Wednesday, May 30, 2007

Γιόγκα: Επιστήμη ή Θρησκεία?

ΓΙΟΓΚΑ: Επιστήμη ή Θρησκεία ?Η Γιόγκα δεν είναι θρησκεία, αλλά επιστήμη, σαν κάθε άλλη επιστήμη.
Διδασκαλίες του Παραμαχάνσα Σατυανάντα τόμος 6ος σελίδα 148 εκδόσεις της κίνησης του γκουρού στην Ελλάδα, Σατυανάντασραμ.

Αυτήν την άποψη εκφράζει και ο γκουρού Υπερβατικού Διαλογισμού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι (δάσκαλος των Beatles) στα εγκαίνια του ιδρύματός του που το βάφτισε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ερευνών, δηλώνοντας «εδώ δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για καθαρή επιστήμη».
Ο μαθητής του Γκουρού των Γκουρού Σατύα Σάϊ Μπάμπα και εκπρόσωπος στη χώρα μας της «Αρμονικής Ζωής» καθώς και μέλος των DNA City Beauty Spa, Ρόμπερτ Ήλια Νατζέμυ δηλώνει:
«Εμείς δεν είμαστε θρησκεία…Εμείς έχουμε μια πνευματική φιλοσοφία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε τις παρομοιάζω με ένα όχημα που οποιασδήποτε άνθρωπος μπορεί να οδηγήσει…Είναι μια φιλοσοφία ελεύθερη χωρίς δόγμα, χωρίς να λέμε, ότι ο Θεός είναι ο Χριστός, είναι ο Βούδας κλπ».
Περιοδικό Τρίτο Μάτι τεύχος 19 σελίδα 13.

Ας υποθέσουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθής. Από άποψη πληθυσμού οι μεγάλες θρησκείες του πλανήτη μας είναι ο Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός.
Οι Ινδουιστές είναι διαιρεμένοι σε εκατοντάδες αιρέσεις- σχολές που έχουν διαφωνίες αλλά και εχθρότητες μεταξύ τους. Όλες όμως αυτές οι σχολές υποκλίνονται στην Μπαγκαβάτ Γκίτα (= Θείο Άσμα) – ακόμη και ο Μοχαντάς Καρματσάντ Μαχάτμα Γκάντι όπως ομολογεί στη συλλογή από το έργο του από τον Τρούντι Σέτελ. Πρόκειται για κείμενο στο οποίο συναντιούνται όλοι οι Ινδουιστές καθώς το θεωρούν «ιερό» και «θεόπνευστο». Αυτό το μελετούν και το ψάλλουν καθημερινά οι γιόγκι ως λατρεία στον «θεό» Κρίσνα.
Τι είναι η Μπαγκαβάτ Γκίτα; Ένας διάλογος υπό τη μορφή ποιήματος. Όπως λόγου χάρη είναι η «Θεογονία» του αρχαίου Έλληνα ποιητή Ησιόδου, στο οποίο περιγράφεται η «γέννηση των θεών» του Ολύμπου. Κάτι σαν την «Ιλιάδα» του Ομήρου όπου με αφορμή το πόλεμο της Τροίας, «θεοί» και άνθρωποι μπλέκονται σε έχθρες και φιλίες.
Στην Γκίτα λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, λίγο πριν αρχίσει μια μεγάλη μάχη, ο «θεός» Κρίσνα (ενσάρκωση του Βισνού) αποκαλύπτει τη γιόγκα στο μαθητή και φίλο του, Άρτζούνα. Ο βασιλιάς Αρτζούνα που θεωρείται και ο μεγαλύτερος πολεμιστής της εποχής του ρωτά και ο «Μακάριος Κύριος» (δηλαδή ο Κρίσνα) διδάσκει. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από το βιβλίο Μπαγκαβάτ Γκίτα, εκδόσεις Καρδάμιτσα, αφιερώνεται από τον μεταφραστή Θεόδωρο Παντουβά στον γκουρού του, Σουάμι Ghanananda, του Τάγματος Ramakrisna, προέδρου του Ramakrisna Vedanta Center του Λονδίνου, ενώ προλογίζεται ευμενώς από τον πρόεδρο του Κέντρου Swami Bhavynanda.
O Κύριος είπε ΄Στον κόσμο αυτόν από παλιά ένας διπλός δρόμος φανερώθηκε από μένα, ώ αναμάρτητε. Του Γκνιάνα Γιόγκα για τους ανθρώπους της συλλογής και του Κάρμα Γιόγκα για τους ανθρώπους της δράσης. (Κεφ.3ο στίχος 3/33)
Δηλαδή σύμφωνα με την Γκίτα, η γιόγκα δεν είναι ανθρώπινο εύρημα, ανθρώπινο δημιούργημα, όπως λόγου χάρη η επιστήμη. Αλλά η γιόγκα είναι «θεία» αποκάλυψη, δώρο, που ο «Κύριος της Γιόγκα», ο «θεός» Κρίσνα προσφέρει στην ανθρωπότητα, μέσω του Αρτζούνα.
Ο Κύριος είπε΄ Αυτός ο ίδιος ο αρχαίος Γιόγκα σου φανερώθηκε σήμερα από Εμένα. Λάτρης μου είσαι και φίλος και αυτό το μυστικό πραγματικά υπέρτατο. (Κεφ 4ο στίχος 3)
Μα οι μεγάλες ψυχές, ω Γιέ της τιρίτχα, που έχουν θεία φύση, Εμένα λατρεύουν με απαρασάλευτη σκέψη, έχοντας γνωρίσει την πηγή των όντων, την Άφθαρτη.
Πάντα δοξάζοντάς με και αγωνιζόμενοι με αποφασιστικότητα, προσκυνώντας με, με λατρεύουν με αφοσίωση πάντα σε Γιόγκα.
Κεφ 9ο στίχοι 13-14.
Ο Γιόγκι πουχει αυτοκυριαρχία και ακλόνητη αποφασιστικότητα, με καρδιά και νου αφιερωμένα σ’ Εμένα, αυτός ο λάτρης μου, μου είναι αγαπητός. Κεφ 12 στίχος 14.
Κι αυτός που θα μελετήσει τον ιερό τούτο διάλογό μας, απ’ αυτόν Εγώ θα έχω λατρευθεί με τη Γνώση θυσία. Έτσι εγώ ορίζω.
Κεφ 18 στίχος 70.
Με εξουσία λοιπόν μιλάει ο θεός Κρίσνα, και ορίζει ότι όχι μόνο η πρακτική εξάσκηση της Γιόγκα αλλά και η απλή μελέτη της θεωρίας της, θεωρείται λατρεία προς αυτόν!! Τώρα ο καθένας ξέρει ότι η λατρεία είναι θρησκευτική πράξη και όχι επιστήμη.
Άλλοι προσφέρουν θυσία υλικά αγαθά, άλλοι τον ασκητισμό, άλλοι το Γιόγκα…Κεφ 4ο στίχος 28
Άλλοι προσφέρουν όλες τις λειτουργίες των αισθήσεων και του Πράνα τις λειτουργίες, θυσία στη φωτιά του Γιόγκα της αυτοσυγκέντρωσης. Κεφ 4ο στίχος 27.
Εγώ είμαι η ιεροτελεστία, Εγώ η θυσία…ο Μάντρα Εγώ. Εγώ η σπονδή, εγώ η φωτιά…Εγώ του κόσμου τούτου είμ΄ ο πατέρας, η μάνα, ο χορηγός, ο Προπάτορας, το αντικείμενο της γνώσης, ο Εξαγνιστής, η συλλαβή…..(εσκεμμένα παραλείπεται εξαιτίας του ότι η επίκλησή της παραβαίνει την εντολή περί ειδωλολατρίας και ως εκ τούτου διώχνει τη Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, καλύτερα να μην την ξέρει κανείς, για εκείνους που ξέρουν είναι η ίδια συλλαβή που φανερώνει τον Δάσκαλο των Δασκάλων κατά Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρα)….. κι ακόμη ο Ρινγκ Βέδα, ο Σάμα Βέδα και ο Γιάτζιους Βέδα, ο σκοπός, το στήριγμα, ο Κύριος…Η αθανασία κι ο θάνατος και το ον και το μη ον, Εγώ είμαι ω Αρτζούνα. Κεφ 9ο στίχοι 16-17-18-19.
Ο «θεός» Κρίσνα διακηρύσσει τον εαυτό του θεό- δημιουργό του κόσμου. Μπορεί ο Ρόμπερτ Νατζέμυ να μην λέει ότι ο Θεός είναι ο Χριστός ή ο Βούδας, λέει όμως ότι είναι ο Κρίσνα αφού διδάσκει την Γιόγκα που ίδρυσε και δίδαξε ο Κρίσνα ο οποίος παρουσιάζεται ως ο Θεός – Δημιουργός του κόσμου!
Διακηρύσσει λοιπόν ο Κρίσνα, ότι αυτός είναι το κέντρο και ο σκοπός γύρω από τον οποίο περιστρέφονται και καταλήγουν τα πάντα μέσα στον Ινδουισμό. Οι «ιερές» γραφές Βέδες, τα μάντρα, οι θυσίες, οι ιεροτελεστίες, οι ασκήσεις γιόγκα…είναι ο Κρίσνα! Ομολογεί την ανοησία του μέσα στην εωσφορική υπερηφάνεια του καθώς δηλώνει ότι είναι και το ον και το μη ον και η ζωή και ο θάνατος! (Δεν άφησε και τίποτα που να μην είναι) 

Όμως ο θάνατος προέρχεται από την αμαρτία (Γένεση Β’ 17)

Να είσθε άγιοι, ξεχωρισμένοι δηλαδή από την αμαρτία, διότι Εγώ ο Κύριος, που είμαι ο Θεός σας, είμαι άγιος. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την αμαρτία.
Παλαιά Διαθήκη Λευίτικο Κ’ 7
Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησε, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων Παλαιά Διαθήκη Σοφία Σολομώντος Α’ 13.


«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή…Εγώ είμαι το φως του κόσμου ΄ ο ακουλουθών εμοί ου περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής» Ιωάννης 14,6-8,12


Για ποιο λόγο να αρχίσει να εξασκείται κανείς στη Γιόγκα; Ποιο είναι το ζητούμενο; Ποιο το ποθητό τέλος;
Τη σκέψη έχε σ’ Εμένα, Εμένα λάτρευε, σ΄ Εμένα θυσίαζε, Εμένα προσκύνα, έτσι σ’ Εμένα θα’ ρθεις. Κεφ 18ο στίχος 65.
Άνθρωποι χωρίς πίστη σε τούτη τη διδασκαλία ξαναγυρίζουν στο δρόμο του κόσμου του θανάτου, χωρίς να φθάσουν σ’ Εμένα. Με τη δική Του Χάρη, θα φθάσεις, στη γαλήνη την υπέρτατη, στην αιώνια κατοικία…
Μιλάει για πίστη και ότι για να φθάσει κανείς στο τέρμα δεν αρκεί η πρακτική εξάσκηση αλλά χρειάζεται απαραίτητα και η «Χάρη» του θεού Κρίσνα!!!
Τα Μυστήρια της Εκκλησίας τελούνται με τη δύναμη του Χριστού και για να ενεργήσουν πρέπει ο άνθρωπος να μετέχει συνειδητά σε αυτά, να θέλει το μυστήριο και να είναι προετοιμασμένος με κόπο για αυτό. Γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι που πλησιάζουν στα Μυστήρια από συνήθεια ή γιατί έτσι έτυχε ή σαν έθιμο δεν αποκομίζουν τίποτα από αυτά. Η Ιεροσύνη που μετέδωσε ο Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους, μεταδόθηκε εν συνεχεία στους Επισκόπους οι οποίοι την μεταδίδουν στους ιερείς, για 2000 περίπου χρόνια, συνέχεια, αδιάσπαστα. Τα Μυστήρια του Χριστού δρουν ανεξάρτητα από το χαρακτήρα και τις αμαρτίες του ιερέως εφόσον αυτός δεν έχει καθαιρεθεί. Λόγω της Ιεροσύνης ο ιερέας είναι ανώτερος από όλους τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Ο Επίσκοπος πρέπει βέβαια να είναι πρότυπο Χριστού αλλά και όταν αυτό δεν συμβαίνει τα Μυστήρια δρουν ενώ η ευθύνη προς τον Θεό, του ιερέως και ακόμη περισσότερο του Επισκόπου, είναι τεράστια.
Αντίθετα η μαγεία είναι απάτη ή δαιμονική ενέργεια ή συνδυασμός απάτης και δαιμονικής ενέργειας. Επειδή ο Σατανάς δεν έχει καμία εξουσία στους βαπτισμένους Χριστιανούς, επιδιώκεται στα διάφορα «σεμινάρια πνευματικής εξέλιξης» η απομάκρυνση της Θείας Χάρης με το να διαπράξουν οι άνθρωποι μεγάλες αμαρτίες. Στα σεμινάρια Mind Control (Χοσέ Σίλβα) επικαλούνται τον Κρίσνα (απαγορευμένη πρακτική επίκλησης πνευμάτων), στα σεμινάρια Success Dynamics (Αντώνης Καλογήρου) προβαίνουν σε πυροβασία (απαγορευμένη πρακτική// Δευτερονόμιο ΙΗ’ 9-12). Με τέτοιους τρόπους ο άνθρωπος μένει αφύλακτος σε δαιμονική επίδραση η οποία μπορεί να τον πλανήσει με τη δήθεν αναδρομή προηγούμενων ζωών, με «εξωσωματικά» ταξίδια και τα λοιπά.
Κατά τη διάρκεια της μύησης, ο Γκουρού μεταφέρει την πνευματική του ενέργεια στον μαθητή…Η Ντίκσα είναι πνευματική επικοινωνία, φορτισμένη ενέργεια, ανάμεσα στον Γκουρού και τον μαθητή.
Παραμαχάνσα Σατυανάντα Φως στη σχέση γκουρού και μαθητή σελίδες 112-113.
Η μύηση είναι σαν ηλεκτρικό σοκ μέσα στη νοητική ατμόσφαιρα του ατόμου. Σε μερικές περιπτώσεις συναισθηματικών ατόμων μπορεί να οδηγήσει και σε παραφροσύνη.
Γιόγκα 4/1980 σελίδα 30
Ο μαθητής μέχρι να μυηθεί από τον Γκουρού, δεν μπορεί να προχωρήσει στις πνευματικές ασκήσεις (Σαντάνα). Χωρίς τη μύηση, η Σαντάνα του δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Παραμαχάνσα Σατυανάντα Φως στη σχέση γκουρού και μαθητή σελίδες 111-112
Με τη μύηση των Γκουρού ο Χριστιανός απαρνιέται το Άγιο Βάπτισμα, το χριστιανικό όνομα και την αφοσίωση στον Χριστό!
Τι λέτε, είναι η γιόγκα θρησκεία ή επιστήμη όπως διακηρύττουν οι Ινδοί γκουρού;
…κι αυτός ακόμα, λυτρωμένος, στους φωτεινούς κόσμους θα φθάσει των εναρέτων. Κεφ 18ο στίχος 17.
Στόχος λοιπόν της Γιόγκα είναι η αιωνιότητα στους φωτεινούς κόσμους των εναρέτων.
Άλλωστε αυτό σημαίνει και η λέξη Γιόγκα = ένωση με το θεό. Προσέξτε όμως! Ένωση με τον συγκεκριμένο «θεό» Κρίσνα! Τον εφευρέτη, δημιουργό και δάσκαλο της γιόγκα. Έτσι διδάσκει η «ιερή» Μπαγκαβάτ Γκίτα, έτσι διδάσκει ο «θεός» Κρίσνα ή όποιος κρύβεται πίσω του!!…
Το ποιος κρύβεται πίσω του είναι ολοφάνερο για έναν Χριστιανό.
Πάντες οι Θεοί των εθνών Δαιμόνια
Παλαιά Διαθήκη Ψαλμός 95 Αγίου Προφήτου Δαυίδ.
Φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων.
Α’ Επιστολή Ιωάννου Ε’21.
Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα.
Μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, ούτε ομοίωμα τινός…μη προσκυνήσεις αυτά ούτε να λατρεύσεις αυτά΄
Παλαιά Διαθήκη Έξοδος Κ’ 3-4-5 & Δευτερονόμιο Ε’ 6-7-8.
Η θυσία των εθνικών και των ειδωλολατρών είναι θυσία στους δαίμονες και όχι στον αληθινό Θεό. Δεν θέλω εσείς να γίνεται συγκοινωνοί των δαιμονίων.
Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή Ι΄ 20 Αποστόλου Παύλου
Το υπέρτατο ιδανικό της Γιόγκα το πραγματώνει ο Μπραχμανίστα Γκουρού, που είναι εδραιωμένος στην «Υπέρτατη Συνειδητότητα», «απελευθερωμένος» ενώ ζει ακόμη. Ποια όμως είναι αυτή η πνευματική εξέλιξη που διακηρύσσουν;
Δεν έχει επίγνωση για ζητήματα που αφορούν το σώμα, ζει σε απόλυτη σιωπή, εξωτερική και εσωτερική. Συχνά δεν έχει επίγνωση των μαθητών που τον περιτρυγυρίζουν. Κατά καιρούς προσφέρει λέξεις που είναι ασυνάρτητες…Τελικά αυτοί οι Τζιβαμούκτες μπορεί να χάσουν εντελώς την επίγνωση του σώματος και να πάψουν να τρώνε, παρόλο που τους προσφέρουν τροφές…Μετά από αυτό, δεν μπορούν να ζήσουν για περισσότερο από δέκα ή δώδεκα μέρες και σύντομα εγκαταλείπουν αυτή τη θνητή μορφή. Ο Μπραχμανίστα Γκουρού είναι το αποκορύφωμα όλων των βαθμών εξέλιξης. !!!?…Παραμαχάνσα Σατυανάντα Φως στη σχέση Γκουρού και μαθητή σελίδες 45-47.
Η Χάθα Γιόγκα είναι οι γιογκικές στάσεις (ασάνες) που διαφημίζονται για υγεία και ομορφιά. Καθήμενος κανείς στις ασάνες ασκεί πίεση στα εσωτερικά όργανα του σώματος και κυρίως στους ενδοκρινείς αδένες. Η πίεση αυτή διεγείρει τον αδένα (τις περισσότερες φορές), προκαλώντας υπερλειτουργία και έκχυση μεγάλης ποσότητας ορμόνης στο σώμα. Άλλες φορές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αποβλέπει δηλαδή στη μεταβολή της ορμονικής και βιοχημικής ισορροπίας του οργανισμού! Κάθε ομάδα στάσεων ασκεί πίεση σε διαφορετικούς αδένες. Λόγου χάρη, η Σαρβαγκασάνα (η στάση ώμων) επιδρά στον θυρεοειδή και στις γονάδες, η Χαλασάνα (το άροτρο) στον θυρεοειδή, η Βιπαρέτα Καράνι (η ανάστροφη στάση) στις γονάδες, η Ματσιεστρασάνα (η συστροφή της σπονδυλικής στήλης) στα επινεφρίδια, η Τζανουρισασάνα (η στάση γονάτου- κεφαλής) στον αδένα του προστάτη, η Σιρχασάνα (η στάση κεφαλής) στην υπόφυση που ρυθμίζει τις εκκρίσεις όλων των άλλων αδένων!! Το αίσθημα ευεξίας που παρατηρείται στους αρχάριους καθώς και η υπερκινητικότητα είναι συνέπειες της ορμονικής υπερέκκρισης.
Πρόκειται για βαθιά επέμβαση στο σώμα. Μπορεί να πάθει κανείς υψηλή αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, διαβήτη, βρογχοκήλη, στείρωση, καρκίνο…
Φυσικό επακόλουθο της ορμονικής αυτής διαταραχής είναι και η αλλοιωμένη αισθητηριακή αντίληψη.
Αξίζει να δούμε τη στάση του διαλογισμού μια που όπως επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, για τους αρχάριους στη πνευματική ζωή, ότι «πολλές φορές ο νους συμμορφώνεται προς την στάση του σώματος».
Τα χέρια απλώνονται με κλειστά δάκτυλα, ο αντίχειρας και ο δείκτης σχηματίζουν κύκλο, ώστε «η ενέργεια του γιόγκι να ξαναγυρίζει στον εαυτό του». Η στάση του σώματος αλλά και της αναπνοής -πραναγιάμα- στοχεύει στη συγκράτηση της ενέργειας. Με άλλα λόγια, απουσία διαπροσωπικής σχέσης, άρα ατομισμός. Η πλάτη όρθια, στητή, το κεφάλι αγέρωχο και το σώμα ακίνητο, ο άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του, η ψυχή βυθίζεται μέσα της.
Αυτός που διαλογίζεται απευθύνεται στον εαυτό του. Πιστεύει ότι ο εαυτός του είναι θεός. (Έτσι διδάσκουν οι Βέδες, το Άτμαν που είναι θεός είναι το κέντρο του εαυτού μας). Πιστεύει ότι αρκεί να ταυτιστεί με το Άτμαν που ήδη υπάρχει μέσα του, που είναι ο εσώτερος ή ανώτερος εαυτός του και είναι θεός. Πιστεύει και επιδιώκει την αυτοθέωση ή κατά τον Βούδα, να συνειδητοποιήσει ότι είναι θεός.
Πρόκειται για την παντμασάνα ή στάση του λωτού, η οποία είναι ασάνα διαλογισμού και αποτελεί τη βάση για πολλές γιογκικές ασκήσεις. Συχνά συνδυάζεται με Τζαλάρα Μπάντα.
Σύμφωνα με τον Ινδικό ιδεαλισμό υπάρχει μια παγκόσμια ισορροπία μεταξύ καλού- κακού, την οποία διασφαλίζει ο μεγάλος «θεός» Βισνού, ο οποίος ενσαρκώνεται για να υποστηρίζει άλλοτε το καλό και άλλοτε το κακό. Ούτε καν να βοηθήσει το καλό να επικρατήσει! Πιστεύεται ότι αν κάνει κάποιος μια καλή πράξη σε ένα μέρος, θα γίνει αυτομάτως μία κακή πράξη σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Με άλλα λόγια, ότι οι πνευματικοί νόμοι είναι ίδιοι με τους φυσικούς και όσον αφορά το κάρμα, παραλληλίζεται με τον νόμο δράσης- αντίδρασης. Κάθε πράξη όμως σύμφωνα πάντοτε με αυτή τη διδασκαλία, δημιουργεί ανάλογο Κάρμα το οποίο θα εξαναγκάσει τον άνθρωπο σε μελλοντικές μετενσαρκώσεις.
Η Κάρμα Γιόγκα διδάσκει το δόγμα της Μπαγκαβάτ Γκίτα σύμφωνα με το οποίο η μη προσκόλληση στους καρπούς των έργων είναι ο τρόπος διαφυγής από τον δήθεν νόμο του Κάρμα. Το πονηρό είναι ότι η Μπαγκαβάτ Γκίτα δεν διευκρινίζει αν οι πράξεις είναι καλές ή κακές. Και οι Ουπανισάδες προχωρούν ακόμη περισσότερο διδάσκοντας, ότι «αν κάποιος καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο δεν θα ζημιωθεί σε τίποτα αν δεν είναι προσκολλημένος στη πράξη του αυτή.»
Σουάμι Βιβεκανάντα Κάρμα Γιόγκα
Επιπροσθέτως, μπορεί κανείς βασιζόμενος σε αυτούς τους συλλογισμούς να κάνει το κακό με πωρωμένη συνείδηση πιστεύοντας μάλιστα ότι ευεργετεί κιόλας εφόσον ο συντηρητής Βισνού θα διασφαλίσει τη παγκόσμια ισορροπία και θα γίνει καλό κάπου αλλού!!?
Η Κάρμα Γιόγκα λοιπόν διδάσκει την ανιδιοτέλεια- ευγενές αίσθημα στην αφετηρία του. Ακολουθεί ότι ο καλύτερος τρόπος εξασκήσεώς της, είναι η οικονομική ενίσχυση ή η εθελοντική εργασία στο ασράμ. Όταν το θύμα πιστεύσει στη πλάνη της μετενσάρκωσης και στο ότι ο γκουρού είναι θεός ενσαρκωμένος, του λένε ότι με το να χαρίσει τη περιουσία του στον γκουρού, αυτός θα τον απαλλάξει από τις αμέτρητες επόμενες ζωές του…που δεν υπάρχουν!!
Όταν έρχεσθε στο Ασράμ και υπηρετείτε τον Γκουρού, κι εργάζεσθε γι’ αυτόν, καθαρίζετε ασυνείδητα το δρόμο κι επιτρέπεται στην ενέργεια να προχωρήσει στα ανώτερα και πιο δυναμικά κέντρα. Καθώς παραμένετε στο Ασράμ και εργάζεσθε σκληρά, διαπιστώνετε ένα πλήρη μετασχηματισμό στον εαυτό σας. Παραμαχάνσα Σατυανάντα Φως στη σχέση Γκουρού και μαθητή (γράφτηκε υπό τη καθοδήγηση του γκουρού Σατυανάντα) σελ. 141
Η Μπάκτχι Γιόγκα διδάσκει την «αγάπη του Θεού» μέσα από το να βλέπει κανείς τον Θεό ως πατέρα, ως φίλο, ως παιδί (ώστε να μην του ζητάει τίποτα) και το ανώτερο, ως σύντροφο. Η εκμετάλλευση της μαντχούρα (γλυκιά) Μπάκτχι Γιόγκα – βλέποντας τον Θεό σαν σύντροφο- γίνεται φανερή από το ότι ο γκουρού θεωρείται θεός ενσαρκωμένος και ως εκ τούτου θα είναι μεγάλη ευκαιρία για τις μαθήτριές του να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του!!
Ο σύζυγος δεν είναι αγαπητός για το ρόλο του συζύγου αλλά για τον Εαυτό που είναι μέσα στον σύζυγο, που είναι αγαπητός ο σύζυγος. Μπριχανταρανγιάκα Ουπανισάντ 2.4.5.
(Και ο Γκουρού είναι αυτός που φανερώνει καλύτερα τον Εαυτό)
Η Σουάμι (Ινδή μοναχή) Ατμανάντα λέει για τον γκουρού της, Σατυανάντα:
«Ο Γκουρού μου μπορεί να κάνει ότι θελήσει με μένα, γιατί είμαι δική του. Η μόνη σαντάνα μου και η μόνη μου απόφαση είναι να τον ακούω περισσότερο. Δεν προσέχω αν με αγαπά ή όχι, αν με ευλογεί ή όχι. Παρακαλώ να με κατηγορεί, να με βλάπτει και να με απαρνιέται. Τον ζητώ μόνο μέσα στην καρδιά μου. Είναι η μητέρα μου, πατέρας, σύζυγος και σύντροφος. Ω Γκουρουτζί(Η κατάληξη τζι χρησιμοποιείται σαν υποκοριστικό), προσεύχομαι να ξαναγεννηθώ σε κάθε είδος και κάθε μορφή για να σε υπηρετήσω και να σε αμείψω, γιατί αυτός ο βίος δεν είναι αρκετός»
Γιόγκα 7/1980 σελίδα 13.
Αν ο Σίβα οργισθεί θα σε σώσει ο γκουρού, αλλά αν οργισθεί ο γκουρού, κανένας δεν θα σε σώσει…ο γκουρού είναι στην πράξη ολόκληρο το σύμπαν. Περικλείει στο είναι του τον Μπράχμα, τον Σίβα και τον Βισνού. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από τον γκουρού.
Sri Guru Gita σελίδα 34.
Πίνε το άγιο νερό από τα πόδια του γκουρού, φάγε από τα αποφάγια του γκουρού!! Shri Guru Gita σελίδα 17.
Αυτό θεωρείται ως ιερό μυστήριο και φάρμακο εξαγνισμού που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Τα πόδια του γκουρού πλένονται με γιαούρτι που πίνετε στη συνέχεια από τους παρευρισκόμενους οπαδούς! Συμβαίνει στις κινήσεις Χ. Κρίσνα και Μαχαρίσι και του Ιάπωνα γκουρού Σόκο Ασαχάρα.
(Haack, Guruismus p.25)
Sivananda Guru Tattwa σελίδα 60.
« 1. Η γκουρού μπάκτι γιόγκα είναι η ολοκληρωτική παράδοση στον Σάτγκουρου.124. Αμφιβολία στις ενέργειες του γκουρού είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. 136. Πρόσφερε τα καλύτερα πράγματα πρώτα στον δάσκαλό σου. 175. Το να υπηρετείς τον γκουρού, σημαίνει να υπηρετείς την ανθρωπότητα»…!!!
Η Ράτζα Γιόγκα είναι η αυτοσυγκέντρωση και ο διαλογισμός Ινδουιστών και Βουδιστών, που θεμελιώνονται στα Παταντζάλι Γιόγκα Σούτρας. Σύμφωνα με τη Γιόγκα η δυστυχία του ανθρώπου προκύπτει από την άγνοια της θεικής αληθινής του φύσης, η οποία προέρχεται από τη ταύτιση του νου με τα νοητικά αποτυπώματα. Αυτά δημιουργούνται στη νοητική ουσία λόγω των ερεθισμάτων από τις αισθήσεις. Αναδύονται όταν προσπαθούμε να τα περιορίσουμε καθώς επίσης είναι και εικόνες από προηγούμενες ζωές. Η Ράτζα Γιόγκα αποβλέπει στην απαλοιφή αυτών των «νοητικών αποτυπωμάτων» με τον διαλογισμό. Ο συλλογισμός του Παταντζάλι είναι ότι αυτά τα αμέτρητα νοητικά αποτυπώματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αν δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα (σε επίπεδο Σαμάντχι), αυτό θα εξαφανίσει όλα τα άλλα και ύστερα αφού θα είναι μόνο του, θα είναι εύκολο πλέον να στραφούμε και εναντίον του, πετυχαίνοντας τελικά την «απελευθέρωση» (άσπορο Σαμάντχι). Με άλλα λόγια ο Παταντζάλι προτείνει την υπερβολική χρήση της φαντασίας ως τον τρόπο απαλλαγής από αυτήν!!?
Οι πρώτες της δύο βαθμίδες είναι 1. Η Υama (τα πέντε πρέπει) και 2. Η Niyama (τα πέντε δεν πρέπει). Ηθικοί κανόνες όπως μη βία, εγκράτεια, μη κλοπή και τα λοιπά.
3. Η ασάνα, δηλαδή η παντμασάνα, η στάση του λωτού.
4. Η πραναγιάμα ή έλεγχος της βιοενέργειας, την οποία συναντούμε στη Χάθα και στη Ράτζα Γιόγκα. Στη Χάθα Γιόγκα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ασκήσεων/ στάσεων. Η βιοενέργεια ή πράνα ορίζεται ως το αίτιο της αναπνοής. Η πραναγιάμα είναι τύπος αναπνοής εισπνοή- κράτημα αέρα με γεμάτους πνεύμονες- εκπνοή ή εισπνοή – εκπνοή – κράτημα δίχως καθόλου αέρα στους πνεύμονες στις εξής χρονικές αναλογίες. 12:48:24 sec για τη κατώτερη πραναγιάμα και 36:144:72 sec για την ανώτερη πραναγιάμα, με τον μέγιστο χρόνο για το κράτημα του αέρα στους πλήρως γεμάτους πνεύμονες ή το κράτημα με τους πνεύμονες εντελώς άδειους. Η αναπνοή με κουμπχάκα (=κράτημα αναπνοής) επιφέρει πολύ έντονη αναμόχλευση του ασυνειδήτου που μπορεί να οδηγήσει σε σχιζοφρένεια. Η διδασκαλία της πραναγιάμα στηρίζεται στο εξής κείμενο της Χάθα Γιόγκα: Goraksa Shataka που υποστηρίζει ότι ο πόνος μπορεί να ελαττωθεί και να αναβληθεί ο θάνατος αν περιοριστούν οι διαδικασίες της ζωής και φθάσουν σε ακινησία:«91. Εφόσον η δύναμη ζωής (Prana) μένει στο σώμα, δεν δραπετεύει η ζωή (Jiwa).Φεύγει όμως η δύναμη της ζωής, τότε έρχεται ο θάνατος. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει κανείς δάσκαλος στο να συγκρατεί την πράνα »
5. Πρατυαχάρα: Η απόσυρση των αισθήσεων. Είναι η απουσία συγκέντρωσης στις εικόνες που περνούν από το νου μέχρι να αδειάσει τελείως από σκέψεις.
6. Νταρχάνα: Συγκέντρωση σε μία εστία για 12 sec.
7. Ντγιάνα: Διαλογισμός. Συγκέντρωση σε μία εστία για 12
Νταρχάνας, 12Χ12=144 sec= 2.4 min.
8. Σαμάντχι. Απορρόφηση σε μία εστία για 12 Ντγιάνας= 12Χ144=1728 sec ή 28.8 min έτσι ώστε η εστία να αποτυπώνεται στο νου, όχι σαν ερέθισμα αλλά σαν την έννοια την οποία το ερέθισμα προκαλεί. Τέλος, το τέλειο ή άσπορο Σαμάντχι, δίχως εστία για τον 12πλάσσιο προηγούμενο χρόνο, ήτοι 5.76 h.
Ο Παταντζάλι διδάσκει συγκέντρωση του νου σε οποιαδήποτε εστία/ αντικείμενο ή μέρος ή λειτουργία του σώματος (διάχυση του νου υπό των αισθητηρίων) ή φανταστική εστία (λογισμοί, πάθη) ή όνειρο που πάλι σχετίζεται με τη φαντασία. Ο Βούδας δίδασκε τη παρατήρηση της αναπνοής που δημιουργεί τον απαραίτητο για τον διαλογισμό χώρο ανάμεσα στο άτομο και στις σκέψεις του (Σάματα στα Ινδικά και Σίνε στα Θιβετιανικά). Ύστερα δίδασκε τη συνειδητή προσοχή που είναι η επιδίωξη συγκέντρωσης του νου σε κάθετί που κάνει στη διάρκεια της μέρας (πχ αναπνέω, βάφω, κάνω μπάνιο), δηλαδή συγκέντρωση του νου στα αισθητά.
Ο συλλογισμός είναι να είναι κανείς συνειδητός τη στιγμή του θανάτου ώστε να αποφύγει την δήθεν μεταθανάτια φάση (Μπάρντο) στην οποία θα οδηγούνταν σε άλλη περίπτωση από τα ασυνείδητα στοιχεία που υπάρχουν μέσα του. Θεωρείται δηλαδή ότι δεν είναι κανείς συνειδητός όταν πεθαίνει όπως δεν είναι και όταν κοιμάται.
Διαλογισμός είναι η μέθοδος μέσα από την οποία ο νους μαθαίνει να συγκεντρώνεται.
Γκουρού των Γκουρού, Μπαγκαβάν Σρι Σατύα Σάι Μπάμπα «Διαλογισμός» σελίδα 8 Εκδόσεις Σρι Σατύα Σάι Μπάμπα.
Σαφώς συγκεντρώνεται ο νους κατά τον διαλογισμό αλλά μόνο ως προς το να διασκορπίζεται προς τα έξω, ή να διαχέεται δια τον αισθητηρίων προς τον κόσμο ή να συγκεντρώνεται σε φανταστικά θέματα. Αυτή είναι η Ευθεία Κίνηση της ψυχής κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, δηλαδή όταν η ψυχή βγαίνει στην θεωρία περί των περί αυτήν αισθητών πραγμάτων και από τα εξωτερικά και αισθητά, σαν κάποιες εικόνες διάφορες και πολλές, αναβαίνει στις απλές και ενιαίες θεωρίες, και ως εκ τούτου είναι δεκτική της πλάνης. Όμως υπάρχει και η Ελικοειδής, όταν η ψυχή κινείται και λαμβάνει τις θείες γνώσεις, όχι νοερά και ενιαία και αμετάβλητα αλλά μεταβατικά διά συλλογισμού, από ένα νόημα σε άλλο φερόμενη, με ενέργειες τρόπον τινά μεμειγμένες από την κυκλική και την ευθεία κίνηση. Και η Κυκλική και ανώτερη κίνηση της ψυχής που δεν γίνεται να πλανηθεί είναι όταν η ψυχή συμμαζεύεται στον εαυτό της και ύστερα ενώνεται με τις ενιαίες και αγγελικές δυνάμεις και έτσι ενώνεται με τον άναρχο, και ατελεύτητο Αγαθό, δηλαδή τον Θεό.
Νους μη σκεδαννύμενος επί τα έξω, μηδέ υπό των αισθητηρίων επί τον κόσμο διαχεόμενος, επάνεισι μεν προς εαυτόν, δι’ αυτού δε προς την περί Θεού έννοιαν αναβαίνει.
Μεγάλου Βασιλείου Έργα Τόμος 1 Επιστολή 2 Γρηγορίω εταίρω.

Η προσευχή είναι διαπροσωπική σχέση ενώ στο διαλογισμό, ο διαλογιζόμενος απευθύνεται στον εαυτό του. Η προσευχή λαμβάνει χώρα πέρα από κάθε φαντασία ενώ ο διαλογισμός είναι η χρήση της φαντασίας.
Γνώριζε ότι ο Θεός καθώς είναι έξω και πέρα από όλες τις αισθήσεις και τα αισθητά, και έξω από κάθε σχήμα και χρώμα, διάσταση και τόπο, ως πάντη ασχημάτιστος και ανείδεος και πανταχού ών και υπέρ το πάν, έτσι είναι έξω και από κάθε φαντασία. Και ακολούθως γνώριζε, ότι η φαντασία είναι μία δύναμη της ψυχής που δεν έχει επιτηδειότητα να ενωθεί με τον Θεό για τα ελαττώματά της αυτά.
Γνώριζε ότι και ο εωσφόρος και πρώτος των Αγγέλων, όντας πρότερον ανώτερος της αλόγου φαντασίας και έξω από κάθε σχήμα και χρώμα και αίσθηση, ως νους λογικός και άυλος, και ασχημάτιστος, και ασώματος, ύστερα φαντασθείς και σχηματίσας τον νου του με την ισοθεϊα, έπεσε από εκείνη την ανείδεο και ασχημάτιστο και απαθή και ενιαία αϋλία του νοός, κάτω στην πολυσχημάτιστη και πολυμέριστη και παχυλή φαντασία, καθώς είναι η γνώμη πολλών θεολόγων, και έτσι από Άγγελος ασχημάτιστος και άυλος και απαθής, έγινε διάβολος υλικός, τρόπον τινά, πολύσχημος και εμπαθής….Από τον ίδιο τον Θεό παρασταίνεται ως σωματοποιημένος δράκος με ουρά, νεύρα, πλευρά, με ράχη και ρίνα, με οφθαλμούς, με στόμα, χείλη, με δέρμα, σάρκες και άλλα μέλη τοιαύτα.
(Δες στο μ & μα κεφάλαια του Ιωβ).
Όθεν εκ τούτων μάθε, αγαπητέ, ότι η ποικιλόμορφος φαντασία, καθώς είναι εφεύρημα και φαντασία του διαβόλου, έτσι είναι και ποθητή κατά πολλά εις αυτόν. Επειδή κατά τους Αγίους αυτή είναι το γεφύρι, διά μέσου του οποίου διαπερώντες οι φονικοί δαίμονες, σμίγουν με την ψυχή και έτσι την κάμνουν κατοικητήριο αισχρών και πονηρών και βλασφήμων λογισμών και όλων των ακαθάρτων παθών, ψυχικών και σωματικών.
Γνώριζε ότι κατά τον θεολογικώτατο Άγιο Μάξιμο, και ο πρωτόπλαστος Αδάμ δημιουργήθηκε από τον Θεό δίχως φαντασία…Αλλά ο ανθρωποκτόνος διάβολος, καθώς αυτός έπεσε από την φαντασία, έτσι έκαμε στον Αδάμ να σχηματίσει τον νου του με την ισοθεϊα και να πέσει από την ίδια τη φαντασία αυτή’ και έτσι από την νοερά, ισάγγελον, ενιαία και λογική και ασχημάτιστο ζωή εκριμνήσθη ο ταλαίπωρος στην αισθητική, πολυμέριστο και πολυσχημάτιστον φαντασία αυτή και των αλόγων ζώων κατάσταση. Επειδή και των αλόγων ζώων κυρίως ιδίωμα είναι η φαντασία και όχι των λογικών.
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Κεφάλαιο ΞΔ’Καλλίστου & Ιγνατίου Ξανθοπούλων σελίδες 1068-1069.


Το φανταστικό ευθύνεται για τη πραγματοποίηση κάθε αμαρτίας στον άνθρωπο! Αμαρτία είναι η συμμετοχή της ελεύθερης προαίρεσής μας στη φθορά. Η φαντασία είναι μια ανυπόστατη θεωρία, χωρίς πραγματική βάση, που λαμβάνει χώρα όταν η διάνοια βρίσκεται σε αδράνεια, στην εγρήγορση της συνείδησης ή στον ύπνο και δρα μεταξύ του νου και των αισθήσεων. Ο δαίμονας χωρίς να διαθέτει υλικό σώμα, πολεμά τον άνθρωπο δια της φαντασίας. Συνδέεται πολύ με την υπερηφάνεια (δημιουργεί έπαρση) και με τα όνειρα (πολλές φορές προέρχονται από τα πάθη και επιτίθεται ο δαίμονας δια αυτών). Η φαντασία αν και είναι χρήσιμη στη δημιουργία πολιτισμού, απορρίπτεται κατηγορηματικά στα πνευματικά διότι είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε πλάνη μια που ο Σατανάς μπορεί και μεταμορφώνεται κατά το εξωτερικό σχήμα σε άγγελο φωτός (Προς Κορινθίους Β’ ΙΑ 14 Επιστολή Αποστόλου Παύλου) .
Μελετώντας τον τρόπο που διδάσκουν τον διαλογισμό οι κινήσεις Mind Control (Χοσέ Σίλβα) {περισσότεροι από 18 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της μεθόδου, παγκοσμίως: επιστημονικό, σύχρονο δυτικό προσωπείο} Αρμονική Ζωή (Ρόμπερτ Νατζέμυ) {παρουσιάζεται ως μορφωτικό και φιλανθρωπικό σωματείο}, του Γκουρού Chinmoy(Προβάλλει το διαλογισμό συνδυασμένο με μουσική, γυμναστική, ζωγραφική), του Γκουρού Σατυανάντα(παρουσιάζεται και ως «πανεπιστήμιο» Γιόγκα) και του Λάμα Ole Nydal (μαθητής του Λάμα Σόγκυαλ Ρινποτσέ) {Σχολή Κάρμα Καγιού), διακρίνουμε: Χρήση φαντασίας σε καθημερινά τακτά διαστήματα, έστω και για διάρκεια 15 λεπτών, συνήθως το πρωί και το βράδυ. Ο διαλογισμός διδάσκεται σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης ώστε ο νους να δέχεται παθητικά τις εικόνες που φαντάζεται δίχως να μεσολαβεί κρίση και σκέψη. Οι διαλογιζόμενοι καθοδηγούνται από τον δάσκαλό τους να φαντάζονται τις προεπιλεγμένες από εκείνον εικόνες σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης- μαθαίνουν δηλαδή να υπακούουν στη φωνή του. Τα μάντρα (ή ντικρ για τους Σούφι) είναι διαλογιστικές συλλαβές, συνήθως με ομοιοκαταληξία και δίχως λογικό νόημα καθώς και από μονότονους θορύβους επιδιώκεται το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου ή τουλάχιστον ο περιορισμός των σκέψεων. Ο Παταντζάλι διδάσκει ότι με το μάντρα ο διαλογιζόμενος πραγματώνει τις όψεις του θείου που θεωρεί προσωπικό ιδανικό του. Η σανσκριτική λέξη μάντρα προέρχεται από τις λέξεις ΜΑΝ (=σκέφτομαι) και tra (απελευθέρωση) και αποβλέπει στο να θέσει εκτός λειτουργίας το νου και τη συνείδηση. Επειδή αναφέρονται σε ειδωλολατρικές θεότητες αποτελούν πρόσκληση προς αυτές! Οι μαθητές εστιάζουν στο πρόσωπο του δασκάλου τους που υποτίθεται ενσαρκώνει τις ανώτατες πνευματικές αξίες τις οποίες πιστεύουν ότι θα υιοθετήσουν αν τις φαντάζονται λεπτομερώς και με συνέπεια σαν να τις έχουν. Έτσι καταργούν τη κριτική ικανότητα του νου δεχόμενοι τη φαντασία για πραγματικότητα ενώ θεοποιούν το δάσκαλό τους, γινόμενοι πειθήνια όργανά του!
Οι Γκουρού διαλέγουν ως εστία του διαλογισμού τους τον Θεό και φθάνουν στο σημείο να πιστεύουν ότι είναι ο Θεός ενώ πρόκειται για απλά δημιουργήματα του Θεού.
Ο αρχηγός της κίνησης Αρμονική Ζωή στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Ρόμπερτ Νατζέμυ απευθυνόμενος σε «προχωρημένους» μαθητές, είπε για τον Σάι Μπάμπα:
«Εκείνος είναι ο Πανταχού Παρών, ο Παντογνώστης και Παντοδύναμος Θεός, που βρίσκεται πάντα μαζί σας, όλες τις ώρες και σε όλα τα μέρη του κόσμου» !!?…
K. Nazemy, Παρακαλώ Μπάμπα δώσε μου ακρόαση, σελίδα 1, Άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, Εκδόσεις Ηλίανθος.
Να τι δηλώνει ο Δάσκαλος των Δασκάλων:
Μερικοί στην άγνοιά τους, λένε πως άλλες φορές είμαι θεός και άλλοτε γίνομαι άνθρωπος. Λένε πως πότε έχω θεική και πότε ανθρώπινη ψυχή. Μην το πιστεύεται αυτό. Η φύση μου είναι πάντα μία και η αυτή. Ο Θεός δεν θα υποστεί καμία βασική αλλαγή.
Ομιλίες του Σατύα Σάι Μπάμπα, τόμος Α’ σελίδα 180.
Οι ανόητοι δεν με γνωρίζουν, όταν σε ανθρώπινο σώμα κατοικώ! Αγνοούν την Υπέρτατη φύση μου, πως όλων των όντων Ύψιστος Κύριος είμαι Εγώ
(Από το περιοδικό της κίνησης Σατύα Σάι Μπάμπα, Υπέρτατη Ειρήνη. Prashanti Vahini, μετάφραση Δ. Μπεμπελίδη, Αθήνα 1997, σελίδα 5.)
Αχαλίνωτη δαιμονική υπερηφάνεια!!…
Η Γκνιάνα Γιόγκα είναι το μονοπάτι της φιλοσοφίας. Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία της, τα πάντα είναι μάγια, δηλαδή ψευδαίσθηση. Διδάσκει την αποφατική μέθοδο σύμφωνα με την οποία κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι ο εαυτός του οτιδήποτε μπορεί να παρατηρήσει, καταλήγοντας στο να ταυτιστεί με ένα απρόσωπο θείο. Το ύπουλο σε αυτά τα είδη παρατήρησης – διαλογισμός νέτι, νέτι (ούτε αυτό, ούτε αυτό)- είναι ότι ο διαλογιζόμενος παρατηρώντας το σώμα του, το απορρίπτει από τον εαυτό του ενώ είναι μέρος του όπως και η ψυχή.
Ο Σαιβισμός του Κασμίρ διδάσκει την καταφατική μέθοδο σύμφωνα με την οποία ταυτίζει κανείς τον εαυτό του με οτιδήποτε μπορεί να παρατηρήσει ώστε να καταλήξει να ταυτιστεί με το θείο που βρίσκεται παντού. Η πλάνη είναι ότι ερμηνεύονται τα πνευματικά με όρους υλικούς, καταλήγοντας στον πανθεισμό. Εφόσον ο Θεός βρίσκεται παντού δεν μπορεί παρά να μην είναι το κάθετί, σύμφωνα με τον πνευματικό μονισμό. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν και ο Θεός βρίσκεται παντού δεν συνδέεται με τα δημιουργήματά του. Αυτοί που σκέφτονται θεϊκά δεν λάτρευσαν την κτίση αλλά τον Κτίσαντα.
Στην δυιστική Βεδάντα συναντούμε τον νόμο του Κάρμα και την Μετενσάρκωση. Μετενσάρκωση είναι η πίστη ότι μετά το θάνατο του σώματος η ψυχή μπαίνει σε άλλο σώμα ανθρώπου ή ζώου. Εμφανίζεται στην αρχαία Βαβυλώνα, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Ρώμη. Ορφικοί, Πυθαγόρας και Πυθαγόρειοι, Πλάτων και Πλατωνικοί, Πλωτίνος, Νεοπλατωνικοί και Γνωστικοί πίστευαν σε αυτήν την θεωρία. Ο άνθρωπος δεν πορεύεται στη ζωή σαν σε μία ευθεία αλλά κάνει έναν κύκλο, ενσαρκώνεται και αρχίζει και ξαναρχίζει και ξανά πάλι από την αρχή. Η ψυχή λοιπόν υπόκεινται σε έναν ατελείωτο κύκλο γεννήσεων και θανάτων, έναν επαναλαμβανόμενο συνεχή βασανισμό, που Ινδουιστές και Βουδιστές αποκαλούν Samsara.
Το βιβλίο του Νόμου του Manu το οποίο ρύθμιζε τη ζωή των Ινδών για 2000 χρόνια (σύστημα νομικό, ποινικό, οικογενειακό, ενοχικό, δίκαιο και δικονομικοί κανόνες, θεμελιώνει το σύστημα των καστών)αναφέρει για τη μετενσάρκωση: Μία χελώνα ζει στα βάθη της θάλασσας και βγάζει το κεφάλι της έξω στην επιφάνεια κάθε εκατό χρόνια. Ένα δαχτυλίδι πλέει στην επιφάνεια των νερών. Όσο πιθανό είναι να περάσει το κεφάλι της χελώνας μέσα από το δαχτυλίδι, άλλο τόσο πιθανό είναι να ενσαρκωθεί ένα ον μετά το θάνατό του σε ανθρώπινο σώμα. Ο δολοφόνος ενός βραχμάνου μετενσαρκώνεται στο σώμα ενός σκύλου, ενός σκαντζόχοιρου, ενός γαϊδουριού, ενός ταύρου, μιας καμήλας, μιας κατσίκας, ενός βοδιού, ενός αγρίου ζώου, ενός πουλιού, ενός τσαντάλα και ενός πουλκάζα, σύμφωνα με τις παραστάσεις του εγκλήματος.
Η δύναμη που κρατάει τον άνθρωπο αιχμάλωτο στη Samsara είναι ο νόμος του Κάρμα. Η λέξη Κάρμα προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα ΚΡΙ που σημαίνει «ενεργώ, πράττω».
Κάρμα είναι το σύνολο των ενυπαρχουσών εντυπώσεων του υποσυνειδήτου, που αναγκάζουν τον άνθρωπο να δρα
Περιοδικό Γιόγκα Τ.1. 1980 σελίδα 31.
Στο σχηματισμό του Κάρμα σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν ο σχεδιασμός και τα συναισθήματα πριν από την εκάστοτε πράξη καθώς και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής.
Λάμα Ole Nydal Η Φύση των Πραγμάτων
Έτσι χαλαρώνει πνευματικά αφού δεν θεωρεί απαραίτητο να πορευτεί αμέσως προς τον αγιασμό αλλά ας γίνει και γαϊδούρι σε κάποια μετενσάρκωση ή οτιδήποτε άλλο.
Ο Νόμος του Κάρμα αντιτίθεται στην Θεία Χάρη των Χριστιανικών Μυστηρίων. «Για τη δική μας ευημερία ή ατυχία, για την ευτυχία μας ή τη δυστυχία, δεν είναι υπεύθυνος ο Θεός, ούτε ο Διάβολος. Έτσι όλες οι ανισότητες και διαφορές του χαρακτήρα μπορούν επιστημονικά να ερμηνευτούν με το νόμο του Κάρμα. Εν όψει του οικουμενικού νόμου του Κάρμα, δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για υποθέσεις περί προορισμού της χάρης, όπως πιστεύεται από την πλειοψηφία των ορθόδοξων χριστιανών».
Abhedanada Swami (εκπρόσωπος του Τάγματος Ραμακρίσνα στις ΗΠΑ) Doctrine of Karma- a study in Philosophy and Practice of Work, p.17.
Η πίστη στη μετενσάρκωση υποβαθμίζει τον Ιησού στο επίπεδο ενός μύστη και ανάγει τους μύστες στο λεγόμενο επίπεδο των Αβατάρ (θείες ενσαρκώσεις).
«Ο Ιησούς είναι μετενσάρκωση του Προφήτη Ελισσαίου και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μετενσάρκωση του Προφήτη Ηλία».
Παραμαχάνσα Γιογκανάντα Η Αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι, Η Αιώνια Αναζήτηση του Ανθρώπου
Η αντιχριστιανική αυτή θέση δεν είναι τυχαία. Στην υποβάθμιση του Χριστού στο επίπεδο ενός μύστη συναντιέται ο τεκτονισμός (μασονία) που πρεσβεύει ότι ο Χριστός είναι μέγας μύστης (αλλά όχι Θεός) με τον Χιλιασμό(Ιεχωβάδες)που πρεσβεύει ότι και ο Άρειος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού μέσω του οποίου ο Θεός έκανε τον κόσμο (Πολύ προνομιούχος δηλαδή αλλά οπωσδήποτε όχι Θεός). Η μετενσάρκωση κατά τους εσχάτους καιρούς θα εξυπηρετήσει τη τοποθέτηση ότι ο Χριστός ξαναγεννήθηκε και αυτός που θα παρουσιάζεται ως ο Χριστός θα είναι ο Αντίχριστος.
Το να αρνείται κανείς τον Θεάνθρωπο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου. Α’ Επιστολή Ιωάννου Δ’ 3.
Η μετενσάρκωση παράλληλα προωθεί τη πίστη απρόσωπου θείου αντί για τον Προσωπικό Τριαδικό Θεό, καθώς διδάσκει ότι το πρόσωπο- ατομικότητα καταστρέφεται με το θάνατο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άγιοι που να μεσιτεύουν για μας.
Επιπλέον η μετενσάρκωση απορρίπτει την Ανάσταση! Είναι αντίθετες διδασκαλίες! Με την Ανάσταση των νεκρών, ο καθένας θα λάβει το δικό του σώμα αλλαγμένο βέβαια με τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Η μετενσάρκωση πρεσβεύει την ανακύκλωση της ύλης και ταυτόχρονα αρνείται το σώμα ως μέρος του ανθρώπου θεωρώντας τον άνθρωπο ως πνεύμα που έχει μια ανθρώπινη εμπειρία. Η θέση της μετενσάρκωσης υποβαθμίζει τον άνθρωπο διότι στη πραγματικότητα είναι ον με σώμα και ψυχή, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερο το κατ’ εικόνα Θεού από ότι οι άγγελοι, επειδή η ψυχή ζωοποιεί το συννημένο με αυτήν σώμα. Παράλληλα, η μετενσάρκωση θεωρεί ότι και τα ζώα έχουν ψυχή σαν του ανθρώπου εφόσον μπορεί ο άνθρωπος να μετενσαρκωθεί σε ζώο αλλά στη πραγματικότητα τα ζώα δεν έχουν ψυχή ή η ψυχή τους χάνεται με τον θάνατό τους.
Η ψυχή του ζώου βρίσκεται στο αίμα του: ότι το αίμα αυτού ψυχή.
Δευτερονόμιο 12,23.
Το κάρμα είναι ο λόγος που οι Ινδοί δεν δίνουν αλλά ούτε δέχονται ελεημοσύνη. Σύμφωνα με αυτό, ο φτωχός άνθρωπος είναι φτωχός γιατί σε προηγούμενη ζωή έκανε κακές πράξεις ενώ ο πλούσιος άνθρωπος είναι πλούσιος επειδή σε προηγούμενη ζωή έκανε καλές πράξεις. Ο τρόπος για να εξισορροπηθεί ή να εξαντληθεί το κακό κάρμα είναι ο άνθρωπος που γεννήθηκε φτωχός να υποφέρει στη ζωή του και να μην βοηθηθεί διότι αν βοηθηθεί δεν θα εκτονωθεί το κακό κάρμα με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί σε επόμενη μετενσάρκωση στην οποία να υποφέρει!! Πλήρης αντιστροφή των αξιών!
Αντίθετα στον Χριστιανισμό, μαθαίνουμε ότι η βάση στην οποία θα στηριχτεί η Κρίση, είναι το έλεος. Κατά Ματθαίο ΚΕ’ 31-46.
Στην ανάλυση των έξι φιλοσοφικών συστημάτων (Darshanas) εκείνο που μετενσαρκώνεται δεν είναι η εμπειρική ψυχή, αλλά κάποια ακαθόριστη, ασαφής, λεπτεπίλεπτη ουσία που βρίσκεται μεταξύ του atman, της εμπειρικής ψυχής και του σώματος. Η εμπειρική ψυχή δεν μετενσαρκώνεται αφού είναι άθροισμα των συνειδητών καταστάσεων. Το atman, η ουσία του εγώ, δεν μπορεί να μετενσαρκωθεί αφού ως το απόλυτο που είναι δεν υπόκεινται στην επίδραση του Κάρμα. Μπροστά στη δυσκολία αυτή, η συστηματική ινδική φιλοσοφία διανοήθηκε τη «λεπτεπίλεπτη ουσία» matiere subtile, το αιθέριο σώμα corps subtil, ως τον από μηχανής Θεό που σώζει τη σκέψη από ένα άτοπο, χωρίς φυσικά να την κάνει εκ λόγου αυτού περισσότερο πειστική. Βελισσαρόπουλος Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας.
Άλλες λογικές δυσκολίες είναι πως είναι δυνατόν να μην θυμόμαστε τις προηγούμενες ζωές μας αν βρισκόμαστε στη ζωή για να μάθουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε; Διδάσκουν ότι οι ψυχές μετενσαρκώνονται σε 49 μέρες και γίνονται ζώα, φυτά ή δαιμονικά όντα αφού είναι απίθανο να ξαναγίνουν άνθρωποι (ιστορία με τη χελώνα). Τότε με ποιες ψυχές πεθαμένων επικοινωνούν τα μέντιουμ; Σύμφωνα με τη κοινή λοιπόν λογική η μετενσάρκωση αντιτίθεται στον πνευματισμό. Στον Χριστιανισμό γνωρίζουμε βέβαια ότι και τα δύο είναι ψέματα.

Η μη δυιστική Βεδάντα, της οποίας οπαδός ήταν και ο σπουδαιότερος μαθητής του Σρι Σαρβεπάλλι Ραμακρίσνα(πρωτοπόρου της ενοποίησης των θρησκειών), Σουάμι Βιβεκανάντα, τα απορρίπτει όλα αυτά θεωρώντας τα ψευδαίσθηση! Πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος είναι ήδη θεός εκφράζοντας το δόγμα της αυτοθέωσης (Γένεση Γ’ 5), που απορρίπτει τη θέωση του ανθρώπου η οποία λαμβάνει χώρα μόνο με τη Χάρη του Θεού.
Επιφυλάσσεται σε καθένα από τους ανθρώπους να πεθάνει μία φορά. Μετά το θάνατο ακολουθεί η κρίση και η δίκη για τις πράξεις του.
Προς Εβραίους Θ΄ 27 Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Κατά την Κουνταλίνι Γιόγκα, ο γιόγκι μετά από μακρές και επίπονες ώρες αδειάσματος του νου ή ατελείωτα επαναλαμβανόμενα μάντρα με περισυλλογή, επιδιώκει να «ξυπνήσει» την Κουνταλίνι (=φιδίσια δύναμη). Εκτεταμένες νηστείες, αυστηρή δίαιτα με χόρτα, Χάθα Γιόγκα, Κιρτάν (Ινδουιστικές ψαλμωδίες) και διάφορες συνταγές ασκήσεων για τον καθαρμό του σώματος (καταπίνουν ένα μακρύ ύφασμα που κατεβαίνει από το λαιμό ως το στομάχι και το τραβούν πάλι πάνω) συνδυάζοντάς τα όλα σε μια αυστηρή πειθαρχία. Συνέπειες του «ξυπνήματος» της Κουνταλίνι είναι διανοητική και συναισθηματική αποδιοργάνωση, ανεξέλεγκτοι σπασμοί μέχρι μόνιμο τρεμούλιασμα, κάψιμο του νευρικού συστήματος, αποτρόπαιη αύξηση της έπαρσης, σεξουαλική μονομανία, έντονες απατηλές φαντασιώσεις, παραισθήσεις και πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Πολλοί μαθητές έρχονται και μου λένε ότι έχουν πάρα πολλά σεξουαλικά προβλήματα από τότε που κάνουν Κουνταλίνι Γιόγκα. Νιώθουν πολύ ένοχοι γι’ αυτό. Αν δεν ήμουν εγώ εκεί, αυτοί θα είχαν τρελλαθεί. Τους λέω: «Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι απλώς φυσιολογικό. Αφήστε το να συμβεί…Μερικές φορές τα άτομα που δέχονται αυτά τα κύματα της Κουνταλίνι θέλουν να τρώνε και να τρώνε σαν επικούριοι. Τους λέω, «Είναι εντελώς εντάξει», αλλιώς έχουν πολλά συμπλέγματα με τον εαυτό τους.
Παραμαχάνσα Σατυανάντα «Διδασκαλίες του Παραμαχάνσα Σατυανάντα» Τόμος 6ος Σελίδα 397.
«Παρόλα αυτά οι άνθρωποι λένε ότι το ξύπνημα της Κουνταλίνι είναι επικίνδυνο. Γιατί; Φυσικά μπορεί να συμβεί και ατύχημα, ίσως καταλήξετε σε ψυχιατρείο για μερικό καιρό. Αλλά τα πάντα είναι ένα ρίσκο. Η ζωή είναι ένα μεγάλο ρίσκο και ο άνθρωπος οφείλει να είναι ένας ριψοκίνδυνος πολεμιστής…Τι θα συμβεί, αν εξασκηθώ στην Κουνταλίνι Γιόγκα και τρελαθώ; Τότε εσείς θα αρχίσετε να εξασκείσθε, και αν τρελλαθείτε, τότε κάποιος άλλος θα αρχίσει. Τελικά θα εξημερώσουμε την Κουνταλίνι».
Γιόγκα 5/1981 σελίδα 8.
Ανεξάρτητα από το ότι η Γιόγκα είναι πλάνη, προσέξτε τη στάση του Γκουρού προς τους ανθρώπους που έγιναν μαθητές του, εμπιστευόμενοι τη ζωή τους!!…


Γιόγκα σε δράση ή Βουδιστική Παρατήρηση είναι ο διαχωρισμός του εσωτερικού εαυτού σε 1) εαυτό που δρα και 2) εαυτό που παρατηρεί τον εαυτό που δρα, η οποία οδηγεί σε ψυχική απάθεια η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αρετή της απαθείας!
Ο παρατηρητής – εαυτός αποφαίνεται ένα «Αα, είναι ενδιαφέρον», σε οτιδήποτε, ανεξάρτητα αν αυτό είναι έγκαυμα τρίτου βαθμού ή το να μυρίζεις το άρωμα ενός λουλουδιού! Ο παρατηρητής δεν υφίσταται αλλά αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που λάβει χώρα η παρατήρηση. Έπεται η παρατήρηση του παρατηρητή, δηλαδή η μεταβολή του παρατηρητή σε παρατηρούμενο. Τη Γιόγκα σε δράση την συναντούμε ακόμη στον Ισλαμικό αποκρυφισμό και στο Τάι Τσι Τσουάν.
Παραλλαγές παρατήρησης είναι η ανακεφαλαίωση των Τολτέκων που είναι ενθύμηση γεγονότων με ειδικό τρόπο αναπνοής και κίνησης και το ονείρεμα που είναι διαλογισμός μεταφερόμενος στη κατάσταση του ύπνου. Η ανακεφαλαίωση (ή ανασκόπηση ή εξιστόρηση των γεγονότων της ζωής) είναι πολύ ισχυρή χρήση φαντασίας μια που επιστρατεύει τη μνήμη. Η αισθητηριακή ποιότητα του ονειρέματος είναι παρόμοια με εκείνες του υπνωτισμού και των δήθεν εξωσωματικών εμπειριών με τη μόνη διαφορά ότι δεν απαιτεί τη καθοδήγηση του υπνωτιστή.
Οι καταστάσεις συνείδησης είναι η εγρήγορση, ο ύπνος και το όνειρο. τρέλα χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του πάσχοντος να αφυπνίσει τη συνείδησή του, ζώντας μέσα στο ασυνείδητό του. Με τον αποκρυφισμό παρατηρούμε την κατάργηση των σαφών ορίων μεταξύ συνειδητού / ασυνειδήτου και της συγχωνεύσεως των καταστάσεων συνείδησης.
Πρωτοπόρος διδάσκαλος στη Δύση αυτού του τύπου «παρατήρησης» είναι ο Σρι Νιζαργκαντάτα Μαχαράζ και ο μαθητής του Dr. Steven Volinsky (Δες το συναίσθημα σαν αντικείμενο και ύστερα σαν ενέργεια- δηλαδή χρήση φαντασίας). Αυτός ο διαχωρισμός του εσωτερικού εαυτού εμφανίζεται και ως «επίτευξη ροής» από τον ψυχολόγο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Μιχάλι Τζικτεντμιχάλι, «διαλογισμός σε δράση» στον αθλητισμό από τον Timothy Gallwey. Εμπειρίες σαν τις παρακάτω πετυχαίνονται με τη Βουδιστική παρατήρηση, το παρατεταμένο ατένισμα, το σταμάτημα του εσωτερικού διαλόγου, το ονείρεμα και κυρίως τις παραισθησιογόνες ουσίες.
Η Σίρλευ Μακλέιν, στην δραματοποιημένη τηλεοπτική μεταφορά της μυστικιστικής εμπειρίας που είχε την ώρα που βρισκόταν σε θερμό λουτρό, αφηγείται: «Όλο μου το σώμα έμοιαζε να επιπλέει. Σιγά – σιγά έγινα το νερό…Ένιωσα τον εσωτερικό δεσμό της αναπνοής μου με τον παλμό της ενέργειας που περιτρυγύριζε. Στ’ αλήθεια ήμουν ο αέρας, το νερό, το σκοτάδι, οι τοίχοι, οι σαπουνόφουσκες, το κερί, οι υγρές πέτρες κάτω από το νερό, ακόμη και ο ήχος από το ορμητικό ποτάμι, απέξω»
Whitley Strieber,Shirley MacLaine«Επικοινωνία»«Μεταμόρφωση»
«Κι εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να βυθίζεται σε μια εκστατική κατάσταση, σε σημείο που νιώθεις ότι σχεδόν δεν υπάρχεις. Έζησα αυτήν την εμπειρία κι άλλοτε. Το χέρι μου μοιάζει να μην ακολουθεί το σώμα μου και δεν έχω σχέση με όσα συμβαίνουν. Απλώς κάθομαι εκεί, παρατηρητής, σε μια κατάσταση δέους και θαυμασμού» Play and Intrinstic Rewards Mihaly Csikszentmihalyi
Journal of Humanistic Psychology, 15, 3 (1975)
«Είδα καταρράκτες από ενέργεια να έρχονται κάτω από το διάστημα, μέσα στους οποίους τα σωματίδια της ύλης δημιουργούνταν και καταστρέφονταν με ρυθμικούς παλμούς: Είδα τα άτομα στοιχείων και εκείνα του σώματός μου να συμμετέχουν σε αυτόν τον κοσμικό χορό, αισθάνθηκα τους ρυθμούς του, άκουσα τον ήχο και εκείνη τη στιγμή ήξερα, αυτός είναι ο χορός του Σίβα»
Φριτγιοφ Κάπρα, βραβείο Nobel, «Το Ταό και η φυσική»
Ακολουθεί η εμπειρία ενός χρήστη του L.S.D. το οποίο είναι ισχυρό παραισθησιογόνο ναρκωτικό που σε χρήση για περισσότερες από τριάντα φορές, προκαλεί σχιζοφρένεια.
«Αν και η συναίσθηση του εαυτού έδειχνε να έχει σβήσει, ήξερα ότι τα σύνορα της ύπαρξής μου τώρα ήταν διαλυμμένα, και ότι όλα τα άλλα σύνορα είχαν επίσης διαλυθεί. Όλα περιλαμβανομένου αυτού που υπήρξε ο εαυτός μου, ήταν ένα αιώνιο, γρήγορο περιδίνισμα των μορίων, όταν ξαφνικά, έγινα κάτι διαφορετικό, μια αγνή, εκθαμβωτική ενέργεια που ήταν το όλον της ζωής»
Masters&Jean HoustonPh.D.«Τα είδη της Ψυχεδελικής Εμπειρίας»

Βιβλιογραφία - Βιβλιογραφικές αναφορές:

+Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Γ. Αλεβιζόπουλος, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας, «Αποκρυφισμός, Γκουρουισμός, «Νέα Εποχή»»
Μιχαήλ Γ. Χούλη, Θεολόγου, «Πνευματισμός, Παραψυχολογία και Μαγεία στο Φως του Χριστιανισμού» Φωτοδότες
Αθανάσιος Αβραμίδης, Καρδιολόγος – Παθολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, Ανορθόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι της Νέας Εποχής» Φωτοδότες
Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ Θεολογίας Πτυχιούχος Φιλοσοφίας, «Σύγχρονες Αιρέσεις – Μια πραγματική απειλή» Παρακαταθήκη
Διονυσίου Φαρασιώτη «Οι Γκουρού, ο Νέος και ο Γέροντας Παίσιος» Θεσσαλονίκη, Σταμούλης

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης