώς και την κατάλληλη νοητική συγκέντρωση) δημιουργούν δονήσεις συγκεκριμένων συχνοτήτων, που γίνονται τα ηχητικά σώματα μιας πνευματικής δύναμης (οντότητας) η οποία καλείται να επενεργήσει -  και επενεργεί - στον υλικό κόσμο. 
Η λέξη Mantra είναι σανσκριτική και προέρχεται από το ΜΑΝ (=σκέπτομαι) και το Tra (=απελευθέρωση).
Δηλαδή αποβλέπει στο να θέση εκτός λειτουργίας τη σκέψη. 
Τα μάντρας θεωρείται ότι έχουν τέσσερα ξεχωριστά αποτελέσματα: 1) Το αποτέλεσμα του ήχου, 2) τη νοηματική απήχηση των λέξεων, 3) τις νοερές εικόνες των θεοτήτων (!!!), και, 4) το "πνεύμα" (!!!) του ίδιου του μάντρα. 
Πρόκειται δηλαδή για μία μαγική λέξη ή φράση που χρησιμοποιείται για κάποιο αποτέλεσμα. Συνήθως πρόκειται για ονόματα ειδωλολατρικών θεοτήτων (πίσω από τις οποίες κρύβονται δαίμονες, Πάντες Θεοί Εθνών Δαιμόνια Ψαλμός 95) ή για συλλαβές που φανερώνουν τέτοιες ειδωλολατρικές θεότητες (όπως το μάντραμ που φανερώνει τον Κρίσνα, τον Δάσκαλο των Δασκάλων κατά Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρα). 
Στην αρχαία Ελλάδα οι παραπάνω λέξεις, φράσεις κλπ. λεγόταν επωδές και χρησιμοποιούνταν από τους φαρμακούς, τους γόητες, τους μάγους και τους νεκρομάντεις, που λέγοταν και επαοιδοί. 
Η εργασία του μάντρα ανήκει στα είδη της μαγείας κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. 
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Περί των Ειδών της Μαγείας Ορθόδοξος Κυψέλη
(δεν το ονομάζει μάντρα βέβαια αλλά επαοιδία)
Οι Δάσκαλοι της Νέας Εποχής προκειμένου να παραπλανήσουν δεν διστάζουν να ισχυριστούν ότι και η προσευχή του Ιησού "Κύριε Ιησού Χριστέ, έλεησόν με, τον αμαρτωλό" είναι ένα είδος μάντρα! Δηλαδή ότι προκαλεί κάποιες δονήσεις ή εξοικειώνουν αυτόν που κάνει αυτή την εργασία ώστε να ομοιάζει με την εικόνα - είδωλο που έχει για τον Χριστό,  και όχι ότι απευθύνεται στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό που είναι μοναδικό ανεπανάληπτο πρόσωπο και όχι κατάσταση.
(π.χ. Ρόμπερτ Νατζέμυ, μαθητής Σάι Μπάμπα, Ιδρυτής παραθρησκευτικής οργάνωσης Αρμονική Ζωή που ασχολείται με τον διαλογισμό και τις πολεμικές τέχνες) 

Το τι, ακριβώς, επιθυμεί ο Λευκός Μάγος, καθώς και τα ΟΝΟΜΑΤΑ των συγκεκριμένων πνευμάτων, που καλούνται, δηλώνονται μέσα στο σύνθημα (στη τελετουργία δηλαδή) με τα επί μέρους σήματα (περιεχόμενο επικλήσεων και εξορκισμών, με τις σφραγίδες και τα σύμβολα, με τα μάντραμ, με το είδος και τη σύνθεση των συνταγών, με το είδος και την οσμή λιβανιών που καίγονται, με διάφορα αντικείμενα, υλικά, σκεύη κλπ). 
Οι αφελείς Χριστιανοί που προστρέχουν σε Μάγους και "Χαρισματούχους" πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε Μάγος, είτε Λευκός είτε Μαύρος, έχει πάντοτε στη διάθεσή του ειδικά δαιμονολόγια, βιβλία, δηλαδή, με ονόματα, σφραγίδες, σύμβολα, ιεραρχία, ειδικές επικλήσεις διαφόρων δαιμόνων, που αναφέρουν, για τον καθένα απ' αυτούς, ποιες ικανότητες και ιδιότητες έχει, τι ακριβώς μπορεί να κάνει και να προσφέρει σε όποιον επικαλείται την συνεργασία του, καθώς και με ποια ειδικά σήματα (επικλήσεις, σύμβολα κλπ) εμφανίζεται. 
Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται τα ονόματα δύο αρχιδαιμόνων, του Βεελζεβούλ και του Βελίαλ. Τον Βεελζεβούλ τον αναφέρει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δύο φορές. Την πρώτη, όταν, σχολιάζοντας τις εναντίον Του κατηγορίες κάποιων Φαρισαίων (που τον είχαν δει να θεραπεύει ένα δαιμονισμένο τυφλό και κωφό και έλεγαν ότι τα θαύματα που κάνει, τα κάνει ασκώντας Μαύρη Μαγεία με τη βοήθεια του Βεελζεβούλ και τους απάντησε αν ο Σατανάς εκδιώκει τον Σατανά τότε αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει δύο κομμάτια οπότε πως μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει καθώς και αν Εκείνος διώχνει τους δαίμονες με τη βοήθεια του Βεελζεβούλ, τότε τα δικά τους παιδιά με ποιανού τη δύναμη τους διώχνουν;"ΜΑΤΘ.12:26-29)
Η δεύτερη φορά που αναφέρεται ο πονηρός άγγελος Βεελζεβούλ είναι όταν ο Ιησούς Χριστός προετοιμάζοντας τους μαθητές Του για όσα επρόκειτο να υποστούν κηρύσσοντας το Ευαγγέλιό Του, δηλαδή διώξεις, φυλακίσεις, βασανισμούς, προπηλακισμούς, συκοφαντίες κλπ τους λέει Εάν τον οικοδεσπότη (δηλαδή Εκείνον) τον αποκάλεσαν συνεργάτη του Βεελζεβούλ, πολύ χειρότερα δεν θα πουν για εκείνους που μένουν μαζί Του; (ΜΑΤΘ. 10:25)
Τον αρχιδαίμονα Βελίαλ τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους Επιστολή του, σε ένα σημείο όπου προτρέπει τους Χριστιανούς να μην κάνουν ότι οι άπιστοι και οι ειδωλολάτρες, διότι ποια επικοινωνία μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι; ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στον Βελίαλ; (ΚΟΡΙΝΘ.Β' 6:14-15)
Τα ονόματα αυτά των δύο αρχιδαιμόνων αναφέρονται σε όλα τα δαιμονολόγια (καταλόγους με ονόματα, αξιώματα, ικανότητες, σφραγίδες, σύμβολα, επικλήσεις κι εξορκισμούς δαιμόνων) που υπάρχουν μέσα σε εγχειρίδια πρακτικής νεκρομαντείας, δαιμονικής και Καββαλιστικής μαγείας ή τελετουργιών Σατανιστικής λατρείας και Μαύρης μαγείας. Σε όλα αυτά αναφέρονται κι οι δυο ως πνεύματα, που κατέχουν κορυφαίες θέσεις στην δαιμονική Ιεραρχία και εξουσιάζουν σε μεγάλο αριθμό δαιμονικών πνευμάτων (για τον Βεελζεβούλ αυτό επαληθεύεται στην Καινή Διαθήκη όπου και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές τον αναφέρουν ως άρχοντα δαιμονίων ΜΑΤΘ 12:24, ΜΑΡΚ. 3:22, ΛΟΥΚ 11:15)
Το πιο αποκαλυπτικό με τους δύο παραπάνω αρχιδαίμονες είναι ότι αναφέρονται άλλοτε ως πνεύματα Λευκής Μαγείας, άλλοτε ως πνεύματα Μαύρης Μαγείας, και άλλοτε απλώς ως πνεύματα που, όμως, (ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα συνθήματα) μπορούν να εκτελούν εγχειρήματα Λευκής Μαγείας και άλλοτε εγχειρήματα Μαύρης Μαγείας. 

*Ο διαχωρισμός της Μαγείας σε Λευκή και Μαύρη ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι πλάνη επειδή σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις η Μαγεία έχει σχέση με τον Διάβολο. Και η Θεουργία που υποτίθεται ότι είναι η πιο λευκή από τη Λευκή Μαγεία όπου ο άνθρωπος τάχα γίνεται συνδημιουργός του Θεού στον υλικό κόσμο, πάλι σχετίζεται με τον Διάβολο. Η διαφορά είναι ότι στην Μαύρη Μαγεία ο Διάβολος παρουσιάζεται όπως είναι ενώ στην Λευκή Μαγεία-Θεουργία μετασχηματίζεται κατά το εξωτερικό σχήμα σε άγγελο φωτός...*

β) Αυτός, που ασκεί Μαύρη Μαγεία (Βουντού, Σαντέρια κλπ) και τρυπά ή διαπερνά, με μία βελόνα, μία κούκλα ή ένα μικρό ομοίωμα ανθρώπου (φτιαγμένο από κερί, ή σαπούνι ή ζυμάρι ή πηλό ή πανιά και γενικά από οτιδήποτε μαλακό και εύκολα διαπερατό), εκείνο, που κάνει στην πραγματικότητα και σε τελευταία ανάλυση, είναι, ότι, με αυτές τις κινήσεις, εκπέμπει ένα σύνθημα, με το οποίο εκφράζει την απάνθρωπη, μοχθηρή και εγληματική επιθυμία του, προς τα κακοποιά πνεύματα, με τα οποία συνεργάζεται (ή τα οποία έχει προηγουμένως καλέσει με άλλα συνθήματα, επικλήσεις, εξορκισμούς κλπ)να επενεργήσουν άμεσα επί του σώματος ενός συγκεκριμένου ανθρώπου και να επιφέρουν ένα οδυνηρό ή θανατηφόρο πλήγμα στο σημείο εκείνο του σώματός του (μέρος, μέλος,όργανο κλπ) που είναι αντίστοιχο με το σημείο της κούκλας ή του ομοιώματος, στο οποίο αυτός έχει καρφώσει (ή διαπεράσει) την βελόνα! 
Απλή και όχι σε μεγάλο βάθος νύξη του ομοιώματος με τη βελόνα και άμεση απόσυρσή της, είναι ένα σήμα με το οποίο εκφράζεται η επιθυμία του Μαύρου Μάγου προς τον συνεργάτη του δαίμονα, για ένα πλήγμα ελαφράς μορφής και σύντομης διάρκειας. Πίεση της βελόνας πιο βαθιά και παρατεταμένη παραμονή της μέσα στην κούκλα σημαίνει επιθυμία για πλήγμα πιο οδυνηρό και μεγαλύτερης διάρκειας και τέλος, διαπέραση της βελόνας σημαίνει επιθυμία για πλήγμα θανατηφόρο! 
Ο προσδιορισμός του υποψηφίου θύματος γίνεται είτε με την αναφορά του ονόματός του, είτε με την αναγραφή του πάνω στη κούκλα ή το ομοίωμα ή με την χρήση μιας φωτογραφίας του. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και ισχύουν και σε παρόμοιες τεχνικές της Μαύρης Μαγείας, με συναφή συνθήματα και σήματα κατά τα οποία χρησιμοποιούνται αντί μιας κούκλας ή ομοιώματος ανθρώπου, μια φωτογραφία του, ή τρίχες από τα μαλλιά του, ή κάποια προσωπικά του αντικείμενα κλπ και αντί των τρυπημάτων της βελόνας, η χάραξη ή σκίσιμο της φωτογραφίας, το κάψιμο ή το δέσιμο των τριχών, το κάψιμο, ή η σύνθλιψη ή το σπάσιμο του ομοιώματος κλπ. 

Για να είναι κάποιος απρόσβλητος από τη μαγεία πρέπει οπωσδήποτε να μην ασχολείται με τον αποκρυφισμό (προφανώς!), να μην έχει θανάσιμα αμαρτήματα (δηλαδή που διώχνουν τη Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος) δίχως να έχει μετανοήσει ειλικρινά για αυτά και να τα έχει εξομολογηθεί σε Ορθόδοξο ιερέα, να αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Χριστού, και να συμμετέχει συνειδητά και τακτικά (με άδεια πνευματικού) στα Άχραντα Μυστήρια. 
Η πανοπλία στον αόρατο πόλεμο με τα πνεύματα της πονηρίας είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η τήρηση του Ευαγγελίου, η Ορθή Πίστη και η χριστιανική ελπίδα μαζί με την προσευχή. (Προς Εφεσίους ΣΤ 14-18 Αποστόλου Παύλου)
Τα κυριότερα όπλα ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας είναι το Σημείο του Σταυρού (εννοείται να γίνεται σωστά! Όποιος κάνει το σταυρό του λανθασμένα εμπαίζεται από τους δαίμονες), η προσευχή (κυρίως η προσευχή του Ιησού ή ευχή),
η νηστεία, ο αγιασμός, ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία.
Αυτό που τρέμουν οι δαίμονες είναι η ευσέβεια στο πρόσωπο του Χριστού γιατί γνωρίζουν την εξουσία που έδωσε τους ευσεβείς Χριστιανούς ο Κύριος, ότι δηλαδή: 
"Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού και ουδέν υμάς ου μη αδικήση."  Κατά Λουκά ι’ 19
 (Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σ΄ όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψει.)

{επιπροσθέτως, σήμερα που η παναίρεση του Οικουμενισμού βρίσκεται μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να λαμβάνει τα Μυστήρια από καθαρές πηγές, δηλαδή από Ορθόδοξο Ιερέα ο οποίος δεν έχει καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με την αίρεση, ούτε ανήκει σε κάποιο σχίσμα...
Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου η μετάληψη των αιρετικών μας ενώνει με τον Διάβολο και με όποιους έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία σε αυτή τη ζωή, με τους ίδιους θα έχουμε και στην άλλη' δηλαδή αν σε αυτή τη ζωή έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία με τους αιρετικούς, δεν θα έχουμε με τον Θεό και τους Αγίους, ούτε σε αυτήν ούτε στην άλλη - Ιερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά Η Αντιμετώπισις της Αιρέσεως του Οικουμενισμού κατά τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη η Διακοπή της Μνημονεύσεως}

Στην Ορθόδοξη Πατερική Φιλολογία, αναφέρεται η περίπτωση μίας γυναίκας η οποία αν και υπόδειγμα ευσεβείας μεταμορφώθηκε σε άλογο με την επίδραση ενός φθονερού μάγου εξαιτίας του ότι απείχε διάστημα πέντε εβδομάδων από τη μετάληψη του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ Δ ΤΟΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΔ σελίδα 531 εκδόσεις ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΑΓΓΗ
"Η τακτική θεία Μετάληψις είναι πάρα πολύ ωφέλιμος' εξ αντιθέτου δε, η μη συχνή Μετάληψις είναι βλαβερά και επικίνδυνος"

γ) Αυτοί, που μετέχουν σε μια Πνευματιστική συγκέντρωση, εκείνο που κάνουν στη πραγματικότητα, και σε τελευταία ανάλυση (είτε ενσυνείδητα, είτε ασυνείδητα) είναι, ότι,συμμετέχουν στην παραγωγή και εκπομπή ενός συνθήματος από το διάμεσο (μέντιουμ) προς τα πνεύματα, και στη συνέχεια παρακολουθούν τις διάφορες θεαματικές επιδείξεις ικανοτήτων, που κάνουν τα προσκληθέντα πνεύματα, για να τους εντυπωσιάσουν(όπως π.χ. με θορύβους, κρότους, ανασήκωμα στον αέρα και μετακινήσεις επίπλων και διαφόρων αντικειμένων, αναβόσβυμα φώτων, "αυτόματη" ή "ανάποδη" γραφή κ.α.) ή και επικοινωνούν με αυτά, με ερωταποκρίσεις, διά μέσου του μέντιουμ, νομίζοντας, ότι εκείνοι που μιλούν μέσα από το στόμα του μέντιουμ είναι ... οι ψυχές διαφόρων νεκρών! 
Λες και οι ψυχές των νεκρών είναι αδέσποτες κι εγκαταλελειμένες από τον Δημιουργό Τους, για να μπορούν να κάνουν βόλτες κι επισκέψεις ή να δίνουν συμβουλές και παραστάσεις, με εισιτήρια, κατά τη βούληση και τις επιθυμίες, ή προς εντυπωσιασμό, εκφοβισμό ή "ψυχαγωγία" των ζωντανών ΑΦΕΛΩΝ και ΠΟΝΗΡΩΝ. 
Όμως το μέντιουμ, εκείνο, που κάνει στη πραγματικότητα, καθόλη τη διάρκεια της πνευματιστικής συγκέντρωσης, είναι να διαθέτει, με την θέλησή του, το σώμα του ως σκεύος εισδοχής, έκφρασης, προβολής και υλοποίησης, στον υλικό κόσμο, της θέλησης και των δραστηριοτήτων των πονηρών πνευμάτων, αφού προηγουμένως, έχει φροντίσει, με την αυτοΰπνωση (ή διαλογισμό) να "διευρύνει" τη Συνείδησή του ώστε η οποιαδήποτε δαιμονική επενέργεια να μπορεί να εκδηλωθεί, διά και επί του σώματός του, χωρίς κανένα έλεγχο και κανένα εμπόδιο. Κι αυτή ακόμη η αυτοΰπνωση (ή διαλογισμός ή δημιουργικός οραματισμός), στην οποία περιέρχεται το μέντιουμ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνθημα προς τα πνεύματα, ότι το σώμα του είναι ελεύθερο προς κατάληψη! 

δ) Αυτός που χρησιμοποιεί ένα "μαγικό φυλακτό" (τάλισμαν) ή μια μαγική συνταγή δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά - μ' αυτά, που κατασκευάζει ή παρασκευάζει και χρησιμοποιεί - να καλεί συνθηματικά κάποια, συγκεκριμένων ικανοτήτων και επιδόσεων, πνεύματα, που μπορούν να εκτελέσουν την επιθυμία, που εκφράζει και συμβολίζει το φυλακτό ή η συνταγή. 
Το γεγονός, ότι για το ίδιο, ακριβώς, επιθυμητό αποτέλεσμα (πχ για να θεραπευθεί κάποιος από κάτι, να αποκτήσει χρήμα κλπ) υπάρχει πλήθος διαφορετικών μαγικών φυλακτών και συνταγών, σημαίνει, ότι ανάλογα με το συγκεκριμένο φυλακτό ή την συγκεκριμένη συνταγή, που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ίδιο αυτό επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς δαίμονες ή διαφορετικές ομάδες δαιμόνων! 

ε) Αυτός που επιδίδεται στη Ραβδοσκοπία, ή Ραβδομαντεία και ψάχνει με ένα ραβδί να εντοπίσει στην ύπαιθρο υπόγειες ποσότητες νερού, για να ανοιχθεί κάποιο πηγάδι, εκείνο, που κάνει στη πραγματικότητα, και σε τελευταία ανάλυση (είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα) είναι, ότι, με το ειδικό κράτημα ενός συγκεκριμένου ειδικού συμβόλου (ενός διχαλωτού δείκτη σε σχήμα Υ, είτε από ξύλο, είτε από σίδερο, είτε από κλαδιά διαφόρων δέντρων, είτε από μεγάλο ψαροκόκκαλο κ.α.)εκπέμπει ένα σύνθημα, με το οποίο εκφράζει την επιθυμία του να βοηθηθεί από πνεύματα της φύσης (δαίμονες), για να βρει νερό στην περιοχή που ψάχνει. 
Πρόκειται, δηλαδή, για μία τελετουργική επίκληση πνευμάτων προς άσκηση ΓΕΩΜΑΝΤΕΙΑΣ. Το πνεύμα, που λαμβάνει τους κραδασμούς (τις παλμικές κινήσεις) όλων αυτών των σημάτων (κινήσεων, λογισμών=σκέψεων με εικόνες- χρήση φαντασίας!), που συνθέτουν το συγκεκριμένο σύνθημα, είτε επειδή γνωρίζει, είτε επειδή έχει τις δυνατότητες, μέσω των ηχοκυμάτων, που εκπέμπει και λαμβάνει, να εντοπίσει, που ακριβώς υπάρχουν υπόγεια ύδατα- επενεργεί ως αόρατη δύναμη, πάνω στο ελεύθερο άκρο του ραβδιού (δείκτη) που είναι στραμμένο προς το έδαφος. Αποτέλεσμα αυτής της αόρατης ωστικής επενέργειας, είναι, το ελεύθερο αυτό άκρο του δείκτη να φαίνεται ότι γυρίζει και στρέφεται...μόνο του (!) προς κάθε κατεύθυνση προς την οποία υπάρχουν νερά (υπόγεια ή επιφανειακά, όπως πχ ρυάκια, πηγές, υδροσωλήνες κλπ). Έτσι ο ραβδοσκόπος ή ραβδομάντης, με αυτά τα συνεχή στριφογυρίσματα του δείκτη μέσα στα χέρια του, καθοδηγείται σιγά - σιγά, από το πνεύμα, προς τα διάφορα μέρη, επιλέγοντας τελικά, ως καλύτερα σημεία για γεώτρηση, εκείνα, πάνω απ' τα οποία, το ελεύθερο άκρο του δείκτη φαίνεται να γυρίζει με τη μεγαλύτερη δύναμη προς τα κάτω! Εκτός από τη χρήση ραβδιού που είναι καθιερωμένο σύνθημα από την αρχαία εποχή

{ΩΣΗΕ 4:12 εν συμβόλοις επηρώτων, και εν ράβδοις αυτού απήγγελον αυτώ' πνεύματι πορνείας επλανήθησαν και εξεπόρνευσαν από του Θεού αυτών = Από τα σύμβολα (ξύλινα είδωλα) ζητούσαν να μάθουν (αυτά που ήθελαν) και από ραβδιά μαντικά ζητούσαν να τους φανερωθεί αυτό που γύρευαν, γιατί πνεύμα ειδωλολατρείας τους αποπλάνησε κι αποστάτησαν από τον αληθινό Θεό} (η μαγεία και η αιρετική κοινωνία λέγονται και πνευματική πορνεία)

το ίδιο μαντικό αποτέλεσμα, για τον εντοπισμό υδάτων ή και πολύτιμων μετάλλων, λίθων, θαμμένων θησαυρών κλπ κάτω από τη γη, επιτυγχάνεται και με άλλα συνθήματα, και σήματα, όπως πχ με την χρήση εκκρεμούς (ένα μικρό βάρος στην άκρη μιας κλωστής) με την χρήση, ως δεικτών, μόνο των χεριών, με την χρήση της τράπουλας Ταρώ, με την Μαγεία κ.α. 

Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός! 
Προς Κορινθίους Β ΙΑ 14 Επιστολή Αποστόλου Παύλου

Αγγέλους του Θεού επιθυμούν η κουφότητα και η ματαιοδοξία αυτοΰπνωτιζόμενων οραματιστών, διαλογιζόμενων προφητών και επίμονων και ασεβών ανιχνευτών της Θείας Βούλησης; "Άγγελοι"εμφανίζονται και φέρνουν νέα μηνύματα και νέες αποκαλύψεις για να ... συμπληρώσουν ή να εξηγήσουν καλύτερα από ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία την διδασκαλία του Ιησού Χριστού και την Καινή Διαθήκη! 
Αγγέλους του Θεού και πνεύματα καλά επιθυμούν η πονηρία και η ματαιοδοξία κι αναζητούν τα συνθήματα της διευρυμένης συνείδησης των Θεουργών και των Λευκών Μάγων για να τους γνωρίσουν... τα μυστικά της σοφίας του Θεού και να τους βοηθήσουν να... υποτάξουν τα κακά πνεύματα; Τέτοιοι "άγγελοι" και "καλά πνεύματα" εμφανίζονται ως προστάτες, φύλακες, σύμβουλοι, εκπαιδευτές, συνεργάτες κι υπηρέτες του Θεουργού ή του Λευκού Μάγου και δαμαστές... άλλων κακών πνευμάτων! 
Τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη επιθυμούν κι αναζητούν τα συνθήματα της εκστασιασμένης κουφότητας και ματαιοδοξίας "Χριστιανών" που θέλουν, μετά μανίας, να επιδίδονται σε άκαρπα έργα όπως της πυροβασίας. 
Ο "Άγιος Κωνσταντίνος" και η "Αγία Ελένη" τους προστατεύουν από το να καούν καθώς χορεύουν πάνω σε αναμμένα κάρβουνα! 
Πνεύματα νεκρών επιθυμεί η πονηρία κι αναζητούν τα συνθήματα του νεκρομάντη, για να του δώσουν πληροφορίες από το παρελθόν και για το μέλλον; "Πνεύματα νεκρών" εμφανίζονται ολοζώντανα μπροστά του και απαντούν σε ότι τα ρωτήσει! 
Ψυχές νεκρών, διάσημων ήπροσφιλών, επιθυμεί η κουφότητα των Πνευματιστών, και προσκαλεί ονομαστικά για λογαριασμό τους, το αυτοΰπνωτισμένο μέντιουμ; "Ψυχές νεκρών" μεγάλων πάντα και τρανών ακούγονται να απαντούν, να συμβουλεύουν και να μιλούν μέσα από το στόμα του δαιμονοκατειλημμένου μέντιουμ ή να εμφανίζονται είτε σαν αχνές οπτασίες είτε ακόμη και με σώμα υλικό, ορατό και απτό! 
Πνεύματα της φύσης και των ζώων θέλουν οι Σαμάνοι μασουλώντας τα μανιτάρια της χαύνωσης και χτυπώντας ρυθμικά και συνθηματικά τα τύμπανα και τα κρόταλα της έκστασης; "Πνεύματα της φύσης" και διαφόρων "ζώων" εμφανίζονται και τους εκπαιδεύουν, τους "θεραπεύουν" από όσα τα ίδια τους έχουν προκαλέσει προηγουμένως και τους κυνηγούν ασταμάτητα, μια ζωή! 
Δασκάλους της Σοφίας, ονειρικούς αγγελιοφόρους για τον κόσμο των ανοργάνων όντων, Καθοδηγητές του Νου και Πνευματικούς Οδηγούς επιθυμούν η κουφότητα, η ευπιστία και η ματαιοδοξία των διανοούμενων, που παιδεύουν και παγιδεύουν νου και σώμα με Γιόγκα, Ζεν, Διαλογισμούς και Channeling; "Δάσκαλοι της Σοφίας", "Ανόργανα όντα"Καθοδηγητές του Νου" και "Πνευματικοί Οδηγοί" εμφανίζονται και δίνουν συμβουλές για "αγάπη", "εξέλιξη" κλπ ή ακόμα υπαγορεύουν "αποκαλύψεις" σε χέρια και μυαλά που ούτε ξέρουν πως ούτε καταλαβαίνουν τι ακριβώς γράφουν! 
Ψυχικές δυνάμεις επικαλείται και προσκαλεί η διευρυμένη συνείδηση αυτοΰπνωτιζόμενων φακίριδων και διαλογιζόμενων γιόγκι για να εντυπωσιάσουν ή ψυχαγωγούν την κουφότητα και την περιέργεια άλλων, με ανώφελα και άκαρπα έργα; 
"Ψυχικές δυνάμεις" ενεργοποιούνται κι αφήνουν λάμες και σπαθιά να μπαινοβγαίνουν αναίμακτα και ανώδυνα σε ταλαίπωρα κορμιά, με πεινασμένα στομάχια και χαλασμένα μυαλά. 
Ζόμπι (νεκρούς, που...σηκώνονται και περπατούν) θέλουν η πονηρία και οι συνθηματικές λειτουργίες των Μάγων Βουντού για να τρομοκρατούν και να εκβιάζουν ή για να εντυπωσιάζουν την κουφότητα των άλλων; "Ζόμπι" (δαίμονες μεταμορφωμένοι σε κινούμενα πτώματα, ή και αληθινά πτώματα που κατέχονται και κινούνται από δαίμονες) εμφανίζονται και σκορπούν φρίκη, τρόμο, θάνατο και ερωτηματικά! 
*Μετά τον θάνατο του Προφήτη Μωϋσή ο Διάβολος ήθελε να καταλάβει το σώμα του για να δώσει στους Εβραίους άλλες εντολές αλλά τον εμπόδισε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος του είπε "να σε επιτημήσει Κύριος ο Θεός", δεν τον έστειλε καν στον Διάολο, τον Διάβολο αναγνωρίζοντας ότι η Κρίση είναι μόνο του Θεού!*
 **Η νηστεία, η εγκράτεια και η παρθενία σε ψυχή και σώμα είναι ανυπόφορες για τους δαίμονες. Αντίθετα η πορνεία και η υπερηφάνεια τους είναι πολύ αγαπητές. Οι δαίμονες έφευγαν από ανθρώπους που είχαν καταλάβει μόνο και μόνο στο άκουσμα του ονόματος του Μεγάλου Παρθενίου.
Παρόλο που η αγνοία είναι στη κορυφή των αρετών δεν είναι αρκετή δίχως την βασίλισσα των αρετών, την ελεημοσύνη. Γενικά πάντως το δαιμόνιο δεν θέλει να κάνει αισθητή τη παρουσία του και είναι σύνηθες το φαινόμενο μάγοι και μέντιουμ να μην πιστεύουν στην ύπαρξη του Διαβόλου παρόλο που με αυτόν στην ουσία συνεργάζονται! 
Η κατάληψη γίνεται αντιληπτή εάν ο δαιμονισμένος εν αγνοία του αγγίζει τίμιο λείψανο ενός αγίου ή πιεί αγιασμό, οπότε το δαιμόνιο αντιδρά**
Εξωγήϊνα όντα και διαστημόπλοια επιθυμεί η κουφότητα εκείνων που δεν πείθονται μήτε απ' τον Λόγο του Θεού, μα μήτε και από τις Επιστήμες; "Διαστημόπλοια" και "εξωγήινοι" έρχονται... από πολύ μακρινούς κόσμους, με πολύ ανώτερους πολιτισμούς, με πολύ ανώτερες γνώσεις και ικανότητες κι εμφανίζονται στους ουρανούς, στους αγρούς και στις αυλές των δικών τους περιοχών! 
Υπάρχει η θεωρία ότι με τη κατασκευαζόμενη εξωγήινη απειλή ο κόσμος θα επιδιώξει τη παγκόσμια κυβέρνηση. Επίσης δεν είναι καθόλου παράδοξο να γίνουμε μάρτυρες δήθεν καλών εξωγήινων που τρέπουν σε φυγή τους κακούς εξωγήινους μια που στην Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Πατέρων δίνεται η προειδοποίηση ότι οι δαίμονες προκειμένου να παραπλανήσουν μπορεί να παρουσιαστούν στον ασκητή με κάποιους δήθεν καλά πνεύματα να κυνηγούν τα κακά ώστε ο ασκητής να δείξει εμπιστοσύνη στους δαίμονες που μεταμφιέστηκαν ως καλά πνεύματα. 
Δαίμονες αυθεντικούς και ανεπιτήδευτους και αφκιασίδωτους και τον Σατανά τον ίδιο, επιθυμούν και προσκαλούν η μοχθηρία, οι πετρωμένες καρδιές και τα βδελυρά συνθήματα των κάθε λογής Σατανιστών ή Εωσφοριστών και των Μαύρων Μάγων; Δαίμονες αιμοχαρείς, αιμοδιψείς κι αιμοσταγείς κι ο ίδιος ο Σατανάς εμφανίζονται με φρικώδεις, τερατώδεις και εμετώδεις μορφές πρόθυμοι πάντα κι έτοιμοι, υπηρέτες κι εκτελεστές να γίνουν της πιο αισχρής και προκλητικά αντίθετης προς τον Λόγο και του Νόμους του Δημιουργού, επιθυμίας! 

Έτσι, ακριβώς, ενεργείται η ανομία! Και για αυτό είναι μυστήριο! 

Μέσα στο απέραντο θερμοκήπιο της ανομίας, οι δαιμονικές φυτείες και καλλιέργειες έχουν άνθη απάτης και πλάνης καρπούς για ΟΛΑ τα γούστα, για ΚΑΘΕ επιθυμία, για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ παραγγελία. Κι επειδή, ακριβώς, με τα συνθήματα, ικανοποιούνται ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ κι εκτελούνται ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, για αυτό και δεν έχει συμβεί ποτέ και ούτε πρόκειται ποτέ να δουν μπροστά τους: μήτε ο Σαμάνους του Περού και ο Μάγος της Αφρικανικής Ζούγκλας...εξωγήινους ή Διδασκάλους της Σοφίας, μήτε ο Αμερικανός γιάπις που επιδίδεται στο Channeling το... πνεύμα της αρκούδας, μήτε ο μύστης της Σολομωνικής ή Καμπαλιστικής Μαγείας το... πνεύμα του μεγάλου αετού, μήτε ένας Σκωτσέζος Μάγος...τη Θεά Κάλι ή Κινέζικους δράκοντες, μήτε ένας Κινέζος μύστης του Ζεν ή του Ταό... σκωτσέζικα φαντάσματα ή το πνεύμα του Manannan Mac Lir. 

* Διακαής επιθυμία των πονηρών πνευμάτων είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους με σαφή πρόθεση να τους καταστρέψουν αιχμαλωτίζοντάς τους με την ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Απώτερος σκοπός της επικοινωνίας των πονηρών πνευμάτων είναι η κατάληψη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος θα καταληφθεί από τον ίδιο τον Σατανά είναι ο Ψευδοπροφήτης Αντίχριστος για τον οποίο μας μιλάει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. 
Επειδή τα πνεύματα έχουν ως μοναδικό σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους και προσφέρουν τη "βοήθειά" τους με διάφορα συνθήματα. 
Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με κάποιο δαιμονικό πνεύμα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα (νομίζοντας πχ ότι είναι ο ανώτερος Εαυτός του κλπ) εκτός από τον υπερήφανο λογισμό που τον οδηγεί στη πλάνη πραγματοποιείται μια ανυπολόγιστη αλλοίωση στον άνθρωπο, αλλοίωση η οποία έχει σχέση με το βάθος και τη χρονική διάρκεια της αποκρυφιστικής του ενασχόλησης. Εκ των υστέρων και αφού έχει απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τη δαιμονική επιρροή μπορεί να διαπιστώσει ότι προσέχει λεπτομέρειες ζωτικής σημασίας τα οποία δεν περνούσαν από τη σκέψη του προηγουμένως. Αν η δαιμονική επιρροή είναι του τύπου επικοινωνίας με το πνεύμα ή και κατάληψη τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε σημείο που μπορεί να αναγνωρίζει ότι αυτά που κάνει τα απορρίπτει η Εκκλησία αλλά παρόλα αυτά επιμένει σε αυτά ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτός γνωρίζει καλύτερα. Η καρδιά σκληραίνει και απαιτείται έντονη μετάνοια για επιστροφή. Στα Γεροντικά διαβάζουμε περιπτώσεις μοναχών οι οποίοι πίστευαν ότι επικοινωνούν με τον φύλακα άγγελό τους (ενώ ήταν δαίμονας μεταμορφωμένος σε άγγελο) και μην ακούγοντας κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό τους, έφτασαν στο σημείο να αυτοκτονήσουν νομίζοντας ότι ο "φύλακας άγγελος" τους θα τους προστάτευε από τη πτώση. Αποκορύφωμα είναι αυτό που συμβαίνει στους Μάγους, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να διακρίνουν το καλό από το κακό. Η αίσθηση δύναμης είναι αυτό που τους ελκύει όπως προβάλλεται και στις κινηματογραφικές ταινίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης - αποβλάκωσης. 
Αν ο άνθρωπος μετανοήσει και στραφεί προς τον Θεό τότε συναντά αντίδραση από το αφεντικό που μέχρι τότε συνειδητά ή ασυνείδητα υπηρετούσε αλλά με τη βοήθεια του Θεού, ξεπερνάει τα όποια εμπόδια του παρουσιάζονται, τα οποία είναι ανάλογα με την αποκρυφιστική ενασχόληση, την ανθρώπινη προαίρεση και το κατά πόσο επιτρέπει ο Θεός. Στη βιβλιογραφία υπάρχει η αναφορά έντονου πόνου στον εγκέφαλο μετά από δαιμονική επίδραση, σαν να είναι ο εγκέφαλος τριμμένος με γυαλόχαρτο (δες Διονυσίου Φαρασιώτη Οι Γκουρού, ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος εκδόσεις Θεσσαλονίκη, Σταμούλης)- πόνος που δεν μοιάζει με κανένα πονοκέφαλο.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ο Διάβολος στοχεύει στο κεφάλι. * 

Διευκρίνηση: Αναφερόμαστε βέβαια σε πνεύματα τα οποία αποκαλούμε αόρατα και άϋλα, αλλά στη πραγματικότητα ο μόνος Αΰλος είναι ο Θεός ο οποίος είναι Άκτιστος. Όλα τα δημιουργήματα επειδή είναι κτιστά είναι και υλικά. 
Όμως τα είδη της ύλης δεν είναι μόνο τα στερεά, υγρά και αέρια που γνωρίζουμε εμείς. Ήδη οι επιστήμονες εντόπισαν μία διαφορετική ύλη που καλούν πλάσμα ενώ συνεχίζουν τις έρευνές τους στο CERN για την εξιχνίαση αυτού που αποκαλούν σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Τα πνεύματα λοιπόν είναι μεν υλικά αλλά η ύλη από την οποία είναι φτιαγμένα δεν είναι της παχύτητος της ύλης που γνωρίζουμε και ως εκ τούτου τα αποκαλούμε πνεύματα. 
Οι άγγελοι εμφανίζονται στους ανθρώπους μετά από εντολή του Θεού και για να γίνει αντιληπτή η παρουσία του αγγέλου πρέπει ο άνθρωπος να έχει καθαρίσει τη καρδιά του από τα πάθη, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος της πλάνης επειδή ο Διάβολος και οι δαίμονες, συχνά μεταβάλλονται κατά το εξωτερικό σχήμα σε αγγέλους φωτός όπως μας προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην Β Προς Κορινθίους ΙΑ 14 Επιστολή του. 
Ο Γέροντας Παΐσιος συνιστούσε ότι αν βρεθούμε μπροστά σε ένα υπερφυσικό γεγονός, όπως πχ να δούμε έναν άγγελο, να μην θεωρήσουμε ότι είναι από τον Θεό αλλά από τον Διάβολο προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν πλάνη. 
Αν τώρα, πραγματικά, το υπερφυσικό γεγονός αυτό είναι από τον Θεό, και εμείς το παραβλέψουμε από πνευματική προσοχή (ταπείνωση) τότε ο Θεός χαίρεται για αυτό και θα βρει άλλον τρόπο να μας ειδοποιήσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα. 

στ) Αυτός, που χρησιμοποιεί - έστω και για δοκιμή ή για να περάσει την ώρα του - μια τράπουλα Ταρώ(είτε τη λεγόμενη Μεγάλη Αρκάνα με τα 22 εικονογραφημένα, αριθμημένα κι ονοματισμένα χαρτιά, είτε την λεγόμενη Μικρή Αρκάνα, με τα 52 χαρτιά της κοινής τράπουλας και 4 άλλα πρόσθετα) εκείνο, που κάνει στην πραγματικότητα, και σε τελευταία ανάλυση (είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα) είναι, ότι εκπέμπει ένα σύνθημα, με το οποίο εκφράζει την επιθυμία του να επικοινωνήσει με τα πνεύματα, που μπορούν να τον βοηθήσουν να προβλέψει ή να μάθει κάτι, που τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Κι αυτό, διότι, οι κάρτες Ταρώ, όπως και τα 52 χαρτιά της κοινής τράπουλας (που, δυστυχώς, δεν λείπει από κανένα Χριστιανικό σπίτι) είναι μία σειρά συμβόλων, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία ολόκληρη κατηγορία δαιμονικών πνευμάτων, που έχουν ομοειδείς ικανότητες και επιδόσεις' όλα δε μαζί τα σύμβολα αυτά αποτελούν ένα περίπλοκο κρυπτογραφημένο κώδικα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα πνεύματα αυτά! 
Παρόμοιοι τέτοιοι αρχαίοι μυστικοί κώδικες επικοινωνίας και συνεργασίας με τον κόσμο των πονηρών πνευμάτων είναι οι Ρούνοι ή το Ρουνικό αλφάβητο των Τευτόνων, το Ι Τσίνγκ ή Βιβλίο των Αλλαγών των Κινέζων, το Ιερογλυφικό Βιβλίο των 78 δελτίων των Αιγυπτίων και άλλα. 
Η αποτελεσματικότητα της τράπουλας Ταρώ εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από δύο βασικούς παράγοντες: 
Πρώτον από τον βαθμό μύησης του χρηστή στις διδασκαλίες του Αποκρυφισμού, ιδίως δε της Καμπαλιστικής Μαγείας, Αλχημείας και Μαντείας. 
Δεύτερον, από το είδος της επιθυμητής επικοινωνίας και συνεργασίας του χρήστη με τους δαίμονες. Εάν η επιθυμία του χρήστη της τράπουλας περιορίζεται στην ΕΜΜΕΣΗ μόνο επαφή, τότε το μόνο που κάνει, είναι να ερμηνεύει τα χαρτιά σύμφωνα με τους καθιερωμένους, από τους δαίμονες, συμβολισμούς των παραστάσεων (εικόνων), όπως ακριβώς κάνουν οι Αστρολόγοι και οιΧειρομάντεις, που ερμηνεύουν τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων (όνομα, ημερομηνία γέννησης, χρονολογία, ώρα γέννησης οι αστρολόγοι ή γραμμές χεριού οι χειρομάντεις) σύμφωνα 
με καθιερωμένους (δοσμένους) από τους πονηρούς αγγέλους κώδικες συμβολισμών! 
Εάν όμως η επιθυμία του χρήστη είναι να έχει ΑΜΕΣΗ επικοινωνία και συνεργασία με τα πονηρά πνεύματα, τότε, η ανταπόκριση των πνευμάτων στο σύνθημα, που τους δίνεται με τη χρήση της τράπουλας Ταρώ (δηλαδή το ποια θα είναι και πως θα εκδηλωθεί η συνδρομή τους προς τον καλούντα)εξαρτάται από τα πρόσθετα συνθήματα, ή τα επί μέρους συνθήματα, που χρησιμοποιούνται, προς εξειδίκευση της επιθυμίας και προς εμπλουτισμό κι ενίσχυση του αρχικού συνθήματος. (όπως π.χ. από διάφορα σκεύη, τάλισμαν, αντικείμενα και άλλα σύμβολα, που χρησιμοποιούνται μαζί με την τράπουλα, από το περιεχόμενο των επικλήσεων, από το τρόπο κοψίματος της τράπουλας, από τον τρόπο και τη σειρά επιλογής, τοποθέτησης, αποκάλυψης κι αντιμετάθεσης των καρτών, από τους συνδυασμούς των καρτών κλπ.)
Έτσι, λοιπόν, ανάλογα με το βαθμό μύησης του χρήστη της τράπουλας Ταρώ στην Καμπάλα, και με το είδος και την ποκιλία των πρόσθετων συνθημάτων και σημάτων που χρησιμοποιούνται, για να εκφρασθεί αυτή η επιθυμία του, η ανταπόκριση-εκδήλωση των πνευμάτων, που καλούνται με την τράπουλα Ταρώ, μπορεί να είναι έμμεση, δηλαδή επί του περιβάλλοντος, (επί κρυστάλλων, κρυσταλλικών σφαιρών, καθρεπτών κλπ) είτε άμεση επί του ιδίου χρήστη, με απευθείας τηλερεθισμό του εγκεφάλου του και υπαγόρευση στη Σκέψη του, της απάντησης (ερμηνείας), που δίνουν τα πνεύματα σε κάθε συγκεκριμένο συνδυασμό καρτών. Η υπαγόρευση αυτή, ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη, μπορεί να είναι είτε αφανής, να μεταδίδεται δηλαδή κατευθείαν στη Σκέψη του, είτε καιεμφανής, να εκδηλώνεται, δηλαδή, και ως αυτόματη γραφή του δαιμονικού μηνύματος, από τον χρήστη, σε κάποιο σημειωματάριο! 
{με το τρόπο της αυτόματης γραφής ή μετά από διαλογισμό ηγέτες της Νέας Εποχής γράφουν τα βιβλία τους τα οποία περιέχουν δαιμονικά μηνύματα αλλά είναι δοσμένα με τέτοιο ελκυστικό τρόπο που να θεωρούνται ωφέλιμα και να γίνονται διεθνή Best Sellers - με το τρόπο του πνευματισμού, το μέντιουμ Αλίκη Μπέϊλη, 33ου βαθμού μασόνα και 3η Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας έγραψε βιβλία υπό τη καθοδήγηση του Ζβαλ Κουλ με τα οποία τέθηκαν οι βάσεις για την παγκόσμια επικράτηση της Νέας Εποχής. Η μύηση στη Νέα Εποχή πραγματοποιείται βαθμιαία, ανεπαίσθητα και παραπλανητικά - πχ νομίζει κανείς ότι μπορεί να είναι χριστιανός και παράλληλα να ασχολείται με γιόγκα-πιλάτες, αστρολογία, πολεμικές τέχνες, εναλλακτικές θεραπείες, ρέϊκι, διαλογισμό κλπ- όπως και στον Οικουμενισμό, νομίζοντας κανείς ότι είναι Χριστιανός κάνοντας υπακοή σε αιρετικό Επίσκοπο, ότι ενώνεται με τον Χριστό μεταλαμβάνοντας κοινωνία αιρετικών κλπ.}

Εκείνο, που πρέπει να επισημανθεί είναι, ότι , έστω και χωρίς ίχνος μύησης στις διδασκαλίες του Αποκρυφισμού, ακόμα, δηλαδή, κι όταν κάποιος έχει ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ γύρω από τα θέματα αυτά, καιμόνη η χρήση των καρτών Ταρώ, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν γίνεται κι ανεξάρτητα από τη θέληση του χρήστη- επειδή ως κίνηση, ως ενέργεια και μόνο, αποτελεί, εκφράζει και εκπέμπει ένα ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ σύνθημα προς τον κόσμο των πνευμάτων- αρκεί, για να επιτευχθεί η ΑΜΕΣΗ επαφή κι επικοινωνία με πνεύματα, συνήθως, μαντικά! 

Η ΑΜΕΣΗ επαφή κι επικοινωνία αυτή είναι η έμπνευση που σχηματίζεται κάποια στιγμή, στην Σκέψη του να παίξει με τα χαρτιά ένα οποιοδήποτε παιχνίδι (είτε γνωστό όπως πχ πασιέντζες είτε δικής του επινόησης) ή απλώς, να τραβήξει στη τύχη ένα χαρτί, για να δει αν θα γίνει ή όχι κάτι που σκέφτηκε, που θέλει, ή που τον απασχολεί. 
Αυτό που συμβαίνει στη περίπτωση αυτή, ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ- είναι ότι τα χαρτιά χρησιμοποιούνται, για να εκφρασθεί και ικανοποιηθεί μια ενδόμυχη επιθυμία πρόγνωσης ή πρόβλεψης ενός μελλοντικού γεγονότος ή μιας μελλοντικής εξέλιξης! Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ασυνείδητη πράξη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑΣ! Η αρχική ιδέα, ή έμπνευση, που πέρασε από το μυαλό, εκείνου, που κρατά μια τράπουλα, και τον ώθησε σε αυτή τη δοκιμή, ΔΕΝ είναι τυχαία ή συμπτωματική. Είναι υποβολιμαία, κι αποτελεί ανεπαίσθητη πρώτη απόπειρα των πονηρών πνευμάτων, να επιτύχουν την ποθητή επικοινωνία. Διότι αυτή η ξαφνική και ΜΗ ΛΟΓΙΚΗ ιδέα, ή έμπνευση, που αναλάμπει στιγμιαία μέσα στη Σκέψη του ανθρώπου (ότι τα χαρτιά μπορούν να δίνουν απαντήσεις και να κάνουν προβλέψεις) ανεξάρτητα από οποιαδήποτε έκβαση του παιχνιδιού ή απ' το χαρτί που τραβήχτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, σταδιακά και προοδευτικά εμφυτεύεται και ριζώνει στο νου ως μία έμμονη ιδέα, ή πεποίθηση, ήβεβαιότητα και δημιουργεί μια συνήθεια, η οποία, αργά - αργά, αλλά σταθερά γίνεται ρυθμιστής και δυνάστης της ανθρώπινης σκέψης και οδηγεί τον άνθρωπο σε μια εξάρτηση μη λογική και μη φυσκή ή μάλλον μεταφυσική. 
Να λοιπόν, μια απλή περίπτωση, για να καταλάβουν οι Χριστιανοί αναγνώστες, πως και πόσο ύπουλαενεργείται το μυστήριο της ανομίας στην καθημερινή μας ζωή και πόσο εκτεθειμένοι είναι στον κίνδυνο να παραπλανηθούν, εξαπατηθούν, διολισθήσουν, τελείως ασυναίσθητα και ασυνείδητα, στα συνθλιπτικά και θανατηφόρα γρανάζια του- όσοι δεν γνωρίζουν ή δεν ακολουθούν την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία.

Βιβλιογραφία – Βιβλιογραφικές Αναφορές:
+Πρωτοπρεσβύτερου Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου, Δρ. Θεολογίας,
Δρ. Φιλοσοφίας «Αποκρυφισμός, Γκουρουισμός, Νέα Εποχή
ιχαήλ Γ. Χούλη, Θεολόγου Πνευματισμός, Παραψυχολογία και Μαγεία στο Φως του Χριστιανισμού Φωτοδότες
Μοναχού Αρσένιου Βλιαγκόφτη Δρ Θεολογίας, Πτυχιούχου Φιλοσοφίας Σύγχρονες Αιρέσεις Εκδόσεις Παρακαταθήκη
Διονυσίου Φαρασιώτη «Οι Γκουρού, ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος» Θεσσαλoνίκη , Σταμούλης
Ιωάννη Γ. Παλαιτσάκη Το γαρ Μυστήριο ήδη ενεργείται ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ


ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ
τῆς κας Λυγερῆς Μελᾶ, ψυχολόγου Μaster Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς


Σέ αὐτή τήν ὁμιλία μέ θέμα «Ἀποκρυφισμός καί ψυχανάλυση, ἡ στροφή τῆς ψυχολογίας στό χῶρο τῆς δαιμονικῆς ἐξαπατήσεως», ἡ κυρία Λυγερή Μελᾶ, ψυχολόγος μέ Master Ψυχολογίας ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, μᾶς ἀναπτύσσει σέ ποιό βαθμό ἡ ψυχολογία καί ἡ ψυχοθεραπεία ἐπηρεάζονται ἀπό τόν ἀποκρυφισμό καί μέ ποιό τρόπο κινήματα ὅπως ἡ ψυχανάλυση τοῦ Σίγκμουντ Φρόϋντ, ἡ ἀναλυτική ψυχολογία τοῦ Κάρλ Γιούνγκ καί ἡ ὑπερπροσωπική ψυχολογία συνδέονται μέ τόν ἑβραϊκό μυστικισμό, τήν ἐπίκληση πνευμάτων καί τίς διδασκαλίες τῆς Καμπάλα.


http://www.im-glyfadas.gr/01/01/01010099.asp

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης